Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 09 Lipanj 2011 20:52

3.) Toplinski motori

Slitine koje pamte oblik bi mogle proizvoditi dodatnu energiju za aute, mašineriju i ostale ure?aje.

U SAD-u otprilike 60% energije propadne kao višak toplinske energije iz automobila i elektrana. Znanstvenici u General Motorsu pokušavaju uhvatiti tu energiju preko egzoti?nih materijala koji se zovu slitine koje pamte oblik, a koje mogu iz toplinske energije napraviti mehani?ku energiju koja pak onda proizvodi elektri?nu energiju. Cilj tima kojeg predvodi Alan Browne je reciklirati toplinu iz ispušnog sustava auta i tu energiju iskoristiti za klimu ili radio.

Browne planira ubirati toplinu pomo?u pojasa od tankih, paralelnih niti slitine nikal-titanija koji „pamti“ odre?eni oblik. Sve slitine koje pamte oblik imaju dva osnovna stanja: u ovom slu?aju je jedno kruto „osnovno stanje“ na višim temepraturama i jedno savitljivo stanje na nižim temperaturama. U GM-ovom dizajnu pojas je raširen preko tri koluta koji ?ine kuteve trokuta. Jedan kut pojasa bi bio blizu toplog ispušnog sustava a drugi bi bio na suportnoj strani gdje je hladnije. Skupljaju?i se u kutu s višom temperaturom i proširiju?i se na suprotnom kutu gdje je hladnije, pojas bi vukao samog sebe oko om?e, te tako vrtio kolute. Koluti bi pak pokrenuli osovinu koja bi pokrenla generatora. S ve?om razlikom u temperaturi bi se om?a brže vrtila i stvaralo bi se više energije.

GM-ov prototip od 10 grama proizvodi minimalna 2 vata, ali Browne tvrdi da bi se tehnologija mogla komercijalizirati u roku deset godina. Ipak, postoje tu razni problemi - slitina koja pamti oblik je lako lomljiva, žice je teško spojiti u pojas, a hla?enje sa zrakom je isto problemati?no.

4.) Magnetske klime

Neobi?ne slitine hlade sobu i hranu. Današnje klime, hladnjaci i zamrziva?i nam omogu?uju da sve bude hladno, ali pri tome zna?ajno troše elektri?nu energiju - u SAD-u primjerice otprilike tre?inu sve energije potrošene u domovima.
Radikalno druga?ija tehnolgija koja koristi magnete bi to mogla promijeniti. Ve?ina današnjih komercijalnih ure?aja za hla?enje kompresiraju i dekompresiraju plin ili teku?inu kroz ponavljaju?i ciklus. Ve?ina njih je i do 1.000 puta štetnija za atmosferu od CO2.

Istraživa?i u Astronautskoj korporaciji Amerike iz Milwaukeeja razvijaju hla?enje na osnovi magneta koji eliminiraju kompresore. Svi magnetski materijali se donekle zagriju kada su izloženi magnestkom polju, odnosno ohlade kad su izvan njega (tzv. magnetokalori?ni efekt). Taj fenomen je otkriven još 1881., ali nije korišten u komercijalne svrhe jer se mislilo da bi za maksimalni u?inak bili potrebni supravodljivi magneti. Ipak 1997. je otkrivena slitina gadolinija, silicija i germanija koja je pokazala ogroman magnetokalori?ni efekt na sobnoj temperaturi. Astronautika se od tada bavi time, te trenuta?no rade na klimi koja hladni ku?u ili stan od 1.000 metara kvadratnih. Mali disk ima porozne klinove koij su napravljeni od jedne slitine, te taj disk prolazi kroz rupu u stacionarnom permanentnom magnetu. Ta rupa koncentrira magnetsko polje i svakim prolaskom se disk tamo grije i onda hladi kako napreduje. Teku?ina unutar sustava se grije i hladi preko rotiraju?ih klinova, te ohla?ena teku?ina uzima toplinu iz sobe.

U standardnim hladnjacima kompresor radi ve?inu posla, a u magnetskim motor, s tim da su motori puno efikasniji od kompresora. Astronautika bi htjela imati prototip do 2013., koji bi uštedio 1/3 elektri?ne energije i ne bi proizvodio nikakve štetne plinove. Takav dizajn bi se mogao iskoristiti za hladnjake i zamrziva?e ali problem se javlja u toku vode, jer se sam disk vrti od 360 do 600 puta u minuti, a i magnet je napravljen od skupe slitine neodimija-željeza-borona.Index ÄŤlanka
Sedam radikalnih rješenja za energiju
#2
#3
#4
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?