Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Iskorištavanje energije Sunca u energetici E-mail
Autor Iva Zelenko   

Postoje dva načina pretvorbe energije Sunca u električnu energiju: direktna pretvorba, kod koje se solarna energija pretvara u električnu putem fotonaponskih ćelija, te indirektna pretvorba, kod koje se koriste zrcala kako bi se stvorila koncentrirana toplinska solarna energija koja se dalje pretvara u električnu energiju putem klasičnog sustava s parnim turbinama.

Sam razvoj tehnologije iskorištavanja Sunčeve energije započeo je još 1860-ih, ali je značajna upotreba i ubrzan razvoj započeo tek 1997. godine. 1880. godine Charles Fritts konstruirao je prvu solarnu ćeliju, a 1931. godine dr. Bruno Lange razvio je prvu fotonaponsku ćeliju koristeći srebro i selen. 1954. godine Gerald Pearson, Calvin Fuller i Daryl Chapin razvili su prvu silicijsku ćeliju. Prva koncentrirana solarna elektrana razvijena je 1980-ih godina.

Instalirani kapaciteti fotonaponskih elektrana i koncentriranih elektrana svake godine sve više rastu, i predstavljaju sve značajniju ulogu u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji, a dugogodišnja tržišta dobivaju sve značajniju konkurenciju unatoč trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi.

Na svjetskoj razini, kapaciteti fotonaponskih sustava spojenih na mrežu povećali su se za 27,7 GW u 2011. godini, te trenutno iznose 67,4 GW, čime je Sunčeva energija na trećem mjestu, nakon hidroenergije i energije vjetra, po iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Stopa rasta fotonaponskih sustava u 2011. godini dosegnula je gotovo 70%, a u godinu dana proizvedeno je oko 80 milijardi kWh, što je dovoljno za napajanje električnom energijom čak 20 milijuna kućanstava diljem svijeta. Šest zemalja ima instalirnih elektrana više od 1 GW, a to su: Italija, Njemačka, Kina, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Japan.

Tablica 1 prikazuje 15 vodećih zemalja u svijetu po instaliranim kapacitetima u 2011. godini, te ukupne instalirane kapacitete do sada. Europske zemlje označene su narančastom bojom.

Instalirani kapaciteti u 2011. godini
Tablica 1: Instalirani kapaciteti u 2011. godini

Vodećih deset zemalja čini 90% svih instaliranih kapaciteta u svijetu.

Grafički prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu
Slika 1: Grafički prikaz instaliranih kapaciteta u svijetu

Sam razvoj kapaciteta fotonaponskih sustava od 2000. do 2011. godine prikazan je na Slici 2. Narančastom bojom označeni su kapaciteti u Europi, a žutom bojom ostatak svijeta.

Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine
Slika 2: Razvoj kapaciteta FN sustava od 2000. do 2011. godine

Početkom 2011. godine oko 20 GW kapaciteta koncentrirane solarne energije bilo je u fazi izgradnje. Od toga se 11 GW nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, 4,5 GW u Španjolskoj, a 2,5 GW u Kini.

Prema podacima iz kraja 2010. godine u svijetu je ukupno bilo instalirano 1,2 GW koncentrirane solarne tehnologije. Samo u 2010. godini instalirano je 551 MW elektrana, što je za 210% više u odnosu na godinu prije. Najveće tržište u 2010. godini bila je Španjolska sa 730 MW instaliranih elektrana. Unatoč svim izazovima s kojima se ova tehnologija suočava, moguće je zaključiti da se nalazi na prekretnici koja bi joj mogla osigurati daljnji značajan rast.


Europa

U 2011. godini Europa je zabilježila povećanje instalirane snage za 21 GW, odnosno za čak 50%. Udio Europe na svjetskom tržištu iznosi 75%, a tri vodeće zemlje sa najviše instaliranih fotonaponskih sustava trenutno su Italija, Njemačka i Francuska.

Italija je prvi puta postala vodeća zemlja sa 9 GW instaliranih fotonaponskih sustava, dok Njemačka i Francuska zadnjih nekoliko godina bilježe stalan rast i same čine čak 60% ukupnog svjetskog tržišta. Ujedinjeno Kraljevstvo također ostvaruje značajan rast i postaje sve veće tržište, iako još nije doseglo 1 GW, a osim njega, ključna tržišta predstavljaju Belgija i Španjolska.

Vrlo važnu ulogu u rastu instaliranih kapaciteta i daljnjem razvoju iskorištavanja energije Sunca imaju cijena proizvodnje energije i poticaji koje su propisale vlade.

Na Slici 3 može se vidjeti drastičan pad cijena fotonaponskih modula u Europi od 2000. do 2011. godine. Uz ovaj pad od oko 70% u poslijednjih deset godina, očekuje se da će u narednih deset godina cijene pasti za oko 50% u odnosu na trenutne cijene.

Promijena cijena FN modula u Europi
Slika 3: Promijena cijena FN modula u Europi

Kada je riječ o koncentriranoj Sunčevoj energiji, većina vodećih kompanija na ovom području iskorištavanja Sunčeve energije nalazi se u Europi, te Europa ima ključnu ulogu za razvoj ove tehnologije. Procijenjeno je da bi Europa mogla godišnje proizvoditi oko 1.800 TWh električne energije iz ove tehnologije, a to se posebice odnosi na Španjolsku, Italiji, Grčku, Cipar i Maltu.

Španjolska je trenutno, sa 850 MW instaliranih elektrana vodeća zemlja u iskorištavanju energije Sunca ovom tehnologijom, te se očekuje da će, sa 781 MW koji su trenutno u izgradnji i 839 MW koji su u planu izgradnje, ostati vodeća zemlja u Europi.

Ključnu ulogu u razvoju tehnologije i samom rastu kapaciteta iskorištavanja energije Sunca predstavljaju i poticaji koje Europska unija daje ovom sektoru. Ti poticaji trenutno iznose oko 1/6 poticaja koje dobivaju fosilna goriva, no iz godine u godinu se povećavaju, čime i cijena proizvodnje električne energije iz energije Sunca pada, a ovaj oblik obnovljivog izvora energije postaje sve dostupniji i zanimljiviji.


Svijet

Zemlje izvan Europe zadnjih nekoliko godina također ostvaruju rast instaliranih kapaciteta. Tako je prošle godine Kina, sa 2 GW instaliranih fotonaponskih sustava, ostvarila najveći rast, dok su Sjedinjene Američke Države i Japan zabilježile rast od 1,6 GW i 1 GW. 2010. godine Kina je započela sa značajnijim ulaganjima u fotonaponske sustave, njihovu implementaciju, ali i proizvodnju, a u cilju ima značajno smanjenje ovisnosti o prirodnom plinu i nafti.

Velike ciljeve od 22 GW instaliranih fotonaponskih sustava do 2022. godine postavila je Indija, zemlja u kojoj oko 40% stanovništva još uvijek nema pristup električnoj energiji. U 2011. godini Indija je instalirala 300 MW sustava, jednako kao i Kanada.

Kao i u Europi, koncentrirana Sunčeva energija još uvijek je u razvoju, no Sjeverna Afrika i Bliski Istok pokazuju najviše Sunčevog potencijala za iskorištavanja ovog oblika energije. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju najviše instaliranih kapaciteta, 479 MW, dok je 1.347 MW u izgradnji, i čak 27.314 MW u planu izgradnje.


Slika 4: Koncentrirana Sunčeva energija

 


Hrvatska

Kada je riječ o Hrvatskoj, prema podacima do sada prikazanim za Europu i ostatak svijeta, možemo zaključiti da je tržište Sunčevom energijom tek u počecima razvoja.

Prema podacima Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) o povlaštenim proizvođačima s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, do početka veljače ove godine instalirano je 20 Sunčanih elektrana, ukupne snage 408,48 kW, od kojih je najveća elektrana Tehnix u Međimurskoj županiji snage 102 kW.

Povlašteni proizvođači Sunčeve energije
Slika 5: Povlašteni proizvođači Sunčeve energije

Prema podacima iz Pregleda projekata upisanih u Registar OIEKPP izdanima od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva registrirano je 126 Sunčanih elektrana ukupne snage 53,93 MW.

Kao i u svijetu, tako i u Hrvatskoj, poticaji i otkupna cijena električne energije imaju veliku ulogu u izgradnji novih Sunčevih elektrana. Otkupna cijena u Hrvatskoj se svake godine povećava, a detaljnije je prikazana u Tablici 2.

Otkupna cijena električne energije
Tablica 2: Otkupna cijena električne energije

Možemo zaključiti kako je iskorištavanje Sunčeve energije jedan od najdostupnijih oblika obnovljivih izvora energije s obzirom na geografsku rasprostranjenost, kod kojega je značajan rast vidljiv diljem svijeta. Kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, daljnji razvoj tehnologije, smanjenje cijena, ali i razvoj i proširenje elektroenergetske mreže i pravilna politika, doprinjeti će nastavku povećanja broja Sunčanih elektrana. Ulaganja u Sunčevu energiju diljem svijeta su sve veća, kao i poticaji od strane vlada, što dodatno stvara pozitivan stav na tržištu.

Tags:     Energija Sunca      energetika      CSP      FN      PV      HROTE      OIEKPP      cijena energije      povlašteni proizvođači
Index članka
Iskorištavanje energije Sunca u energetici
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?