Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE u regiji

SB Solarni demonstracijski centar E-mail
Autor Edo Jerkić   
Utorak, 17 Siječanj 2012 23:26

U ovom članku nećemo imati samo klasičan prikaz komercijalnog obnovljivog izvora energije, u ovom slučaju fotonaponskog sustava na Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu, već ćemo prikazati cijeli jedan dobar primjer široko postavljenog projekta koji je velikom većinom financiran iz sredstava EU. Naime, u Slavonskom Brodu pokrenut je i završen projekt SB Solarni demonstracijski centar, koji je većim dijelom financiran sredstvima Europske komisije. Projekt je trajao godinu dana od 28. rujna 2010. do 28. rujna 2011. godine. Cilj projekta je bio osigurati unapređivanje tehničkih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehničkoj školi Slavonski Brod, kao i Tehničkoj školi Daruvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom), te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra. U nastavku vam donosimo kompletan pregled projekta zahvaljujući pomoći HSUSE-a i sudionika projekta. Prikaz projekta objavljen je i u glasilu HSUSE, Solarna tehnologija.

Pripremile:
Vikica Lukić, dipl.inž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Jadranka Junačko, dipl.knjiž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Maja Maratović, mag.ing.eith. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ravnateljica Tehničke škole SB Janja Brekalo, prof.

Naziv projekta: SB Solarni demonstracijski centar

Partneri:
Tehnička škola Daruvar, Daruvar
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod
Hrvatska obrtnička komora, Slavonski Brod

Ukupno ugovoreni iznos potpore (EUR):

 • sredstava Europske komisije: 215.638,51 EUR
 • vlastita sredstva: 48.300,92 EUR

 

Trajanje projekta: 28. rujan 2010. – 28 rujan 2011. godine.

Specifični ciljevi projekta

Projektom će se osigurati unapređivanje tehničkih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehničkoj školi Slavonski Brod, kao i Tehničkoj školi Darvuvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom) te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra.

Projekt prati bitne strategije razvoja županije, države i EZ:

 • Regionalni operativni program Brodsko-posavske županije
 • Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2007.-2010.
 • Plan za razvoj školskog obrazovanja 2005.-2010.
 • Strategijski okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006.-2013.

 

Uz to, usuglašen je sa „Strategijskim okvirom za europsku suradnju u obrazovanju i obučavanju ET2020“ i EU „Radni program obrazovanja i obuke 2010.“.

Ciljne skupine projekta su 35 profesora, iz Tehničke škole Slavonski Brod (25) i Tehničke škole Daruvar (10).

Krajnji korisnici su učenici Tehničke škole Slavonski Brod, učenici 3. i 4. razreda (180), učenici drugih tehničkih škola slavonske regije, nezaposlene osobe tehničke izobrazbe s područja Brodsko-posavske županije (14.902).

Glavne skupine aktivnosti:

 1. razvijanje novog kurikuluma Upravljanje solarnim sustavom
 2. opremanje Solarnog demonstracijskog centra
 3. organizacija treninga za profesore
  3.1. upravljanje solarnim sustavom
  3.2. nove metode i tehnike poučavanja i učenja
  3.3. organiziranje studijskih putovanja
 4. aktivnosti vidljivosti
 5. upravljanje projektom

 

Rezultati:

 1. razvijen novi izborni predmetni kurikulum Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 2. razvijen novi program za obrazovanje odraslih - Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 3. nove tehnike i metode poučavanja uključene u novi kurikulum
 4. razvijeni  materijalni i tehnički uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)
  4.1. fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ”
  4.2. praktikum za laboratorijske vježbe
  4.3. videokonferencijski sustav
  4.4. solarni rasvjetni  stup
  4.5. solarni info pano
 5. 35 profesora prošlo obuku za nove tehnike i metode poučavanja
 6. 25 profesora prošlo obuku za provedbu novog kurikuluma
 7. 50 sudionika (nositelji, partneri i suradnici u projektu) stručno se usavršavalo na studijskim putovanjima
  7.1. ožujak 2011. – Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose
  7.2. svibanj 2011. – Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin
  7.3. lipanj 2011. – Međunarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR 2011, München
  7.4. lipanj 2011. – Posjet Hrvatskoj stručnoj udruzi za Sunčevu energiju, HSUSE, Zagreb
  7.5. lipanj/srpanj 20011. – Posjet Freiburgu, „zelenom“ gradu
 8. uspostavljena suradnja s partnerima za provedbu novog kurikuluma

 

Uloga partnera (partnerskih institucija) u provedbi projekta:
Tehnička škola Daruvar – sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti i promocija projekta, novog kurikuluma i Solarnog demonstracijskog centra;
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma među nezaposlenim, prosljeđivanje potencijalnih korisnika novog programa za obrazovanje odraslih (upravljanje solarnim sustavima);
Hrvatska obrtnička komora, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma među svojim članovima; prosljeđivanje potencijalnih korisnika novog obrazovnog programa.

Više informacija o projektu može se pročitati na mrežnoj stranici: www.ipa-sb-solar.hr

Razvijen novi izborni predmetni kurikulum i program za obrazovanje odraslih Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Modernizacija strukovnog obrazovnog sustava predstavlja strateški prioritet više obrazovnih hrvatskih institucija budući da to vodi ka osiguranju boljih kompetencija za one koji su uključeni u strukovno obrazovanje. Modernizacija obrazovnog strukovnog sustava ne predstavlja samo modernizaciju u smislu uvođenja novih tehnoloških aplikacija već se odnosi i na razvoj novih kurikuluma koji su više u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Tržište rada je općenito usmjereno ekonomskim uvjetima i njegovim razvojem tako da strukovno obrazovanje mora kontinuirano raditi na usavršavanju obrazovnih programa kako bi se osigurale adekvatne kompetencije tržišta rada. Ipak, trend ekonomskog razvoja temelji se na novim tehnologijama što razvoj novih kurikuluma koji prate taj trend čini još važnijim.

Kurikulume Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom osmislio je i napisao profesor Stevče Arsoski, inž.el. koji ima preko 20 godina iskustva u području solarne tehnologije.

Za potrebe provođenja ovih kurikuluma, izrađene su dvije publikacije:

 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, priručnik, autor doc.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.
 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, radna mapa, autor Stevče Arsoski, inž.el.

 

Edukacija nastavnika za nove tehnike i metode poučavanja

U sklopu predloženih aktivnosti projekta SB Solarni demonstracijski centar održana je edukacija za nastavnike o novim metodama rada koje su najprimjerenije za tehničku skupinu predmeta. Metode i tehnike izvela je Mirjana Onukijević, pedagoginja i stručnjak toga područja. Nakon edukacije sudionici su osposobljeni za samostalnu primjenu stečenih znanja i vještina u sklopu implementacije novog kurikuluma. Neke od obrađenih tema su: projektna nastava, suradničko učenje, timski rad, interaktivno poučavanje putem multimedije, umne mape, oluja ideja. Edukacije su se održale u Tehničkoj školi Slavonski Brod u razdoblju od 28.01.-19.02.2011. u trajanju od 48 sati. Sudionici su nastavnici Tehničke škole Slavonski Brod i Tehničke škole Daruvar. Svi sudionici edukacija primili su Potvrdu o sudjelovanju.

Edukacija nastavnika za provođenje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Ulazimo u doba kada je dominantno društvo – društvo znanja. U društvu znanja, sposobnost pojedinca i organizacije da skupljaju i dijele znanje je njihova najvažnija kompetencija. U takvom okruženju baziranom na znanju, jedno od najvažnijih ulaganja koje organizacija može napraviti je ulaganje u svoje zaposlenike – svoj ljudski kapital. Znanje se stalno unapređuje i organizacijske „baze znanja“ trebaju stalnu nadogradnju. U eri sve kompetitivnijeg i izrazito mobilnog tržišta rada, kontinuirano ulaganje u ljudski kapital će biti nužno za privlačenje i zadržavanje potrebnih talenata i pružanje proizvoda i usluga visoke kvalitete na učinkovit način. Koncept učeće organizacije i pružanje cjeloživotnog obrazovanja zaposlenika su široko prepoznati kao ključni elementi dugoročnog uspjeha.

Edukacija nastavnika Tehničke škole Slavonski Brod (15) i Tehničke škole Daruvar (10) za provođenje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom  osigurana je kroz predavanja i praktične vježb koje će biti uvedene i prenesene učenicima i odraslima koji sudjeluju u navedenom kurikulumu.

Naš stručni tim za provedbu edukacija su:

 • Stevče Arsoski, inž.el.
 • Doc.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.

 

 


Razvijeni  materijalni i tehnički uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)

Fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ

Građevina:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA 9,66kW

Lokacija:

k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 1196

Investitor:

TEHNIČKA ŠKOLA,

Eugena Kumičića 55, Slavonski Brod

 

Općenito o građevini na koju se postavlja elektrana

Građevina je postojeća TEHNIČKA ŠKOLA, na adresi Eugena Kumičića 55. Katnost građevine je P+3. Nosiva konstrukcija izvedena je čeličnim profilima, a južna fasada na koju se postavljaju fotonaponski paneli je metalno staklena s metalnim stazama za održavanje fasade na svakom katu.

Glavni nosači fotonaponskih modula su pričvršćeni na nosivu čeličnu konstrukciju staze za održavanje. Izgled i vrsta nosača kao statički proračun izrađeni su u građevinskom projektu, te zadovoljavaju i za najnepovoljnije vremenske uvjete. Sekundarni (uzdužni) nosači FN modula postavljeni su na glavne.

Napajanje električnom energijom, mjerenje i glavni razvod (postojeće građevine)

Građevina je na NN mrežu priključena preko postojeće mjerne garniture - kombi brojila za polu indirektno mjerenje, sa strujnim transformatorima. Mjerna oprema je smještena u posebno (HEP-ovo) polje metalnog GRMO ormara u prizemlju.

Napajanje je iz: KTS 10(20)/0,4 kV Tehnička škola, Šifra TS: T 205 izvod: Tehnička škola

OSNOVNI PODACI O ELEKTRANI

OPREMA

Tehničke  karakteristike

Fotonaponski moduli:

46 x 210 W

Izmjenjivač DC/AC

150 -1000VDC/ 3x230/400V,50Hz, 10kW

Kabeli od FN modula do izmjenjivača

2xFG70R 1x4(6) mm2

Kabel od pretvarača do brojila i NN

PPOO 4x10 mm2

Brojilo el. energije (HEP)

3x230/400V dvosmjerno

sa GSM komunikatorom

MAKSIMALNA SNAGA ELEKTRANE

9,66 kW

Izlazna snaga iz elektrane: 9,66 kW

Nazivni napon: 3x230/400 V, 50Hz

Predvidiva godišnja proizvodnja: do 11.000 kWh

Način proizvodnje el. energije: kontinuirano (ovisno o meteorološkim uvjetima)

Fotonaponski moduli

Kao primarni izvor električne energije koriste se fotonaponski silicijski paneli snage 210W.

Paneli su tip MPE 210PS 05 proizvodnje SCHUCO, a spojeni su u dvije grupe (petlje), po 23 panela u svakoj.

PROCJENA PROIZVODNJE

Proizvodnost fotonaponskog sustava na određenoj lokaciji ovisi o nizu tehničkih i prirodnih parametara. Iako je tehnički nemoguće predvidjeti apsolutno točnu proizvodnju, raznim softverskim paketima (u ovom slučaju PV SOL) mogu se dobiti vrlo precizne vrijednosti proizvodnje.

Procijenjena godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane SB- SOLAR- TŠ je 10.783 kWh. Trošak elektrane (noću) u stanju priprave je sa odabranim pretvaračem cca. 1Wh, što se može zanemariti u odnosu na proizvedenu električnu energiju.

Očekivani učinci FN elektrane:

Lokacija: N: 45° 9´ 58,2˝, E: 18° 1´ 3,2˝.,

Nazivna snaga FNE: 10kW (polikristal)

Orjentacija: jug

Nagib FNM prema jugu: 41°

Očekivana proizvodnja električne energije prikazana je u tablici 1.

Mjesec

Očekivana srednja dnevna proizvodnja električne energije FNE (kWh)

Očekivana srednja mjesečna proizvodnja električne energije FNE (kWh)

Siječanj

14,8

458

Veljača

20,6

577

Ožujak

28,6

888

Travanj

34,8

1050

Svibanj

38,6

1200

Lipanj

38,9

1270

Srpanj

42,5

1320

Kolovoz

40,4

1250

Rujan

36,0

1080

Listopad

26,9

835

Studeni

16,4

493

Prosinac

12,3

362

Godišnji prosjek

29,3

898

Ukupno za godinu dana

-

10783

Tablica 1. Prikaz proizvodnje električne energije po mjesecima

Osnovni parametri dobiveni iz proračuna određivanja potencijala Sunčevog zračenja su za srednju dnevnu ozračenost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na području mjesta Slavonski Brod (prema: Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske – Priručnik za energetsko korištenje Sunčevog zračenja (2007), Z.Matic (EIHP), ISBN 978-953-6474-54-7)

ZAKLJUČAK

Nakon provedenih analiza i proračuna moguće je donijeti slijedeće zaključke:

 • Osnovni parametri dobiveni iz proračuna određivanja potencijala Sunčevog zračenja su za srednju dnevnu ozračenost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na području mjesta Slavonski Brod
 • Tehnički parametri lokacije, zadovoljavaju uvjete, isključuju rizike za okoliš i smještaj FNE u prostor.
 • Priključak FNE SB-SOLAR-TŠ na elektroenergetski sustav i okolno stanje mreže dobro koreliraju
 • Generalno, s obzirom na predstavljene tehničke, ekonomske i ekološke parametre, bitno je istaknuti sociološku i razvojnu važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu i najvažnije, služit će u demonstracijske svrhe obrazovanja srednjoškolaca kao i osvješćivanje svih polaznika Tehničke škole kao i lokalne zajednice – o važnosti obnovljivih izvora energije.

Financijski gledano, projekt je ranga srednje isplativosti (PBP 8 godina - IRR ispod diskontne stope), no sociološki efekti te smanjenje emisija u okolinu za oko 17 t CO2 eq godišnje su dodatni argumenti koji ovaj projekt ocjenjuju isplativim uz navedene parametre.

Praktikum za laboratorijske vježbe

Praktikum opremljen za uvođenje novih kurikuluma za Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom,  osigurava uvođenje vježbi potrebnih za poboljšanje ishoda poučavanja i učenja učenika i odraslih u programima obrazovanja odraslih. Opremljen je najsuvremenijom opremom  kojom će se izvoditi laboratorijske vježbe kako slijedi:

 • 2 x 15 kompleta didaktičkih pomagala
 • 15 računala
 • LED rasvjeta – 24 LED lampe
 • videokonferencijska oprema (Avercomm, TV, PC, pametna ploča)
 • solarni rasvjetni stupa SRS 7,5 (u školskom dvorištu)

Videokonferencijski sustav

Bez potrebe za putovanjem i dodatnim troškovima, videokonferencije omogućuju vizualnu komunikaciju uz koju se bolje razumiju i pamte ponuđeni sadržaji. Na taj se način stvara okruženje u kojemu se brzo uči i u kojemu ideje i znanje nesmetano cirkuliraju, a rezultat je učinkovitiji timski rad, razvijanje komunikacijskih i organizacijskih vještina te veća usredotočenost na zajednički cilj.

Kako Tehnička škola Slavonski Brod, tako i Tehnička škola Daruvar, opremljene su sustavom za videokonferenciju koja  omogućuje uspostavljanje videokonferencijske veze.

Interaktivna ploča pretvara tradicionalnu školsku ploču u interaktivan uređaj za podučavanje i prezentaciju. Svojim karakteristikama ploča može unaprijediti nastavu što se posebno odnosi na učenika i lakše svladavanje težeg gradiva. Raznim animacijama i primjerima podiže se kvaliteta i raznolikost nastavnog predmeta ali i nastavnog procesa. Prikaz gradiva putem takve ploče znatno je poboljšan te se automatski povećava zainteresiranost i motivacija učenika za određeni predmet.

Solarni rasvjetni stup

Solarni rasvjetni stup SRS S-7.5 - autonomno tijelo javne rasvjete  u potpunosti je napajano energijom Sunca. Osnovna namjena solarnog stupa je osvjetljavanje javnih površina - ulica, trgova, igrališta, kampova, bez priključivanja na javnu električnu mrežu. Energija se akumulira u solarne baterije koje pružaju rasvjetu čak i u slučaju da tri do pet dana nema Sunca. Solarni rasvjetni stup  S -7,5 osvjetljava površinu od 200 m2 s prosječno 12 lux-a (LED svjetiljke na visini od 6m).

Prednosti SRS S-7.5:

 • nema kopanja, polaganja kablova ili montiranja elektrifikacijskih prijenosnih stupova
 • jednostavna realizacija projekta zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima
 • nema potrebe za instalacijom trafo stanice
 • jednostavnost prenosivosti sustava
 • nema uništavanja okoliša
 • ekološka prihvatljivost jer se primjenom solarne tehnologije čuva okoliš
 • povrat investicije za cca. 3 godine
 • nema  računa za struju

 

Osim gore navedenih prednosti  i širenja svijesti o energetskoj učinkovitosti, razlog postavljanja solarnog rasvjetnog stupa ispred Tehničke škole ima i jednu drugu dimenziju, senzibilizirati najmlađe u cilju očuvanja i unaprjeđenja prostora, štednje i korištenja obnovljivih izvora energije. To će u prvom redu služiti učenicima i njihovim nastavnicima kao didaktičko pomagalo. Uz pomoć SRS-a moći će se napraviti nekoliko laboratorijskih vježbi i tako učenike pripremiti za projektiranje, dimenzioniranje i  upravljanje solarnom rasvjetom.

Solarni rasvjetni stup izradila je tvrtka Aurora Energetika d.o.o., odnosno projektanti Stevče Arsoski i Željko Štignedec iz Siska, koji su ujedno i vlasnici patenta za prvi hrvatski solarni rasvjetni stup.

 


Studijska putovanja

U sklopu projekta SB Solarni demonstracijski centar osim edukacijskih radionica, tehničkog osposobljavanja predviđena su i studijska putovanja. Studijska putovanja provedena su s predstavnicima projekta, partnerima i suradnicima na projektu. Partneri projekta su Tehnička škola Daruvar, HZZ Slavonski Brod i HOK Slavonski Brod. Suradnici na projektu su HEP, BPŽ, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska stručna udruga za Sunčevu energiju (HSUSE), 24sata, LEKO biro d.o.o. i dr. Cilj putovanja bio je unapređenje profesora Tehničke škole, kao i samih partnera i suradnika projekta. Studijska putovanja provedena su u sljedećim gradovima: Kassel – Lieberose, tvornica fotonaponskih modula Solvis Varaždin, München – sajam INTERSOLAR 2011, posjet HSUSE – Solarni krov Špansko, te grad Freiburg.

Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose

U razdoblju od 27. - 30. ožujka 2011. godine održano je studijsko putovanje u grad Kassel. Predstavnici nositelja projekta zajedno s predstavnicima partnerskih ustanova bili su sudionici putovanja. Dio sudionika pohađao je seminar na SMA Institutu. Teme dvodnevnog seminara bile su osnovne karakteristike fotonaponskih sustava, invertori (općenito), potrebne karakteristike invertora, SMA invertori, ciljevi nadgledanja postrojenja i sama komunikacijska sučelja. Nakon uspješno odslušanog seminara, sudionici su primili potvrde o sudjelovanju na seminaru. Poslije je uslijedio obilazak znamenitosti grada Kassela.

Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin

Drugi studijski posjet predstavnika projekta zajedno sa partnerima i suradnicima bio je u grad Varaždin dana 27. travnja 2011. U gradu Varaždinu nalazi se tvornica fotonaponskih modula Solvis. Dolaskom u tvornicu, održano je predavanje o samoj tvornici, početku rada i razvoju tvornice, te održavanju na tržištu i planovima za budućnost. Nakon predavanja uslijedio je obilazak iste. Sudionici projekta zajedno s partnerima upoznali su se sa postrojenjem, dijelovima rada i nastanku samih modula. Tu se iz prve ruke mogla vidjeti izrada i nastajanje fotonaponskih modula.

Međunarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR

U sklopu projekta SB Solarni demonstracijski centar održano je studijsko putovanje u grad München. Putovanje je održano u razdoblju od 8. – 11. lipnja 2011. godine. Predstavnici projekta zajedno s partnerima posjetili su sajam INTERSOLAR. Sam posjet sajmu omogućio je sudionicima projekta uvid u sva nova događanja na području solarne tehnologije. U sklopu istog obišao se i  fotonaponski sustav snage 1,016 MW, koji je postavljen na krovu sajma. Sve o fotonaponskom sustavu na krovu sajma ukratko nam je prezentirao gospodin Josip Župarić, savjetnik za fotonaponske sustave pri gospodarskoj komori grada Münchena. Predstavnici projekta zajedno s partnerima bili su također gosti uglednoj tvornici Schletter. Domaćini su omogućili obilazak i razgledavanje tvornice, kao i pojedinih postrojenja. U sklopu gostovanja tvornica Schletter pripremila je svojim klijentima tradicionalni Biergartenfest. Dan poslije uslijedio je obilazak znamenitosti grada Münchena.

Posjet Hrvatskoj stručnoj udruzi za solarnu energiju, HSUSE, Zagreb

Dana 21. lipnja. 2011. godine u sklopu projekta SB Solarni Demonstracijski centar održano je studijsko putovanje u grad Zagreb. Predstavnici projekta zajedno s partnerima posjetili su Hrvatsku stručnu udrugu za Sunčevu energiju (HSUSE). Domaćin posjeta bio je predsjednik udruge Doc. dr.sc. Ljubomir. Majdandžić. Gospodin Majdandžić održao je kratko predavanje o Solarnom krovu Špansko. Nakon predavanja, uslijedio je posjet projektu toplinskih kolektora (100 m2) na  Jankomiru, te obilazak grada Zagreba.

Studijsko putovanje Freiburg – Green City

U sklopu projekta SB Solarni Demonstracijski centar izvršena je još jedna aktivnost predviđena projektom. U razdoblju od 29. lipnja - 02. srpnja 2011. godine održano je studijsko putovanje u grad Freiburg. Prvog dana boravka u gradu, predstavnici projekta zajedno s partnerima obišli su:

 1. Solarno područje Freiburg (SolarRegion Freiburg),
 2. Tvornicu solarnih sustava,
 3. Prvi solarni nogometni stadion,
 4. Solarno naselje (Solarsiedlung).

Svako od navedenih obilazaka, popraćeno je kratkim izlaganjem o samom nastanku i karakteristikama. Također se posjetio i Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Nakon obveznih posjeta i predavanja, uslijedio je obilazak znamenitosti grada Freiburga. Na povratku sa studijskog putovanja sudionici su posjetiti izvor Dunava.

 

 

Tags:     Slavonski Brod      SB Solarni demonstracijski centar      fotonaponski sustav      LED rasvjeta      Tehnička škola      solarna rasvjeta      solarni centar      Daruvar      Europska komisija      HSUSE      Solvis      SMA      Freiburg      INTERSOLAR      fotonaponska elektrana      solarna elektrana
Vezane vijesti
Index članka
SB Solarni demonstracijski centar
Fotonaponski sustav, javna rasvjeta i praktikum
Studijska putovanja
Sve stranice
 
Komentari (5)
Molba za literaturu
5Petak, 23 Prosinac 2016 15:18
Muhamed Rustempašić
Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priručnik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporučiti uz određenu naknadu.
Priručnik
4Utorak, 06 Siječanj 2015 19:55
Ana Gamilec

Molim Vas da mi date informaciju kako da nabavim Priručnik od Ljubomira Majdandžića i Mapu za vježbne od Stevčeta Arsovskog i druge knjige vezano za fotonaponske sustave. Molim Vas da mi date informacije o načinu plaćanja i dostave navedenih knjiga. S poštovanjem!

upit za postavljanje solarne elektrane
3Petak, 12 Prosinac 2014 18:37
tomislav župan KOZARČEVA 35 SLAV.BROD
stan 80 m2 okrenut ka jugu .koliko treba kilovata za kompletnu potrošnju sa grijanjem na solarnu energiju,te koliko je to financijski.
Pitanja vezana uz elektranu
2Utorak, 19 Lipanj 2012 18:07
Robert Rinkovec
Molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:
1. Koliko el. energije je postrojenje proizvelo do sada po mjesecima?
2. Koliko košta ta elektrana ukupno sa svim administrativnim i tehničkim troškovima?
3.Kolika je otkupna cijena proizvedene el. energije koju prodajete?
Srdačan pozdrav iz Varaždina.
Priručnik
1Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 23:50
Darko Fileš
Poštovani,

Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priručnik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporučiti uz određenu naknadu. Jako sam zaiteresiran i za usavršavanje odraslih o toj temi, pošto smo putovali u Njemačku i tim putem vidjeli mnogo solarnih sustava uz autoceste i na krovovima kuća u pravcu Munchena i Stuttgarta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?