Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
ÄŚetvrtak, 14 Lipanj 2012 08:38

Posljednjih stotinu godina živjeli smo u razdoblju u kojem smo osvjetljavali svoje prostorije petrolejkama i svije?ama, ali i rasvjetnim tijelima sa žarnim nitima i diodama. Gotovo jednakim putem kretao se i razvoj grijanja prostorija za privatnu i javnu upotrebu, kroz upotrebu fosilnih goriva prelazimo u razdoblje upotrebe održivih izvora energije.

Oba razvoja u cilju imaju uštedu energije uz istovremeno smanjenje negativnog u?inka. Prije pedeset godina pojavio se sustav centralnog grijanja prostorija uz upotrebu lož ulja. Uz veliko ?u?enje novim stvarima brzo smo prihvatili takav na?in upotrebljavanja nafte, koja je ubrzo istisnula upotrebu pe?i na kruta goriva kao što su drvo i ugljen. Ugradnja uljnih plamenika u pe?i imala je klju?nu ulogu u novim promjenama. Pojavio se novi energent – plin. Prvo se pojavio ukapljeni prirodni plin koji je pomo?u plinovoda bio doveden do prvih objekata. Trgovci su po?eli hvaliti novi energent kao prirodni izvor energije koji nije štetan po okoliš. Nakon toga su se po?ele pojavljivati agresivne vremenske pojave, kojima do tada nismo svjedo?ili. Pojavili su se stru?njaci koji su po?eli dokazivati da klimatske promjene uzrokuje znatno ve?a upotreba fosilnih goriva (nafta/benzin, plin i njihova prerada u druge oblike). Konstantno, sve ve?e, va?enje nafte rezultira i sve manjim naftnim zalihama. Nove zalihe ne stvaraju se dovoljno brzo, pa je logi?na posljedica da naftnih zaliha ima za još samo oko pola stolje?a. Sve ove promjene po?ele su upozoravati potroša?e i strukovnu javnost na ozbiljno razmišljanje o mogu?nosti upotrebe održivih izvora energije.

Izvori energije

Prvo se po?eo upotrebljavati naziv alternativni izvori energije. S obzirom da nisu bili namijenjeni širokoj upotrebi, takav se naziv za njih upotrebljavao neko dulje vrijeme. Razvojem tehnologije tih izvora energije po?eo se upotrebljavati novi naziv, obnovljivi izvori energije. Upotreba novog naziva posljedica je logi?nog razmišljanja. Alternativna energija nije bio primjeren naziv, s obzirom da ne ozna?ava poznati izvor energije, sam po sebi to je obnovljivi izvor za ?ije zalihe ne moramo brinuti. Logi?nim razmišljanjem stvoren je kona?an oblik ovog naziva. Danas se on upotrebljava za trajne izvore energije: energiju Sunca, vjetra, vode (gravitacija-kineti?ka) i energija zemlje. U skupinu obnovljivih izvora ubrajamo i sve vrste otpada, kako drvne tako i poljoprivredne industrije, te veliki dio komunalnog otpada. Takav otpad podrazumijevamo pod pojmom biomasa. Pod pojmom biomasa tako podrazumijevamo drvne ostatke nakon sje?e i ?iš?enja, kao i drvne ostatke nakon prerade drveta i ?iš?enja zaraslih zelenih površina. U skupini održivih izvora energije ubraja se i energija površinskih voda (hidrotermalna energija), na koju utje?u energija Sunca i geotermalna energija. Postoji još nekoliko izvora energije ?ija je tehnologija još uvijek u razvoju i nije primjenjiva za široku upotrebu. Vjetar, voda i Sunce su, dakle, održivi izvori energije prvenstveno namijenjeni proizvodnji elektri?ne energije. Energija Sunca namijenjena je i za pripremu tople sanitarne vode, te u jednom dijelu i za zagrijavanje prostorija.Index ÄŤlanka
Alternativni, obnovljivi i održivi izvori energije
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Sve stranice
 
Komentari (1)
Kome se obratiti ?
1Utorak, 03 VeljaÄŤa 2015 14:26
Ivo
Poštovani,

u ime stanara jedne zgrade (neboder vel. 4.000 m2) želim se informirati o mogu?nostima ugradnje alternativnih izvora energije za potrebe grijanja tog objekta.
Možete li mi preporu?iti koga da kontaktiram u vezi toga ? Najra?e bih volio ako mi možete dati imena tvrtki u Hrvatskoj koje se bave ovim tehnologijama jer bih htio što konkretnije razgovarati i o troškovima.

hvala Vam unaprijed

Ivo

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?