Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Značaj i vizija energije Sunca u budućnosti - Svijet E-mail
Autor Iva Zelenko   

Predviđanja za svijet

Iako je Europsko tržište vodeće kada je riječ o instalacijama fotonaponskih sustava, ostatak svijeta polako instalira sve više fotonaponskih sustava, te se predviđa da će u slijedećih nekoliko godina prema godišnjim instaliranim sustavima ostatak svijeta biti u konstantnom naglom rastu, većem od rasta koji bilježi Europa.

Na Slici 4 prikazana su dva moguća scenarija prema predviđanjima od strane EPIA-e, na kojima je vidljiv sve veći rast u Aziji, posebice Kini i Japanu.

Mogući scenariji u svijetu do 2015. godine prema EPIA
Slika 4: Mogući scenariji u svijetu do 2015. godine prema EPIA

Dosadašnji instalirani kapaciteti i predviđanja za fotonaponske sustave do 2015. godine prema dva spomenuta scenarija detaljnije su prikazani u Tablici 2.

Detaljan prikaz predviđanja do 2015. godine
Tablica 2: Detaljan prikaz predviđanja do 2015. godine

Kada je riječ o koncentriranoj Sunčevoj energiji, kao i u Europi, ona je na svjetskoj razini gotovo u počecima razvoja. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju najviše planiranih koncentriranih Sunčevih elektrana (Slika 5), no dugoročno se najviše očekuje od Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike, regija za koje se pretpostavlja da će imati najviše instaliranih sustava kocentrirane solarne energije. Na Slici 6 prikazan je potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području

Prikaz razvoja koncentrirane Sunčeve energije u 2011. godini
Slika 5: Prikaz razvoja koncentrirane Sunčeve energije u 2011. godini

Potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području
Slika 6: Potencijal Sunčevog zračenja na mediteranskom području

Dugoročna predviđanja pokazuju da bi do 2030. godine Bliski Istok i Sjeverna Afrika imali instalirano oko 60 GW koncentrirane Sunčeve energije, što je jednako 170 TWh/god., a do 2050. godine izvozili bi oko 700 TWh električne energije u Europu, što je 20% trenutačne potrošnje Europske unije.

 Index članka
Značaj i vizija energije Sunca u budućnosti
Europa
Svijet
Hrvatska
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?