Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 27 Svibanj 2013 12:47

Najnovija njema?ka studja pokazuje kako je probleme povremene nedostupnosti elektri?ne energije iz obovljivih izvora energije mogu?e riješiti povezivanjem sun?anih elektrana, vjetroelektrana i elektrana na bioplin.

Obnovljivi.comKriti?ari obnovljivih izvora energije isti?u kako su vjetroelektrane i sun?ane elektrane intermitentni proizvo?a?i elektri?ne energije, zbog ?ega su im potrebna fosilna goriva koja mogu nadoknaditi prizvodnju u vremenima nedostatka prizvodnje. No, njema?ki istraživa?i uspjeli su dokazati kako to nije slu?aj.

Vještim kombiniranjem izlazne snage nekoliko sun?anih elektrana, vjetroelektrana i elektrana na bioplin u elektroenergetsku mrežu mogu?e je pružiti stabilnu energiju 24 sata dnevno bez straha od ispadanja, tvrde u Institutu za energiju vjetra i tehnologiju energetskih sustava (IWES) u Kasselu. Za Njema?ku, koja je okrenula le?a nuklearnoj energiji, te provodi zna?ajna istraživanja svih oblika obnovljivih izvora energije, ovo je vrlo važan napredak.

Njema?ka ima zahtjevan sektor industrije, kojem je potrebna zna?ajna koli?ina stabilne elektroenergetske isporuke, pa je odre?eni dio stru?njaka smatrao kako takvi zahtijevi ne?e mo?i biti zadovoljeni bez zadržavanja nekoliko nuklearnih elektrana ili elektrana na fosilna goriva. Riješavanje ovog problema postalo je prioritet, pa posljednja istraživanja pokazuju kako odre?ene dane u godini elektri?na energija proizvedena iz energije sunca, vjetra, biomase, vode i geotermalna energija ve? sada zadovoljavaju više od polovine potreba za energijom u Njema?koj.

Samo istraživanje financirano je od strane njema?kog Ministarstva za okoliš, a za cilj ima dokazati kako bi njema?ka elektroenergetska mreža u potpunosti mogla funkcionirati pomo?u obnovljivih izvora energije. Kurt Rohrig, zamjenik direktora u IWES-u, izjavio je kako svaki izvor energije, bilo da je rije? o vjetru, Suncu ili bioplinu, ima svoje prednosti i nedostatke; pa ukoliko uspješno kombiniramo razli?ite karakteristike obnovljivih izvora možemo osigurati sigurnu isporuku energije.

Ideja je da nekoliko manjih elektrana isporu?uje energiju u mrežu, no da, upotrebom ra?unala koja bi kontrolirala razinu isporuke, djeluju poput jedne velike elektrane. Istraživa?i su povezali 25 elektrana nominalne snage 120 MW, a višak energije mogu?e je upotrebljavati za punjenje elektri?nih vozila i utisno skladištenje kod kojeg se voda potiskuje kako bi stvarala energiju u hidroelektrani.

Kada nekoliko manjih proizvo?a?a me?usobno sura?uje regionalne razlike energije vjetra i Sunca balansiraju se u mreži, te mogu biti dodatno podržane kontroliranom upotrebom bioplina. Višak energije uvijek je mogu?e, na nekoliko na?ina, skladištiti za kasniju upotrebu.

Kasper Knorr, voditelj projekta poznatijeg kao Combined Power Plant 2, isti?e kako je ideja osigurati da se potroša?i konstantno opskrbljuju s elektri?nom energijom od 230 V, uz frekvenciju od 50 Hz. Postoje?i elektroenergetski sustav napaja se od nekoliko velikih proizvo?a?a, dok ?e u novom sustavu, uz nekoliko desetaka manjih proizvo?a?a, biti potrebno i nekoliko dodatnih postojenja koja ?e stabilizirati napon sustava. Sam projekt podupire nekoliko velikih i važnih njema?kih kompanija koje su izuzetno aktivne u sektoru obnovljivih izvora energije kao što je Siemens.

 

Izvor: http://standardenergysupplycompany.blogspot.com/

Tags:     energija sunca      energija vjetra      biomasa      bioplin      istraživanje      Njema?ka      IWES
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?