Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Iskorištavanje geotermalne energije u energetici - Vrste geotermalnih ležišta E-mail
Autor Ivana Alerić   

 

  • VRSTE GEOTERMALNIH LEŽIŠTA

Geotermalno ležište je spremnik toplinske energije unutar Zemljine kore iz kojeg se na ekonomičan način može dobiti toplina koja se na površini koristi za proizvodnju električne energije, u industriji, poljoprivredi, ugostiteljstvu, kućanstvima itd.

Kada govorimo o geotermalnim ležištima mislimo zapravo na geotermalne vode koje se nalaze u podzemnim ležištima i vode koje prolaze kroz podzemna ležišta. Međunarodno uvriježena terminologija za podjelu izvora još uvijek ne postoji, stoga ih dijelimo na više načina:

  • prema stupnju istraženosti izvora
  • prema vrsti geotermalnih ležišta
  • prema temperaturi ležišnog fluida.

Geotermalno ležište razlikuje se od geotermalne rezerve upravo u faktoru ekonomske isplativosti crpljenja izvora. Ležište karakteriziraju njegova dubina, debljina i opseg, svojstva stijena, salinitet i geokemija postojećih fluida u ležištu te temperatura, poroznost i propusnost stijena.

Geotermalni rezervoar
izvor: geothermal.marin.org

Fokusirajući se na iskorištavanje geotermalne energije u energetske svrhe, najznačajnija podjela ležišta je prema temperaturi odnosno termodinamičkim i hidrološkim obilježjima izvora. Tako razlikujemo:

  • ležišta vruće vode - osnovno obilježje je tekuća voda kao kontinuirana faza. Većina geotermalnih ležišta su ležišta vruće vode. Ako je temperatura dovoljno visoka (>170 °C), voda se na površini može pretvoriti u paru i koristiti izravno u turbini za proizvodnju električne energije. Ako je temperatura između 100° i 180 °C, toplinska energija se koristi za isparavanje sekundarnog fluida koji pokreće turbinu (binarna geotermalna elektrana). Za većinu ovakvih ležišta karakteristične su površinske manifestacije u obliku pare, vruće vode i slično. U današnjem tehnološkom razvoju, ova vrsta ležišta je jedina pogodna za komercijalnu proizvodnju električne energije.
  • ležišta suhe vodene pare - vrlo su rijetka. Najjednostavnija su i najjeftinija za iskorištavanje. Prirodna suha vodena para može se izravno koristiti za proizvodnju električne energije u klasičnim parnim turbinama.
  • vruće i suhe stijene - na većim dubinama nalaze se velike mase stijena u kojima je akumulirana toplinska energija, no siromašne su fluidom ili je propusnost toliko niska da je komercijalizacija praktički nemoguća. Za iskorištavanje ove vrste resursa, ležište se podvrgava hidrauličkom lomljenju. Potrebno je dovoljno duboko izdrobiti stijene kako bi se dobila dovoljno velika površina za prijelaz topline između stijene i vode koja se kroz umjetnu bušotinu utiskuje među stijene. Ugrijana voda se odvodi kroz drugu bušotinu na površinu i tamo se iskorištava. Ovaj proces danas je u istražnoj fazi te nije ekonomski isplativ.
  • ležišta tople vode pod visokim tlakom - nalaze se na vrlo velikim dubinama, umjerene su temperature i sadrže otopljeni metan. Današnjom tehnologijom nije moguće ekonomski isplativo iskorištavati takve izvore.

Stijene su relativno loš vodič topline stoga nije dovoljno samo doseći toplu stijenu već je toplinu potrebno izdvojiti pomoću cirkulacijskih fluida koji putuju šupljinama i rascjepima stijene. Jednostavno rečeno, prilikom korištenja geotermalne energije potrebne su minimalno dvije bušotine – utisna i proizvodna. Proizvodnom bušotinom crpi se toplina (kroz zagrijani fluid) dok se utisna bušotina koristi za obnavljanje geotermalnog ležišta. Stoga, iako na dubini gotovo svugdje postoje tople stijene, postojeće tehnološke barijere čine ih neekonomičnima na većini mjesta za pridobivanje energije.

Geotermalna elektrana
izvor: geothermal.marin.orgIndex članka
Iskorištavanje geotermalne energije u energetici
Vrste geotermalnih ležišta
Načini primjene geotermalne energije
Upotreba geotermalne energije i utjecaj na okoliš - Geotermalna energija u Hrvatskoj
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?