Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE u regiji

SB Solarni demonstracijski centar - Fotonaponski sustav, javna rasvjeta i praktikum E-mail
Autor Edo Jerkić   
Utorak, 17 Siječanj 2012 23:26

Razvijeni  materijalni i tehnički uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)

Fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ

Građevina:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA 9,66kW

Lokacija:

k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 1196

Investitor:

TEHNIČKA ŠKOLA,

Eugena Kumičića 55, Slavonski Brod

 

Općenito o građevini na koju se postavlja elektrana

Građevina je postojeća TEHNIČKA ŠKOLA, na adresi Eugena Kumičića 55. Katnost građevine je P+3. Nosiva konstrukcija izvedena je čeličnim profilima, a južna fasada na koju se postavljaju fotonaponski paneli je metalno staklena s metalnim stazama za održavanje fasade na svakom katu.

Glavni nosači fotonaponskih modula su pričvršćeni na nosivu čeličnu konstrukciju staze za održavanje. Izgled i vrsta nosača kao statički proračun izrađeni su u građevinskom projektu, te zadovoljavaju i za najnepovoljnije vremenske uvjete. Sekundarni (uzdužni) nosači FN modula postavljeni su na glavne.

Napajanje električnom energijom, mjerenje i glavni razvod (postojeće građevine)

Građevina je na NN mrežu priključena preko postojeće mjerne garniture - kombi brojila za polu indirektno mjerenje, sa strujnim transformatorima. Mjerna oprema je smještena u posebno (HEP-ovo) polje metalnog GRMO ormara u prizemlju.

Napajanje je iz: KTS 10(20)/0,4 kV Tehnička škola, Šifra TS: T 205 izvod: Tehnička škola

OSNOVNI PODACI O ELEKTRANI

OPREMA

Tehničke  karakteristike

Fotonaponski moduli:

46 x 210 W

Izmjenjivač DC/AC

150 -1000VDC/ 3x230/400V,50Hz, 10kW

Kabeli od FN modula do izmjenjivača

2xFG70R 1x4(6) mm2

Kabel od pretvarača do brojila i NN

PPOO 4x10 mm2

Brojilo el. energije (HEP)

3x230/400V dvosmjerno

sa GSM komunikatorom

MAKSIMALNA SNAGA ELEKTRANE

9,66 kW

Izlazna snaga iz elektrane: 9,66 kW

Nazivni napon: 3x230/400 V, 50Hz

Predvidiva godišnja proizvodnja: do 11.000 kWh

Način proizvodnje el. energije: kontinuirano (ovisno o meteorološkim uvjetima)

Fotonaponski moduli

Kao primarni izvor električne energije koriste se fotonaponski silicijski paneli snage 210W.

Paneli su tip MPE 210PS 05 proizvodnje SCHUCO, a spojeni su u dvije grupe (petlje), po 23 panela u svakoj.

PROCJENA PROIZVODNJE

Proizvodnost fotonaponskog sustava na određenoj lokaciji ovisi o nizu tehničkih i prirodnih parametara. Iako je tehnički nemoguće predvidjeti apsolutno točnu proizvodnju, raznim softverskim paketima (u ovom slučaju PV SOL) mogu se dobiti vrlo precizne vrijednosti proizvodnje.

Procijenjena godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane SB- SOLAR- TŠ je 10.783 kWh. Trošak elektrane (noću) u stanju priprave je sa odabranim pretvaračem cca. 1Wh, što se može zanemariti u odnosu na proizvedenu električnu energiju.

Očekivani učinci FN elektrane:

Lokacija: N: 45° 9´ 58,2˝, E: 18° 1´ 3,2˝.,

Nazivna snaga FNE: 10kW (polikristal)

Orjentacija: jug

Nagib FNM prema jugu: 41°

Očekivana proizvodnja električne energije prikazana je u tablici 1.

Mjesec

Očekivana srednja dnevna proizvodnja električne energije FNE (kWh)

Očekivana srednja mjesečna proizvodnja električne energije FNE (kWh)

Siječanj

14,8

458

Veljača

20,6

577

Ožujak

28,6

888

Travanj

34,8

1050

Svibanj

38,6

1200

Lipanj

38,9

1270

Srpanj

42,5

1320

Kolovoz

40,4

1250

Rujan

36,0

1080

Listopad

26,9

835

Studeni

16,4

493

Prosinac

12,3

362

Godišnji prosjek

29,3

898

Ukupno za godinu dana

-

10783

Tablica 1. Prikaz proizvodnje električne energije po mjesecima

Osnovni parametri dobiveni iz proračuna određivanja potencijala Sunčevog zračenja su za srednju dnevnu ozračenost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na području mjesta Slavonski Brod (prema: Sunčevo zračenje na području Republike Hrvatske – Priručnik za energetsko korištenje Sunčevog zračenja (2007), Z.Matic (EIHP), ISBN 978-953-6474-54-7)

ZAKLJUČAK

Nakon provedenih analiza i proračuna moguće je donijeti slijedeće zaključke:

 • Osnovni parametri dobiveni iz proračuna određivanja potencijala Sunčevog zračenja su za srednju dnevnu ozračenost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na području mjesta Slavonski Brod
 • Tehnički parametri lokacije, zadovoljavaju uvjete, isključuju rizike za okoliš i smještaj FNE u prostor.
 • Priključak FNE SB-SOLAR-TŠ na elektroenergetski sustav i okolno stanje mreže dobro koreliraju
 • Generalno, s obzirom na predstavljene tehničke, ekonomske i ekološke parametre, bitno je istaknuti sociološku i razvojnu važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu i najvažnije, služit će u demonstracijske svrhe obrazovanja srednjoškolaca kao i osvješćivanje svih polaznika Tehničke škole kao i lokalne zajednice – o važnosti obnovljivih izvora energije.

Financijski gledano, projekt je ranga srednje isplativosti (PBP 8 godina - IRR ispod diskontne stope), no sociološki efekti te smanjenje emisija u okolinu za oko 17 t CO2 eq godišnje su dodatni argumenti koji ovaj projekt ocjenjuju isplativim uz navedene parametre.

Praktikum za laboratorijske vježbe

Praktikum opremljen za uvođenje novih kurikuluma za Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom,  osigurava uvođenje vježbi potrebnih za poboljšanje ishoda poučavanja i učenja učenika i odraslih u programima obrazovanja odraslih. Opremljen je najsuvremenijom opremom  kojom će se izvoditi laboratorijske vježbe kako slijedi:

 • 2 x 15 kompleta didaktičkih pomagala
 • 15 računala
 • LED rasvjeta – 24 LED lampe
 • videokonferencijska oprema (Avercomm, TV, PC, pametna ploča)
 • solarni rasvjetni stupa SRS 7,5 (u školskom dvorištu)

Videokonferencijski sustav

Bez potrebe za putovanjem i dodatnim troškovima, videokonferencije omogućuju vizualnu komunikaciju uz koju se bolje razumiju i pamte ponuđeni sadržaji. Na taj se način stvara okruženje u kojemu se brzo uči i u kojemu ideje i znanje nesmetano cirkuliraju, a rezultat je učinkovitiji timski rad, razvijanje komunikacijskih i organizacijskih vještina te veća usredotočenost na zajednički cilj.

Kako Tehnička škola Slavonski Brod, tako i Tehnička škola Daruvar, opremljene su sustavom za videokonferenciju koja  omogućuje uspostavljanje videokonferencijske veze.

Interaktivna ploča pretvara tradicionalnu školsku ploču u interaktivan uređaj za podučavanje i prezentaciju. Svojim karakteristikama ploča može unaprijediti nastavu što se posebno odnosi na učenika i lakše svladavanje težeg gradiva. Raznim animacijama i primjerima podiže se kvaliteta i raznolikost nastavnog predmeta ali i nastavnog procesa. Prikaz gradiva putem takve ploče znatno je poboljšan te se automatski povećava zainteresiranost i motivacija učenika za određeni predmet.

Solarni rasvjetni stup

Solarni rasvjetni stup SRS S-7.5 - autonomno tijelo javne rasvjete  u potpunosti je napajano energijom Sunca. Osnovna namjena solarnog stupa je osvjetljavanje javnih površina - ulica, trgova, igrališta, kampova, bez priključivanja na javnu električnu mrežu. Energija se akumulira u solarne baterije koje pružaju rasvjetu čak i u slučaju da tri do pet dana nema Sunca. Solarni rasvjetni stup  S -7,5 osvjetljava površinu od 200 m2 s prosječno 12 lux-a (LED svjetiljke na visini od 6m).

Prednosti SRS S-7.5:

 • nema kopanja, polaganja kablova ili montiranja elektrifikacijskih prijenosnih stupova
 • jednostavna realizacija projekta zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima
 • nema potrebe za instalacijom trafo stanice
 • jednostavnost prenosivosti sustava
 • nema uništavanja okoliša
 • ekološka prihvatljivost jer se primjenom solarne tehnologije čuva okoliš
 • povrat investicije za cca. 3 godine
 • nema  računa za struju

 

Osim gore navedenih prednosti  i širenja svijesti o energetskoj učinkovitosti, razlog postavljanja solarnog rasvjetnog stupa ispred Tehničke škole ima i jednu drugu dimenziju, senzibilizirati najmlađe u cilju očuvanja i unaprjeđenja prostora, štednje i korištenja obnovljivih izvora energije. To će u prvom redu služiti učenicima i njihovim nastavnicima kao didaktičko pomagalo. Uz pomoć SRS-a moći će se napraviti nekoliko laboratorijskih vježbi i tako učenike pripremiti za projektiranje, dimenzioniranje i  upravljanje solarnom rasvjetom.

Solarni rasvjetni stup izradila je tvrtka Aurora Energetika d.o.o., odnosno projektanti Stevče Arsoski i Željko Štignedec iz Siska, koji su ujedno i vlasnici patenta za prvi hrvatski solarni rasvjetni stup.

 Index članka
SB Solarni demonstracijski centar
Fotonaponski sustav, javna rasvjeta i praktikum
Studijska putovanja
Sve stranice
 
Komentari (5)
Molba za literaturu
5Petak, 23 Prosinac 2016 15:18
Muhamed Rustempašić
Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priručnik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporučiti uz određenu naknadu.
Priručnik
4Utorak, 06 Siječanj 2015 19:55
Ana Gamilec

Molim Vas da mi date informaciju kako da nabavim Priručnik od Ljubomira Majdandžića i Mapu za vježbne od Stevčeta Arsovskog i druge knjige vezano za fotonaponske sustave. Molim Vas da mi date informacije o načinu plaćanja i dostave navedenih knjiga. S poštovanjem!

upit za postavljanje solarne elektrane
3Petak, 12 Prosinac 2014 18:37
tomislav župan KOZARČEVA 35 SLAV.BROD
stan 80 m2 okrenut ka jugu .koliko treba kilovata za kompletnu potrošnju sa grijanjem na solarnu energiju,te koliko je to financijski.
Pitanja vezana uz elektranu
2Utorak, 19 Lipanj 2012 18:07
Robert Rinkovec
Molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja:
1. Koliko el. energije je postrojenje proizvelo do sada po mjesecima?
2. Koliko košta ta elektrana ukupno sa svim administrativnim i tehničkim troškovima?
3.Kolika je otkupna cijena proizvedene el. energije koju prodajete?
Srdačan pozdrav iz Varaždina.
Priručnik
1Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 23:50
Darko Fileš
Poštovani,

Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priručnik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporučiti uz određenu naknadu. Jako sam zaiteresiran i za usavršavanje odraslih o toj temi, pošto smo putovali u Njemačku i tim putem vidjeli mnogo solarnih sustava uz autoceste i na krovovima kuća u pravcu Munchena i Stuttgarta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?