Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ kfw

Ukupno rezultata: 20.

... St B.V.. HEP je izvo?a?e radova izabrao na temelju me?unarodnog nadmetanja provedenog prema proceduri njema?ke KfW banke, ?ijim se kreditnim sredstvima financiraju oba projekta. BE-TO Sis ...
... mogu?iti KFW IPEX-Bank Gmbh. Projekt je gra?evinsku dozvolu dobio u svibnju ove godine.  ...
... za projekte je osiguran od KfW banke, a oba projekta imaju 2 MWe i 10 MWt snage. Sama ponuda i svi dokumenti, te korespodencija za projekt moraju biti na engleskom jeziku, a ponude se mogu predati do 7. ...
... ovi i banke za razvoj pri ?emu ?e EIB dati 473 milijuna dolara dok ?e Njema?ka banka za razvoj kFW isporu?iti 884 milijuna dolara. Maroko planira 20% elektri?ne energije dobviati iz OIE do 2020. god ...
6.
(Vijesti/Svijet)
7.
(Vijesti/Aktualno)
8.
(Vijesti/Svijet)
9.
(Vijesti/Aktualno)
... iti poticaje od ?ileanske vlade i Europske unije, te od banke Inter-American Development Bank, njema?kog KFW Kreditanstalt fur Wiederaufbau, te fondova Clean Technology Fund i Canadian Fund. Iz Abeng ...
... nakon stadiona Mane Garrincha (koji ima sustav od 2,5 MW) sa solarnim sustavom u Brazilu. Njema?ka banka KfW i CEMIG su dali financiranje za projekt solarnog sustava Mineirao vrijedan 16,1 milijuna dolara. ...
... i ?e i Europska komisija kroz njema?ki KfW, koji bi mogao odobriti i kreditiranje u vrijednosti 100 milijuna eura. Uvjeti natje?aja su slijede?i: Snaga: minimalno 10 MW, Tehnologija: paraboli? ...
16.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
17. CSP Today India 2012
(Struka/Konferencije i simpoziji)
18.
(Vijesti/Hrvatska i regija)
19. Potpisan ugovor za revitalizaciju HE Rama
(Vijesti/Hrvatska i regija)
... gata pove?ati ?e se sa 90 MVA na 100 MVA. Financiranje projekta osigurano je kreditnim sredstvima od Njema?ke KfW banke, Europske investicijske banke, Svjetske banke, grant sredstvima KfW i Svj ...
20.
(Vijesti/Hrvatska i regija)

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?