Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Usporedba nuklearne energije i obnovljivih izvora energije na svjetskoj razini E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 29 OĹľujak 2014 00:05

Bernard Chabot je napravio povijesni pregled proizvodnje elektri?ne energije iz nuklearnih elektrana i obnovljivih izvora energije do kraja prošle godine na svjetskoj razini. Prema njegovim brojkama je udio nuklearne energije od po?etka ovog stolje?a po?eo padati u apsolutnim i relativnim brojkama, dok obnovljivi izvori energije konstantno rastu.

Proizvodnja iz nuklearnih elektrana je tehni?ki zapo?ela davne 1951., kada je u pogon pušten 800 W nuklearni reaktor, ali je ve?a koli?ina elektrana puštena u pogon 1970-ih, nekih 20 godina kasnije. Kao što se vidi na slici ispod rast je nastavljen 80-ih, dok je stagancija po?ela krajem 90-ih, a pad je krenuo od Fukushime.


Slika 1: Proizvodnja elektri?ne energije iz nuklearne energije (crvena krivulja), hidroelektrana (plava), ostalih OIE (donja zelena) i svih OIE (gornja zelena)

Kao što se vidi na grafi?kom prikazu proizvodnja iz nuklearnih elektrana je prošle godine iznosila 2.366 TWh, hidroelektrana 3.673 TWh, a ostalih obnovljivih izvora energije 1.049 TWh. Hidroelektrane su imale puno ve?u proizvodnju od nuklearnih elektrana do kraja 1980-ih kada su se proizvodnje manje više izjedna?ile, a hidroelektrane su ponovno obišle nuklearne elektrane iza 2005. godine. Ovim tempom bi do kraja desetlje?a i ostali obnovljivi izvori energije ukupnom proizvodnjom trebali obi?i nuklearne elektrane, pogotovo ako se nastavi gašenje istih (iako to možda i ne?e biti tako s obzirom da Kina gradi veliki broj nuklearnih elektrana).

Zanimljivo je da ovakvu statistiku nije objavila nijedna od velikih me?unarodnih energetskih agencija kao što su IEA i IAEA.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     obnovljivi izvori energije      nuklearne elektrane      hidroelektrane      proizvodnja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?