Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 21 Lipanj 2014 11:25

Španjolska je postavila nove otkupne cijene elektri?ne energije za proizvo?a?e koji koriste obnovljive izvore energije, otpad ili kogeneracije, a koje su bazirane na "razumnom povratu", ?ime se i formalno ukinuo poticajni sustav koji je uveden 1990-ih i koji je doveo do velikog razvoja obnovljivih izvora energije u toj državi. Cijela pri?a o ukidanju poticaja za obnovljive izvore je krenula još prije dvije i pol do tri godine.

Ministarstvo industrije je ju?er objavilo nove formule i tablice za obnovljive izvore energije, i to od vjetroelektrana do solarnih elektrana i spalionica sme?a, a dokument sadrži ?ak 1.761 stranicu, te stupa na snagu od danas. Novi povrat je baziran na velikom broju faktora uklju?uju?i trošak investicije i 10 godišnji povrat vladinih obveznica na sekundarnom tržištu.

Španjolska je jedan od svjetskih predvodnika u iskorištavanju obnovljvivih izvora energije, te je tokom zadnjih 25 godina isplatila poticaje za OIE u iznosu ve?em od 50 milijardi eura. Nažalost, nije uspjela osigurati sav potreban novac za financiranje poticaja koji su samo za zadnju godinu iznosili oko 9 milijardi eura.

Cijeli sustav koji je bio modeliran na osnovu Njema?koh modela 1990-ih je uglavnom pla?an iz džepova potroša?a, te je sve više napadan od strane tradicionalnih elektroprivreda, nekih grupa potroša?a i vlade, što je posebno došlo do izražaja tokom zadnje ekonomske krize. Stoga je uvedena hrpa novih zakona koji su prakti?ki ukinuli poticaje i garantiranu cijenu otkupa, i to retroaktivno. Vlada Španjolske jednostavno nije uspjela osigurati dovoljan prihod za financiranje poticaja što je uzrokovalo deficit koji su privremeno preuzele elektroprivrede.

No španjolci su s poticajima uspjeli posti?i to da Španjolska tokom dobrih dana i više od pola potrebne elektri?ne energije dobiva iz obnovljivih izvora energije i to ponajviše vjetroelektrana i solara. Tako?er, poticanje je dovelo do jako velikog razvoja znanja, proizvodnje i istraživanja u sektoru obnovljivih izvora energije u ?emu su španjolci danas me?u svjetskim predvodnicima. U današnje vrijeme nove vjetroelektrane i solarne elektrane mogu proizvoditi elektri?nu energiju po cijeni koja je konkurentna onoj iz elektrana na fosilna goriva.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?