Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Značaj i vizija energije Sunca u budućnosti E-mail
Autor Iva Zelenko   

Iskorištavanje energije Sunca već nekoliko godina bilježi konstantan rast u gotovo cijelom svijetu, te počinje dobivati važnu ulogu u elektroenergetskom miksu u većini zemalja. Tehnologije fotonaponskih ćelija i koncentrirane Sunčeve energije ubrzano se razvijaju, a ulaganja investitora postaju sve veća. Za većinu zemalja najveće kočnice za veće iskorištavanje energije Sunca predstavljaju zamršeno zakonodavstvo i nedovoljni poticaji od strane vlada.

Pretpostavka je da će u slijedećih nekoliko godina iskorištavanje obnovljivih izvora energije, pa tako i energije Sunca, konstantno rasti, ponajviše zbog zadanih ciljeva o smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanju upotrebe električne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjenja cijene obnovljivih izvora energije, te želje za što manjom ovisnošću o fosilnim gorivima koja postaju sve skuplja.

U 2011. godini kapaciteti fotonaponskih sustava spojenih na mrežu povećali su se za 27,7 GW, te trenutno iznose 67,4 GW, čime je energija Sunca na trećem mjestu, nakon hidroenergije i energije vjetra, po iskorištavanju obnovljivih izvora energije.

Kada je riječ o koncentriranoj Sunčevoj energiji, prema podacima od kraja 2010. godine u svijetu je ukupno bilo instalirano 1,2 GW, a početkom 2011. godine oko 20 GW kapaciteta bilo je u fazi izgradnje.

Na Slici 1 prikazan je razvoj instaliranih fotonaponskih sustava od 2000. do 2010. godine.

Razvoj instaliranih fotonaponskih sustava
Slika 1: Razvoj instaliranih fotonaponskih sustava

 


Predviđanja za Europu

U Tablici 1 prikazano je stanje fotonaponskih sustava u 2010. godini, te ciljevi za Europu do 2020. godine donešeni Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive izvore energije (National Renewable Energy Action Plans (NREAP)). Osim toga u tablici se nalaze usporedbe tržišta u 2009. i 2010. godini, te predviđanje do kada bi zadani ciljevi mogli biti ostvareni.

Nacionalni ciljevi
Tablica 1: Nacionalni ciljevi

Predviđanje za fotonaponske sustave do 2015. godine izdano od strane Europskog udruženja za fotonaponsku industriju (European Photovoltaics Industry Association (EPIA)) prikazano je na Slici 2. U predviđanjima su uzeta u obzir dva moguća scenarija; scenarij pod nazivom Moderate scenario polazi od pretpostavke da će situacija na tržištu biti jednaka dosadašnjoj, bez dodatnih mehanizama potpore, dok scenarij pod nazivom Policy-Driven scenario uzima u obzir mehanizme potpore, te smanjenje zakonodavnih prepreka koje trenutno postoje.

Mogući scenariji u Europi do 2015. godine prema EPIA
Slika 2: Mogući scenariji u Europi do 2015. godine prema EPIA

Potencijal za energiju Sunca za 2020. godinu u stvarnosti bi mogao biti i dvostruko veći od onoga što je postavljeno ciljevima u NREP, te se pretpostavlja da bi do 2020. godine instalirani kapaciteti fotonaponskih sustava mogli iznosti i 200 GW.

Kada je riječ o koncentriranoj Sunčevoj energiji možemo reći da je ona tek u svojim počecima. 2005. godine koncentrirane Sunčeve elektrane proizvodile su tek 0,025% ukupne svjetske električne energije, no ovaj sektor ubrzano raste, te se očekuje da bi 2015. godine ova tehnologija mogla biti konkurentna drugima. Trenutno se najviše očekuje od Španjolske, nakon koje slijede zemlje južne Europe, uključujući Portugal, Italiju, Grčku, Maltu i Cipar.

Prema Europskom udruženju solarne toplinske industrije električnom energijom (European association of the solar thermal electricity industry (ESTELA)), potencijal za mediteranske zemlje procijenjen je na 30.000 MW, stoga možemo zaključiti kako mjesta za razvoj ove tehnologije ima, no potrebno je poraditi na fleksibilnosti elektroenergetske mreže, načinima skladištenja proizvedene električne energije i zakonodavstvu.

Na Slici 3 prikazana su predviđanja rasta instalirane koncentrirane Sunčeve energije za Španjolsku, Portugal, Italiju, Grčku, te Cipar i Maltu.

Predviđanje rasta instalirane koncentrirane Sunčeve energije za dio Europe
Slika 3: Predviđanje rasta instalirane koncentrirane Sunčeve energije za dio Europe

 


Predviđanja za svijet

Iako je Europsko tržište vodeće kada je riječ o instalacijama fotonaponskih sustava, ostatak svijeta polako instalira sve više fotonaponskih sustava, te se predviđa da će u slijedećih nekoliko godina prema godišnjim instaliranim sustavima ostatak svijeta biti u konstantnom naglom rastu, većem od rasta koji bilježi Europa.

Na Slici 4 prikazana su dva moguća scenarija prema predviđanjima od strane EPIA-e, na kojima je vidljiv sve veći rast u Aziji, posebice Kini i Japanu.

Mogući scenariji u svijetu do 2015. godine prema EPIA
Slika 4: Mogući scenariji u svijetu do 2015. godine prema EPIA

Dosadašnji instalirani kapaciteti i predviđanja za fotonaponske sustave do 2015. godine prema dva spomenuta scenarija detaljnije su prikazani u Tablici 2.

Detaljan prikaz predviđanja do 2015. godine
Tablica 2: Detaljan prikaz predviđanja do 2015. godine

Kada je riječ o koncentriranoj Sunčevoj energiji, kao i u Europi, ona je na svjetskoj razini gotovo u počecima razvoja. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju najviše planiranih koncentriranih Sunčevih elektrana (Slika 5), no dugoročno se najviše očekuje od Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, regija za koje se pretpostavlja da će imati najviše instaliranih sustava kocentrirane solarne energije. Na Slici 6 prikazan je potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području

Prikaz razvoja koncentrirane Sunčeve energije u 2011. godini
Slika 5: Prikaz razvoja koncentrirane Sunčeve energije u 2011. godini

Potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području
Slika 6: Potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području

Dugoročna predviđanja pokazuju da bi do 2030. godine Bliski Istok i Sjeverna Afrika imali instalirano oko 60 GW koncentrirane Sunčeve energije, što je jednako 170 TWh/god., a do 2050. godine izvozili bi oko 700 TWh električne energije u Europu, što je 20% trenutačne potrošnje Europske unije.

 


Predviđanja za Hrvatsku

Prema procjenama potencijala Sunčeve energije izdanim u Solarnom priručniku iz 2007. godine, tehnički potencijal proizvodnje električne energije iz fotonaponskih sustava i koncentriranih solarnih elektrana u Hrvatskoj iznosi oko 33 TWh/god. Električna energija proizvedena iz Sunčeve energije u fotonaponskim sustavima i koncentriranim solarnim elektranama mogla bi postati tržišno konkurentna oko 2020. godine, te bi uz iskorištavanje nešto manje od 1% tehničkog potencijala ekonomski potencijal iznosio oko 0,3 TWh/god., što odgovara snazi od oko 200 MW.

U Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske iz 2008. godine zadan je cilj prema kojem za fotonaponske sustave stanje u Hrvatskoj do 2020. godine mora biti izjednačeno stanju Španjolske gledano po glavi stanovnika iz 2008. godine (11,71 W po stanovniku), te stanju Njemačke iz iste godine do 2030. godine (više od 45 W po stanovniku). Uz to, predpostavljena stopa rasta korištenja fotonaponskih sustava je 68% godišnje do 2020. godine, te 20% do 2030. godine.

Na Slici 7 prikazana je dinamika rasta korištenja Sunčeve energije u Hrvatskoj do 2030. godine, dok je u Tablici 3 prikazan rast iskorištavanja Sunčeve energije do iste godine.

Dinamika rasta korištenja Sunčeve energije u Hrvatskoj do 2030. godine
Slika 7: Dinamika rasta korištenja Sunčeve energije u Hrvatskoj do 2030. godine

Rast iskorištavanja Sunčeve energije do 2030. godine
Tablica 3: Rast iskorištavanja Sunčeve energije do 2030. godine

U Strategiji stoji kako se očekuje da će do 2030. godine 15% postojećih objekata i 50 % novoizgrađenih objekata s nekim oblikom iskorištavanja Sunčeve energije sudjelovati u vlastitoj energetskoj bilanci; da će instalirana snaga fotonaponskih sustava iznositi više od 45 W/stanovniku; te da će Hrvatska biti na četvrtom mjestu u Europi promatrano po MW Sunčevih toplinskih sustava po stanovniku.

Prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) o povlaštenim proizvođačima s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, do početka ove godine instalirano je 16 Sunčanih elektrana, ukupne snage 317,18 kW, od kojih je najveća elektrana Tehnix u Međimurskoj županiji snage 102 kW, a prema Pregledu projekata upisanih u Registar OIEKPP izdanima od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva registrirano je 126 Sunčanih elektrana ukupnog kapaciteta 53,93 MW.

Možemo zaključiti da ukoliko Hrvatska nastavi ovakvim tempom poticaja, instaliranja i razvoja mreže, neće niti približno uspijeti ostvariti zadane ciljeve unatoč dokazanom velikom potencijalu koji ima. Ali isto tako možemo zaključiti, promatrajući prošlogodišnje trendove u svijetu - ciljevi koje je Hrvatska odredila s obzirom na svoj položaj i potencijal su ispod trendova koji se dešavaju u drugim razvijenim zemljama svijeta.

Tags:     Sunčeva energija      predviđanja      CSP      FN      Europa      Hrvatska      HROTE      NREAP
Index članka
Značaj i vizija energije Sunca u budućnosti
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?