Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Zapošljavanje kroz Novu energetiku - Stranica 3 E-mail
Autor Uredništvo   
Ponedjeljak, 15 Travanj 2013 18:20

Kako na zapošljavanje gleda hrvatska energetska politika?

Rekli bismo pozitivno jer se povlašteni proizvođač nagrađuje (s maksimalno 15% fiksne tarifne stavke) ako njegov projekt doprinosi razvoju gospodarstva, zapošljavanju, razvoju javnih servisa i podizanju kvalitete života. Nažalost, iznos poticaja je mali, a razlog se opravdava uopćenom kategorijom razvoja gospodarstva, javnih servisa i podizanja kvalitete života.

Drugi razlog poticaja je preuzeta obveza iz ciljeva EU da ćemo do 2020. barem 20% bruto neposredne potrošnje pokriti iz OIE i za 20% smanjiti emisiju stakleničkih plinova, što se može zadovoljiti ako se potiču strana ulaganja i strana oprema, čime se hrvatskim novcem potiče strana industrijska proizvodnja i zapošljavanje. Takva je naša današnja praksa.

Uopćena izjava načelnice Sektora za energetiku Ministarstva gospodarstva, na 7. Hrvatskom danu biomase u Našicama na temu “Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase” [6].: 'Veća uporaba nekonvencionalnih obnovljivih izvora energije bit će poticana sredstvima potrošača električne energije i potrebno je osigurati da ti izvori budu izravno u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva' ne daje naslutiti direktno poticanje otvaranja radnih mjesta i razvoj industrije.

U istom referatu dana je projekcija strukture obnovljivih izvora energije u 2020. godini (slika 4), s ukupno 23,5 TWh (84 PJ) proizvodnje energije u tri sektora: sektoru električne energije 9,2 %, transportu 2,2% i sektoru Toplinske i rashladne energije 8,6%.

Struktura obnovljivih izvora energije 2020. godini s ukupno ukupno 23,5 TWh

Slika 5: Struktura obnovljivih izvora energije 2020. godini s ukupno ukupno 23,5 TWh, izvor: [6]

Najveći udio planira se na području hidroelektrana: 300 MW novoizgrađenih velikih HE i 100 MW malih HE, do 2020. godine.  Drugi obnovljivi izvor po veličini investicija je biomasa (140 MW), treći energija vjetra (1200 MW), dok je sunčeva energija planirana sa skromnih 45 MW. To je stav postojeće energetske politike, koja se bitno razlikuje s Novom energetskom politikom koju predlaže URH.

Rezultati dosadašnje energetske politike u 7-godišnjem razdoblju pokazuje slika 5 iz koje čitamo: (1) Stagnaciju proizvodnje iz malih HE, (2) Nagli porast proizvodnje iz VE, (3) Umjereni porast proizvodnje iz biomase, dok se proizvodnja iz ostalih OIE može zanemariti.

Proizvodnja iz poticanih izvora do 2010.

Slika 6: Proizvodnja iz poticanih izvora do 2010.

Rezultati o izgradnji postrojenja do kolovoza 2012. godine prikazani su u tablici 2.  Od 2004. do kolovoza 2012. priključeno je na mrežu ili ugovoreno ukupno 200 elektrana instalirane snage ukupno 350 MW. Proizvedena energija do 2010. Iznosila je 300 GWh godišnje (slika 5), a uz procjenu rada 1500 h/g, do kolovoza 2012. proizvodnja iz 200 elektrana iznosi svega 525 GWh godišnje, što je s obzirom na cilj 23,5 TWh do kraja 2020. godine, svega 1% ostvarenja.

Vrste elektrana Elektrane OIE koje isporučuju energiju u mrežu Elektrane koje imaju ugovor s HROTE, ali nisu priključene na mrežu
Broj elektrana Instalirana snaga [kW] Broj elektrana Instalirana snaga [kW]
Vjetroelektrane 9 129.750,00 6 136.000,00
Sunčane elektrane 68 2.211,52 83 5.065,62
Hidroelektrane 2 30,00 1 220,00
Elektrane na biomasu 3 6.690,00 5 36.400,00
Elektrane na bioplin 7 6.135,00 5 5.000,00
Kogeneracijska postrojenja 3 10.493,00 1 1.000,00
Elektrane na deponijski plin 1 2.500,00 - -
Geotermalne elektrane - - 1 4.710,00
Ukupno 93 157.809,52 102 188.395,62

Tablica 2: Elektrane koje isporučuju energiju u mrežu i elektrane koje imaju ugovor s HROTE (stanje kolovoz 2012.)

Zaključak je jasan: Dosadašnja energetska politika nije davala veliki značaj gradnji postrojenja na OIE. Najveći pomak postignut je u području VE zbog interesa stranih investitora, a što se tiče broja zaposlenih ili angažmana domaće industrije, rezultat je neznatan. Gotovo sva postrojenja proizvedena su izvan Hrvatske iako su poticana sredstvima hrvatskih građana.

Krajnje  je  vrijeme  za  promjenu  energetske  politike!  Pozivamo  Vladine  organizacije  da podrže inicijativu URH-a, a posebno direktno poticanje otvaranja radnih mjesta Tarifnim sustavom te projekte Biotoplifikacije i Solarizacije Hrvatske.

Literatura:

1.   Gunter Pauli: 'Plava ekonomija', Katarina Zrinski, 2012.

2.   Robert Pašičko, Sandra Vlašić: 'Green jobs in Croatia', UNDP Croatia 2010.

3.   N. Duić, G. Krajačić, T. Pukšec, B. Ćosić, T. Novosel, Iva Riđan: Iskorištavanje obnovljivih izvora energije,  energetska  učinkovitost  i  smanjenje  emisije  stakleničkih  plinova  kao  pokretač  razvoja 'zelene ekonomije' u Hrvatskoj do 2050., referat na 21.Forumu HED-a, Zagreb, 23.11.2012.

4.   Heidi Garrett-Peltier, Robert Pollin: 'How Infrastructure Investments Support the U.S. Economy: Employment, Productivity and Growth' Economy and Research Institute, January 2009., University of Massachusetts

5.   Nina Domazet: 'Uređen sustav preduvjet je za povećanje kvota za integrirane sunčane elektrane', EGE  broj 1/2013

6.   Kristina Čelić: Razvoj projekata biomase i politika poticaja OIE u Republici Hrvatskoj, 7. Hrvatski dani biomase, “Mogućnosti regionalnog razvoja kroz povećanje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase”,  Našice, 7. rujna 2012.

Tags:     Nova eneregtika      zapošljavanje      URH


Index članka
Zapošljavanje kroz Novu energetiku
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (1)
profinancialsa.com
1Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 10:53
becalicarmen
Nudimo zajam uz nisku kamatnu stopu od 3% i bez kreditne provjere, nudimo vam osobne zajmove, zajmove za konsolidaciju duga, kapital rizičnog kapitala, poslovne zajmove, kredite za obrazovanje, stambeni krediti ili "zajmovi iz bilo kojeg razloga! Priliku da navedete iznos zajma koji je potreban, kao i trajanje koje si možete priuštiti, a to vam daje prave prilike da dobijete potrebna sredstva! Svaki zainteresirani podnositelj zahtjeva treba nas kontaktirati putem e-maila: becalicarmen@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?