Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Načini pretvorbe energije valova i plime i oseke u električnu energiju - Energija valova - terminatori E-mail
Autor Leo Jerkić   

Energija valova je kinetička energija gibanja oceana uslijed osciliranja visine površine vode uz određenu frekvenciju. Kinetička energija koja se stvara u valovima je ogromna. Oni svoju energiju dobijaju puhanjem vjetra preko morske površine, a vjetar pak svoju energiju dobija iz Sunca. Valovi su kao izvor energije dostupni u svakom trenutku, ali mijenjaju svoj intenzitet.

Tehnologije koje koriste energiju valova za proizvodnju električne energije ovise o vertikalnom gibanju valova (gore – dolje). Postoje tehnologije koje se mogu implementirati na obali, u blizini obale, ali i na otvorenom moru. Najrazvijenije tehnologije su u ovom trenutku terminatori, atenuatori i točkasti apsorberi.

Terminatori su uređaji koji su orijentirani vertikalno prema smjeru vala. Imaju stacionarnu komponentu i komponentu koja se giba. Gibajuća komponenta se kreće u smjeru gore – dolje. To gibanje vrši pritisak na ulje ili zrak u stacionarnoj komponenti koji onda djeluju na pokretanje turbine.

Wavegen oscilirajuća visina vodenog stupca
Wavegen, oscilirajuća visina vodenog stupca (izvor: science.howstuffworks.com)

Trenutno postoje tri  poznatija rješenja terminatora: oscilirajuća visina vodenog stupca, preljevni uređaj i Salterova patka.

Postrojenje koje koristi oscilirajuću visinu vodenog stupca ima dva otvora, donji kroz koji ulazi voda i gornji koji je uzak i predstavlja izlaz za zrak. Tok zraka služi za pokretanje turbine.

Preljevni uređaj skuplja vodu iz valova u rezervoar. Rezervoar ima rupu u kojoj je turbina i koju voda pokreće prilikom prolaska kroz istu.

Preljevni uređej za pretvorbu energije valova
Preljevni uređaj (izvor: science.howstuffworks.com)

Salterova patka je najpoznatiji terminator razvijan još u 70-tim godinama prošlog stoljeća. Sama patka je oblikovana kao kapljica kiše i usmjerena je u smjeru vala. Niz takvih patki se međusobno povezuje u cijeli Salterov sistem. Prilikom dolaska vala cijeli sistem se giba vertikalno s valom i pokreće klipove koji tlače ulje u cilindru, te na kraju ulje pokreće hidraulički motor i stvara se električna energija. Teoretski, ovaj uređaj je najefikasniji od svih uređaja koji koriste energiju valova i može iskoristiti 90% goleme energije koju svaki val nosi u sebi. Nažalost uređaj nikada nije ispitan u stvarnim uvjetima.Index članka
Načini pretvorbe energije valova i plime i oseke u električnu energiju
Plimne brane
Plimni tokovi
Energija valova - terminatori
atenuatori i točkasti apsorberi
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?