Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Projekt ‘BIN2GRID’ - Korištenje otpada od hrane za proizvodnju biometana te distribuciju putem lokalne mreže punionica E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 13 Prosinac 2016 15:17

Projekt Bin2Grid, iz programa HORIZON 2020, ima u cilju odvojeno sakupljanje otpada od hrane, od specifičnih i različitih proizvođača otpada (prehrambena industrija, uslužne djelatnosti i kućanstva), te proizvodnju biogoriva (biometana) i distribuciju putem mreže lokalnih punionica.

Metan koji nastaje na odlagalištima uslijed razgradnje otpada, zbog svojih karakteristika, predstavlja značajniju prijetnju za okoliš u odnosu na CO2, zbog čega su sve države članice EU obvezne smanjiti količine biorazgradivog otpada koji odlažu na 35% u odnosu na razine iz 1995. godine. Za većinu zemalja rok je bio do 2016. godine, dok je za neke produljen do 2020. godine.

U 2014. godini, Europska Komisija razmatrala je reviziju ciljeva vezanih uz otpad unutar Direktive o odlaganju otpada; vezano uz biootpad, glavni elementi su:

  • recikliranje i priprema za oporabu komunalnog otpada (uključujući biootpad) treba se povećati na 70% do 2030.;
  • prestanak odlaganja reciklabilnog otpada do 2025. (uključuje plastiku, papir, metale, staklo i biootpad) na odlagališta za neopasni otpad – korespondira s maksimalnom stopom odlaganja od 25%;
  • mjere usmjerene na smanjenje proizvodnje otpada od hrane za 30 % do 2025;
  • uvođenje odvojenog prikupljanja biootpada.

Jedna od rješenja pravilnog tretiranja biootpada su proizvodnja komposta i bioplina, što rezultira povećanjem kvalitete tla i raznolikosti unutar energetskog miksa. Koncept dobivanja biometana iz biootpada predstavlja najbolju strategiju za gospodarenje otpadom a ujedno služi lokalnim zajednicama u rješavanju problema upravljanja otpadom, povećanja samoodrživosti, te povećanja gospodarskog rasta i broja novih radnih mjesta. Ciljane skupine ovog projekta su jedinice lokalne samouprave, odnosno sami građani, proizvođači otpada od hrane i potrošaći biometana.

Jedan od primjera dobre prakse u blizini Hrvatske je Beč, u kojem je u 2014. godine iz kanti za prikupljanje organskog otpada prikupljeno oko 70 000 tona biootpada, te je dodatnih 8 000 tona prikupljeno iz velikih kuhinja i restorana. Trećina ove količine prerađena je u bioplin, dok je ostatak kompostiran. Bioplin proizveden u bioplinskom postrojenju koristi se kao ulazni materijal u postrojenju za pročišćavanje, te nastaje biometan. Kako bi se biometan utisnuo u mrežu prirodnog plina odvaja se ugljikov dioksid i manji udio drugih plinova od metana sadržanog u bioplinu, na taj način se iz bioplina sa sadržajem metana (CH4) 64% dobije gotovo čisti biometan, sa sadržajem metana (CH4) 99%. Više od 900 kućanstava u Beču opskrbljuje se biometanom iz bioplinskog postrojenja u Simmeringu.

U projekt Bin2Grig uključeni su Zagreb, Skopje, Malaga i Pariz. Koordinator projekta u Zagrebu je Zagrebački Holding, a partneri na projektu su Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska, Wirtschaft und Infrastruktur, Njemačka, Gussing Energy Technologies, Austrija, JSP SKOPJE, Makedonija, City of Skopje, Makedonija, IAT, Španjolska, ORDIF, Francuska.

Više informacija moguće je pronaći u Knjižici s primjerima najbolje prakse u pročišćivanju bioplina, te na web stranici projekta.

Tags:     bioplin      HORIZON 2020      FSB      Bin2Grid
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?