Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Njema?ka vlada postigla dogovor za daljnji razvoj fotonaponskih sustava E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 28 Lipanj 2012 18:20

Njema?ki Bundestag i Bundesrat su ju?er došli do suglasnosti kojom ?e ukinuti feed-in-tarifu za fotonaponske sustave kada država bude imala instaliranu dvostruko ve?u koli?inu fotonaponskih sustava nego na kraju 2011.

Ovime je prvi put odre?ena gornja granica fotonaponskih sustava u toj državi, i to na 52 GW, što bi moglo biti dovoljno do 2020. godine, ako se bude instaliralo 2,5 - 3 GW godišnje kako je Njema?ka i planirala. Ipak, trenuta?no se u Njema?koj postavlja duplo više solara godišnje, što bi moglo zna?iti da se 52 GW dostigne ve? do 2016. godine.

52 GW je vršna snaga koju troši Njema?ka kao država nedjeljom tokom ljeta, a preko tjedna je vršna snaga 60-70 GW. Ostale promjene koje su donesene su slijede?e:

  • feed-in-tarifa ?e se smanjiti za 20-30% uz „direktnu potrošnju“ što zna?i da ?e se pla?ati za 90% proizvedene elektri?ne energije, a 10% se ra?una u potrošnju samog proizvo?a?a
  • uvodi se kategorija za solarne sustave na krovu sa snagom od 10 do 40 kW, koji ?e dobiti 17,95 eurocenti po kWh (za sustave do 10 kW je 18,92 eurocenta)
  • nema feed-in-tarife za sustave ve?e od 10 MW, a ako tvrtka ima više sustava unutar ?etiri kilometara gledaju se kao jedan sustav, a ne kao više pojedina?nih
  • dodatne redukcije cijene ?e se automatski vršiti svaki mjesec
Tags:     njema?ka      fotonaponski sustavi      država      feed-in-tarifa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?