Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Ku?a koja upotrebljava energiju algi E-mail
Autor Iva Zelenko   
Srijeda, 22 Svibanj 2013 14:02

Na CIB konferenciji, kojoj te tema bila Pametna i održiva gradnja, studenti Sveu?ilišta Cambridge osvojili su prvu nagradu za projekt AlgaeHouse concept, dizajn ku?e koja ne stvara nikakve emisije i napaja se iz energije algi.

Rije? je o moderno dizajniranoj ku?i sa velikom staklenom stijenom postavljenom pod kutem, koja sadrži niz cijevi u kojima se nalaze alge geneti?ki modificirane za maksimalnu fotosinteti?ku u?inkovitost – u nedostatku sumpora alge proizvode vodik, koji se upotrebljava kako bi gorive ?elije proizvodile elektri?nu energiju.

Klju?ni ?imbenik koji algama omogu?ava proizvodnju vodika je održavanje stalne temperature, što su studenti riješili na na?in da su postavili bazen s vodom koja, pod razli?itim kutevima, reflektira svjetlost prema staklenoj stijeni, ovisno o dobu godine. Tijekom ljetnih mjeseci, kada je Sunce visoko, ve?a koli?ina svjetlosti prolazi ispod površine vode u kojoj se infracrveno zra?enje apsorbira, filtriraju?i odre?enu koli?inu svjetlosti koja dopire do algi. U zimskim mjesecima, kada je Sunce nisko, alge direktno upijaju toplinu i zra?enje Sunca.

Koncept AlgaeHouse

Me?utim, alge nisu u mogu?nosti proizvoditi vodik kroz duže periode, stoga je tim iskoristio prednosti drugih nusprodukata sustava kako bi optimirao proizvodnju energije. Molekule koje pohranjuju energiju, lipidi, izvla?e se iz „suhih“ ili neproduktivnih algi, provode kroz kataliti?ki reaktor, te dalje upotrebljavaju kao izvor vodika. Sav ostatak biomase algi, koji bi se ina?e smataro otpadom, mogu?e je provesti kroz anaerobni prera?iva? za pretvorbu u bioplin i upotrebljavati za zagrijavanje vode.

Sustav upotrebljava i drugi ku?ni otpad za proizvodnju energije – otpadna voda i CO2 nastao grijanjem sintetiziraju se u hranjive tvari za daljnji rast algi. Rezultat svega navedenog je biološki sustav koji može proizvesti 4.100 kWh godišnje, što je dovoljno energije za napajanje ku?anstva, i svih modernih ku?anskih ure?aja u kojem žive dvije osobe. Odnosno, druga?ije gledano, to je dovoljno energije za vožnju BMW Mini E od Londona do Pekinga i natrag – dva puta.

 

Izvor: http://www.wired.co.uk

Tags:     alge      biomasa      zagrijavanje ku?anstva      nove tehnologije      emisije      iskorištavanje otpada
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?