Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Načini pretvorbe energije valova i plime i oseke u električnu energiju - Plimne brane E-mail
Autor Leo Jerkić   

Plimne brane su postrojenja vrlo slična akumulacijskim hidroelektranama. I kod njih se gradi brana ili pregrada preko estuarija ili zaljeva s dovoljno velikom plimom. Uz današnji razvoj tehnologije minimalna potrebna razlika plime i oseke da takvo postrojenje bude isplativo je pet metara.

Brana služi za skupljanje i postepeno ispuštanje vode kada se plima počne povlačiti, te se otvaranjem zapora i postepenim propuštanjem vode kroz zapor na turbine proizvodi električna energija. Energija se može proizvoditi u oba smjera, ali takva primjena može smanjiti efikasnost i ekonomičnost projekta, a čak ni u tom slučaju se energija ne bi konstantno proizvodila.

Plimna elektrana
Generatorski sustav sa turbinom s vertikalnom osi (izvor: (ACRE) Australian CRC for Renewable Energy LTD)

Takvi projekti imaju sličan utjecaj na okoliš kao i velike hidroelektrane. Brane utječu na okoliš u kojem se grade u smislu da se zauvijek mijenja razina vode u tom okolišu, a postoji i mogućnost potapanja nekih okolnih površina. Kvaliteta vode u zaljevu odnosno estuariju s branom bi se također promijenila, a samim time i flora i fauna na istom području.

Od turbina koje se mogu koristiti za ovakva postrojenja najčešće se spominju cijevne turbine i turbine s vertikalnom osi. Turbine se mogu koristiti i kao pumpe za pumpanje vode u zaljev za vrijeme niske potražnje električne energije, a ta ista voda se može koristiti za proizvodnju električne energije u vrijeme kada je veća potražnja (skuplja električna energija). Na taj način ovakve elektrane mogu sudjelovati u radu sustava slično kao i reverzibilne hidroelektrane.Index članka
Načini pretvorbe energije valova i plime i oseke u električnu energiju
Plimne brane
Plimni tokovi
Energija valova - terminatori
atenuatori i točkasti apsorberi
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?