Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 16 SijeÄŤanj 2013 13:35

U Bruxellesu ?e se, 22. sije?nja, održati konferencija pod nazivom EU Regions meet Croatia in the EU – Sustainable Energy Challenge for All, koja ?e na jednom mjestu okupiti hrvatske predstavnike izvršne vlasti, župane i gradona?elnike koji ?e prezentirati nagra?ene energetske projekte Sjeverozapadne Hrvatske.

Na konferenciji pod visokim pokroviteljstvom Vlade RH, u uredu HGK, biti ?e predstavljene najbolje europske i hrvatske regije, te ?e se na najvišoj razini razgovarati o novim projektima i suradnji. Osim hrvatskih predstavnika na konferenciji ?e sudjelovati i zastupnici Europskog paralameta, na?elnici uprava Europske komisije i prva predsjednica Odbora regija Mercedes Bresso.

Konferencija EU Regions meet Croatia in the EU – Sustainable Energy Challenge for All

Ovih dana REGEA (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske), u suradnji sa FEDARENE (European Federation of Agencies and regions for Energy and Environment), završava višemjese?ne pripreme za samu konferenciju na kojoj ?e gradona?elnik Grada Zagreba i župani vode?ih županija Sjeverozapadne Hrvatske predstaviti najuspješnije projekte na podru?ju energetske u?inkovitosti i obnovljivih izvora energije nagra?ene European Solar Prize Award 2012 i ManagEnergy Award 2011 nagradama. Program konferencije predstaviti ?e i primjere prakse najboljih regija i energetskih agencija iz cijele Europe, uklju?uju?i Jugozapadnu Englesku, Gornju Austriju, Berlin, Baskiju i Irsku.

Neki od zanimljivijih projekata koji ?e hrvatski župani predstaviti su: projekt rekonstrukcije 17 škola po niskoenergetskih principima u Krapinsko-zagorskoj županiji, energetska obnova dvorca Bra?ak, koji ?e u budu?nosti predstavljati energetski centar i poduzetni?ki inkubator za širu regiju, karlova?ki županijski program „I ja mogu imati solarne kolektore!“, nagra?en prestižnom europskom nagradom European Solar Prize Award 2012.

Osim postoje?ih projekata na konferenciji ?e biti najavljeni i neki novi projekti kao što su: projekt ugradnje dizalica topline u zgradama vrti?a Zagreba?ke županije i dvorcu Lužnica, te projekt raspisivanja natje?aja za ugovornu prodaju topline namijenjenu školama, kojim ?e se upotreba lož ulja zamijeniti upotrebom biomase.

Grad Zagreb jedan je od prvih europskih gradova koji se priklju?io inicijativi Sporazum gradona?elnika, stoga ?e gradona?elnih Grada Zagreba, Milan Bandi?, predstaviti Grad Zagreb u svojstvu predvodnika na podru?ju energetske održivosti u Jugoisto?noj Europi. Cilj ove inicijative je okupljanje gradova spremnih na smanjenje emisije CO2 ta više od 20% do 2020. godine primjenom mjera energetske u?inkovitosti i upotrebom obnovljivih izvora energije.

 

Izvor: http://www.regea.org/

Tags:     konferencija      REGEA      održivost regija      regionalni projekti
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?