Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 08 Travanj 2013 21:00

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natje?aj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije kod fizi?kih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2013. godinu.

Krapinsko-zagorska županijaNatje?ajem ?e se, nepovratnim sredstvima u visini do 57% vrijednosti sustava, a do maksimalnog iznosa od 17.100, 00 kn po sustavu (uklju?uju?i PDV), financirati troškovi opreme i ugradnje slijede?ih sustava:

  • solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u 40 ku?anstava,
  • fotonaponskih oto?nih sustava u 13 ku?anstava,
  • geotermalnih dizalica topline za grijanje i hla?enje, te pripremu potrošne tople vode u 5 ku?anstava,
  • kotlova za pelete za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 20 ku?anstava,
  • piroliti?kih kotlova za grijanje i pripremu potrošne tople vode u 20 ku?anstava.

 

Nepovratna nov?ana sredstva ispla?ivati ?e se isklju?ivo za troškove nabave i ugradnje nastale nakon datuma javne objave natje?aja, a pravo na sredstva mogu se ostvariti ukoliko:

  • se radi o punoljetnim, fizi?kim osobama s prebivalištem na podru?ju Krapinsko-zagorske županije (izuzetak su novogradnje gdje nije nužno imati prebivalište u Županiji do trenutka stavljanja u funkciju objekta na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije),
  • se objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije  nalazi na podru?ju Krapinsko-zagorske županije,
  • postoji posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (izuzetak su novogradnje gdje je dovoljan vlasni?ki list za gra?evinsko zemljište),
  • postoji posjedovanje odgovaraju?eg akta kojim se dopušta gra?enje za objekt na kojem se planira ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije,
  • se prihva?aju op?i uvjeti zajedni?kog sudjelovanja u sufinanciranju mjera za koje se odobravaju sredstva Krapinsko-zagorske županije sukladno ovom Natje?aju (op?i uvjeti nalaze se na internetskoj stranici Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske).

 

Prijave na Natje?aj potrebno je dostaviti u pisanom obliku u razdoblju od 27. ožujka do 26. travnja 2013. godine, a detalje Natje?aja, prijave i svu potrebnu dokumentaciju mogu?e je prona?i ovdje.

 

Izvor: http://www.kzz.hr/

Tags:     natje?aj      poticaji      sufinanciranje      ku?anstva      Krapinsko-zagorska županija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?