Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Virtualne elektrane bi mogle promijeniti strukturu mreža E-mail
Autor Leo Jerkić   
Četvrtak, 30 Prosinac 2010 23:00

Kathleen Davis iz POWERGRID International izvještava o evoluciji virtualnih elektrana, koje mogu pomoći distribuiranim izvorima energije, kao što su spremnici energije, da se lakše optimiziraju i integriraju u mrežu.

Klasične vertikalno-integrirane elektroprivrede bi se u budućnosti mogle zamijeniti sa distribuiranom proizvodnjom i različitim obnovljivima, tako da bi se klasična linearna struktura mogla zamijeniti sa miksom proizvodnje, prijenosa i distribucije koje bi bile spojene slično kao kotač na vagonu – sa više žbica spojene na jedno mjesto koje se zove virtualna elektrana.

Same vitrualne elektrane nisu novost i o njima se raspravlja od kada su se u mrežu počeli integrirati obnovljivi izvori i spremnici energije. Ona sada dobija na težini ubrzanim razvojem pametnih mreža te tako ideja brzog prebacivanja distribuirane snage u cijeli plan infrastrukture dobija na snazi. Sama virtualna elektrana ne postoji u stvarnosti nego samo u računalima odnosno njihovim softverima te se na taj način upravlja cijelom mrežom.

Matt Wakefield, menadžer za pametne mreže u Instittutu za Razvoj Električne Energije (EPRI) definira virtualnu elektranu kao skup distrbuiranih izvora koji se mogu koristiti na isti način kao i standardna proizvodnja. Pošto je sama virtualna elektrana softverska aplikacija, samo proučavanje iste treba započeti sa jednim opipljivim konceptom i to: distribuiranom energijom. Generalni koncept distribuiranih izvora energije (DER) uključuje: spremanje, odziv na potražnju (DR), proizvodnju iz obnovljivih izvora i tradicionalnu distribucijsku proizvodnju. Wakefield smatra da će biti potrebna integracija svih DER-ova u borbi protiv stakleničkih plinova te da će DER također biti vrlo važan dio pametne mreže. Dodavanjem pametnih mreža DER-u dobija se prilika za integraciju DER-ova u virtualnu mrežu, te se to treba napraviti što kvalitetnije kako bi se postigli planirani ciljevi. Nažalost do sada je tranzicija iz vertikalne elektroprivrede u modernu koja uključuje distribuiranu energiju spora i događa se na malim područjima gdje se demonstrira i simulira. Wakefield smatra da bi uključivanje standardizirane komunikacije bio važan korak u stvaranju virtualnih elektrana u stvarnom vremenu. Još jedan važan korak će biti uključivanje elektroprivreda u evoluciju tržišta, što će između ostalog uključivati i pametna brojila. Iako još nema standardizirane komunikacije, pilot projekti i podrška elektroprivreda se već može uočiti.

Europa je u prednosti naspram Amerike, pošto je u Europskoj Uniji testiran koncept virtualnih elektrana pomoću FENIX-a, projekta koji pokazuje kako DER može pomoći električnoj mreži. Sam projekt je imao tri faze, a uključivao je analizu budućeg razvoja mreža, te provjeru istih na realnim primjerima mreža Španjolske i Velike Britanije. Projekt je nedavno završio te je pokazao dobar omjer cijene i prednosti što je zainteresiralo poslovnu zajednicu, ali nije oduševilo staromodne centralne proizvođače koji bi mogli dobiti oštru konkurenciju.

EPRI sa svojim AEP projektom u SAD-u tek sada počinje sa radom. Cilj je provjeriti funkcionalnost i djelovanje pametne mreže koja je u potpunosti integrirana. Projekt uključuje istraživanje u laboratoriju i pilot lokacije kao što je South Bend, Ind. sa 10.000 korisnika, i još jedan veći projekt u Ohiu sa čak 110.000 korisnika električne energije. S AEP projektom se žele razviti tehnološki modeli koji bi se mogli koristiti u pametnim mrežama i razviti simulaciju da se vidi interakcija različitih tehnologija. AEP je samo jedan od 18 projekata EPRI-ja koji se bave pametnim mrežama, a cilj svih je što više razviti pametnu mrežu.

Virtualne elektrane će biti jedan od glavnih dijelova cijelog portfelja rješenja kojim bi se omogućio razvoj električne infrastrukture, samo sam taj proces neće biti brz, nego će biti dugotrajan i postupan.

Izvor: www.electroiq.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?