Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ NREAP

Ukupno rezultata: 7.

... izvore energije (NREAP), daleko od današnje situacije na fotonaponskom tržištu, te bi gotovo sve zemlje, osim Njemačke i Grčke, morale ponovo odrediti svoje planove i definirati ciljeve. EPIA-ini ...
Opće je poznata činjenica da se Hrvatska, sada kao punopravna članica EU obvezala sukladno EU direktivama ostvariti određene ciljeve u sektoru smanjenja emisija stakleničkih plinova, primjeni obnovljivih ...
3. Značaj i vizija energije Sunca u budućnosti
(Obnovljivi izvori energije/Energija Sunca)
... obnovljive izvore energije (National Renewable Energy Action Plans (NREAP)). Osim toga u tablici se nalaze usporedbe tržišta u 2009. i 2010. godini, te predviđanje do kada bi zadani ciljevi mogli biti ...
... analiziraju NREAP-ove (Državne akcijske planove za obnovljive izvore energije) koje su prezentirale sve članice Europskije Unije (njih 27) Europskoj komisiji prema Direktivi za obnovljive izvore energije. ...
... iz 2009. godine propisuje donošenje tzv. Nacionalnih akcijskih planova za obnovljive izvore (National Renewable Energy Action Plans – NREAPs), koje su države članice već predale Europskoj komisiji. Svaka ...
... upotrebom mjera energetske učinkovitosti i smanjiti emisije CO2 za 20%. Svaka država članica obvezala se pripremiti Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije (NREAP) i poslati ga Komisiji ...
... države članice Europske unije da donesu Nacionalne akcijske planove za obnovljive izvore energije (National Renewable Energy Action Plans – NREAPs) do 30. lipnja 2010. godine. Pritom ti dokumenti moraju, ...

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?