Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Objavljen Zakon o energetskoj u?inkovitosti u Republici Hrvatskoj E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 31 Listopad 2014 12:54

Republika Hrvatska je donijela Zakon o energetskoj u?inkovitosti koji ?e zamijeniti Zakon o u?inkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Ovim se Zakonom ure?uje podru?je u?inkovitog korištenja energije, donošenje planova na lokalnoj, podru?noj (regionalnoj) i nacionalnoj razini za poboljšanje energetske u?inkovitosti te njihovo provo?enje, mjere energetske u?inkovitosti, obveze energetske u?inkovitosti, obveze regulatornog tijela za energetiku, operatora prijenosnog sustava, operatora distribucijskog sustava i operatora tržišta energije u svezi s prijenosom, odnosno transportom i distribucijom energije, obveze distributera energije, opskrbljiva?a energije i/ili vode, a posebice djelatnost energetske usluge, utvr?ivanje ušteda energije te prava potroša?a u primjeni mjera energetske u?inkovitosti.

Zakonom se u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vije?a od 25. listopada 2012. o energetskoj u?inkovitosti kojom se dopunjuju direktive 2009/125/EZ i 2010/30/EU i ukidaju direktive 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315,14. 11. 2012.).

Svrha je ovoga Zakona ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba potroša?a energije i ispunjavanje me?unarodnih obveza Republike Hrvatske u podru?ju smanjenja emisije stakleni?kih plinova i to poticanjem mjera energetske u?inkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Prema zakonu bi Ministarstvo trebalo izraditi Nacionalni akcijski plan energetske u?inkovitosti, provodi politiku energetske u?inkovitosti, ocjenjuje u?inak i izra?uje izvješ?a.

Zakon je izašao u Narodnim novinama, 29. listopada a stupa na snagu osam dana nakon toga. Cijeli zakon može se pro?itati ovdje.

Tags:     zakon      energetska u?inkovitost      republika hrvatska      direktiva      energetski razvoj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?