Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ zemlje u razvoju

Ukupno rezultata: 17.

... energije. Za lokacije koje nisu potpune u podacima, najčešće zemlje u razvoju, Svjetska banka će u slijedeće četiri godine u oko dvadeset zemalja postaviti novu opremu za mjerenje na tlu.   Izvor: ...
... je rekao da je najzanimljiviji dio ovih rezultata činjenica da je ovaj izniman uspjeh ostvaren u trenutku kada je cijena fosilnih goriva povijesno niska. Zemlje u razvoju su po prvi puta potrošile na ...
... rast od 7%, dok je Japan bio treći sa 35,7 milijardi dolara što je bilo 10% više nego u 2013. godini koja je i sama bila rekordna. Zemlje u razvoju su investirale 131,3 milijarde dolara, što je rast od ...
... 37,5%, a vjetroelektrane 12,5% što ukazuje na padajuće troškove. Investicije u OIE se sve više prebacuju na zemlje u razvoju i one su u 2012. sudjelovale sa 107 milijardi dolara naspram razvijenih zemalja ...
... godine je neka vrsta poticaja postojala u 138 država što je rast u odnosu na 127 zemalja godinu ranije. Od tih 138 država, 95 njih sa poticajima su bile zemlje u razvoju. Prošle godine je fokus bio na ...
... na 55% u 2012. godini. Slika 1: Godišnje investicije - podjela na zemlje u razvoju i razvijene zemlje Rast je ostvaren jedino u Americi (osim Brazila i SAD-a) i Aziji-Oceaniji (osim Kine i Indije). ...
... dodatnih 67% više potreba s time da će broj stanovnika u istom razdoblju narasti sa 7 milijardi na 8,2 milijardi ljudi. Očekuje se da će do 2030. godine zemlje u razvoju držati 50% svjetskog kapitala, ...
... povezani sa pojedinačnim zemljama (radi se na sveobuhvatnoj potpori na razini EU), dok u SAD-u i Japanu također postoji neki oblik ciljanih financijskih potpora. Prošle godine  je i za zemlje u razvoju ...
... najbolja u povijesti za invesiticije u obnovljive izvore energije. Zemlje u razvoju su prošle godine investirale 112 miljardi dolara naspram 132 milijarde dolara u razvijenim zemljama, što je dramatična ...
Međunarodni monetarni fond (IMF) objavio je izvješće u kojem stoji kako gotovo 9% ukupnog godišnjeg proračuna svih zemalja odlazi na potporu za industrije nafte, prirodnog plina i ugljena, a sve kroz direktne ...
... - smjernice prema kojima bi obnovljivi lakše dosegli SE4ALL ciljeve. IRENA-in Odjel za podršku državama i stvaranju partnerstva podupirati će zemlje u razvoju, kao i implementaciju nacionalnih i regionalnih ...
... metode financiranja sa minimalnim udjelom rizika što je posebno važno za zemlje u razvoju;   Izvor: www.renewableenergyfocus.com  ...
Procjenjuje se da na svijetu oko 1,3 milijardi ljudi nema uobičajen pristup električnoj energiji. Na taj način prisiljeni su koristiti goriva koja ugrožavaju zdravlje i zagađuju okoliš. Smanjenje tzv. ...
... dogovor kojim bi i razvijene i zemlje u razvoju smanjile emisiju stakleničkih plinova, koje uglavnom uzrokuju fosilna goriva. Prema izvještaju UN-a, vlade bi dogovorile jedinstveni pravni dogovor o klimatskim ...
... goriva do kraja desetljeća smanjiti će svjetsku potražnju za energijom za 5% i emisije stakleničkih plinova za 6%, navodi se u izvješću. Razvijene zemlje, kao i zemlje u razvoju moraju ukinuti neučinkovite ...
... veće projekte, vodeća je bila Kina, te zemlje u razvoju koje su imale ukupna ulaganja od 72 milijarde dolara. Razvijene zemlje imala su ulaganja od „samo“  70 milijardi dolara, navodi se u izvješću Global ...
... zemlje u razvoju. Objavili su i da će im energiju isporučivati Pacific Power koji 67% električne energije proizvodi iz termoelektrana na ugljen, a manje od 12% proizvodi iz obnovljivih izvora energije. ...

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?