Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Jeftinije i u?inkovitije solarne ?elije E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 28 VeljaÄŤa 2011 23:27

Znanstvenici sa sveu?ilišta Stanford istraživanjem su dokazali da bi dodavanjem jednog sloja organskih molekula mogli pove?ati u?inkovitost solanih ?elija, te smanjiti cijenu troškova proizvodnje. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su 7. velja?e na ACS Nano.

Prije dvije godine, Stacey Bent, profesorica kemijskog inženjerstva prva se zainteresirala za ovu novu vrstu tehnologije koja koristi si?ušne ?estice poluvodi?a, tzv. „kvantne to?ke“ (quantum dots). Zbog mogu?nosti korištenja jednostavnih kemijskih reakcija, proizvodnja kvantnih solarnih ?elija jeftinija je od proizvodnje tradicionalnih ?elija, no u?inkovitost još uvijek zaostaje za tradicionalnim ?elijama.

Profesorica Bent nada se da bi korištenjem znanja iz kemije mogla poboljšati u?inkovitost kvantnih ?elija, te da bi tada ova tehnologija postala op?e prihva?ena i korištena. Svoje istraživanje Brent je prezentirala na godišnjem skupu ameri?ke udruge za napredak u znanosti, održanom 20. velja?e.

Kvantne ?elije mogle bi postati u?inkovitije od tradicionalnih, tvrdi Bent. Tradicionalne solarne ?elije, izra?ene od jednog materijala, zbog na?ina na koji rade imaju odre?eno ograni?enje, a to je maksimalna u?inkovitost od oko 31%. Kvantne solarne ?elije nemaju ovo ograni?enje, pa bi u teoriji mogle biti znatno u?inkovitije. Energetske razine elektrona u kvantnom poluvodi?u ovise o veli?ini - što je manja kvantna to?ka, to je više energije potrebno za prijenos elektrona.

Kvantne to?ke mogu se, mijenjanjem veli?ine, podesiti da apsorbiraju razli?ite valne duljine svjetlosti, što zna?i da bi se za izgradnju složenijih solarnih ?elija mogle koristiti razli?ite veli?ine to?aka, omogu?avaju?i na taj na?in apsorpciju razli?itih valnih duljina svjetlosti.

Upravo zbog te prednosti Bent i njezini u?enici, sura?uju s Michaelom McGehee, izvanrednim profesorom sa Odjela znanosti materijala i inženjerstva, kako bi istražili na?ine poboljšanja u?inkovitosti kvantnih solarnih ?elija.

Istraživa?i su presvukli poluvodi? od titan dioksida sa vrlo tankim slojem organskih molekula. Kvantne to?ke nalazile su se na su?elju ovog organskog sloja i na poluvodi?u. Korišteno je nekoliko razli?itih organskih molekula kako bi se pokušalo saznati koje najviše pove?avaju u?inkovitost ?elija, no utvr?eno je da nije važno o kojim se molekulama radi, nego je bilo dovoljno imati jedan organski sloj, debljine manje od nanometra, da bi se u?inkovitost utrostru?ila.

Istraživanjima je ustanovljeno da nije važna priroda molekule, ve? njena dužina. Molekule koje su preduge ne omogu?avaju interakciju kvantnih to?aka sa poluvodi?ima. Teorija profesorice Bent je da tanak organski sloj pomaže u odvajanju elektrona i šupljine, spre?avaju?i rekombinaciju i istrošenost. Grupa još mora optimizirati solarnu ?eliju, a trenutno su postigli u?inkovitost od oko 0,4%. Kada do kraja podese nekoliko preostalih aspekata ?elije, trostruki porast u?inkovitosti biti ?e još zna?ajniji.

Bent je izjavila da trenutno upotrebljavaju kvantne to?ke kadmij sulfida, koje nisu idealne za solarne ?elije, no grupa ?e pokušati sa razli?itim materijalima. Pokušati ?e koristiti i druge molekule za organski sloj, te ?e izmjeniti dizajn ?elije kako bi mogli apsorbirati još više svjetlosti i proizvesti ve?i naboj. Nakon što je pronašla na?in kako pove?ati u?inkovitost kvantnih solarnih ?elija, Bent se nada da ?e njihova niska cijena potaknuti šire prihva?anje solarne energije.

 

Izvor: http://www.electroiq.com

Tags:     solarne ?elije      kvantne to?ke      organski sloj
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?