Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetske zadruge - prema budu?nosti zajedni?kih dobara E-mail
Autor Zoran Kordi?   
ÄŚetvrtak, 23 Svibanj 2013 23:16

Kako se na pravi na?in suprotstaviti pokušajima privatizacije prirodnih resursa? Na koji na?in stvoriti inkluzivno društvo i ostvariti gospodarski razvoj u harmoniji s prirodom?

Vrijeme je za druga?iji na?in upravljanja resursima od postoje?eg. Društvo kakvo poznajemo danas bezglavo juri za profitom i u toj trci ne preza pred ni?im. Vrijeme nas traži da se vratimo korak unazad i prona?emo prave ljudske vrijednosti – jednakost i zajedništvo.

Studenti filozofskog fakulteta su odgovor pronašli u direktnoj demokraciji, radnici škverova i tvornica u radni?kom samoupravljanju, a prijatelji okoliša i stru?njaci energetike pozivaju na osnivanje energetskih zadruga. Svi ovi na?ini organizacije imaju zajedni?ku potrebu za mobiliziranjem ljudi i pozivaju na demokrati?nost i razboritost u upravljanju zajedni?kih materijalnih i prirodnih resursa. Ovakav na?in upravljanja razvija društveno odgovorno poslovanje i brigu za okoliš ne traže?i nužno i stvaranje profita.

Tri osnovna zamašnjaka održivog razvoja jesu skladni razvoj društva, okoliša i gospodarstva.

Hrvatska i dalje ima dobre izglede za okretaj prema održivom razvoju jer polazi sa višeg stupnja razvijenosti i relativno nižeg ekološkog troška pri ?emu je velika prijetnja regionalna nejednakost. Ekološki otisak Hrvatske je ve? danas takav da trošimo resurse za dvije planete. Gotovo polovica tog otiska otpada na emisije CO2, najviše iz sektora energetike i proizvodnje hrane.

Kameno doba nije prestalo nestankom kamena. Trebamo li iscrpiti sva fosila goriva prije nego se okrenemo suncu i obnovljivim izvorima energije?

U takvoj situaciji, logi?no je da se okrenemo alternativnim izvorima energije koji su uz to još i obnovljivi. Hrvatska danas, da bi zadovoljila postavljene ciljeve prema Europskoj uniji, neminovno grabi prema ve?em korištenju obnovljih izvora energije. Iako je danas taj postotak još uvijek mizeran (manje od 2% u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije, ne ra?unaju?i velike hidroelektane), na?in na koji se on doga?a nije u skladu s održivim razvojem i poboljšanjem prilika za razvoj lokalnih zajednica. Uvozimo stranu tehnologiju i stranu opremu i tako izravno potkopavamo doma?u industriju i ne zapošljavamo doma?e stanovništvo. Mnogi stru?njaci se zato slažu da je budu?nost održive energetike u mnogo malih, lokalno distribuiranih obnovljivih izvora energije koji, u vlasništvu lokalne zajednice, stvaraju izravno korist za tu zajednicu i unapre?uju je.

Najve?e promjene uvijek dolaze odozdo, a provode ih mobilizirani studenti, aktivna radni?ka klasa i gra?anske incijative.

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska) podržava i poti?e udruživanje gra?ana u energetske zadruge kroz projekt RES-coop-Croatia, kojeg provodi u suradnji sa Zakladom Heinrich Boell, Hrvatskim savezom zadruga, Zelenom akcijom i drugim partnerima. Dokaz da je udruživanje gra?ana u zajedni?ke investicije u energetici mogu?e dolazi sa Krka i Ozlja. Energetska zadruga Krk i Energetska zadruga Lug su ve? sada sakupili veliki broj istomišljenika, koji zajedno žele investirati u solarne elektrane. Osim energije sunce, postoji potencijal i za investiranje u druge obnovljive izvore energije, kao što su drvna biomasa, bioplin ili male hidroelektrane.

Vrijeme je da se ve? danas okrenemo jedni drugima, a potom i obnovljivim izvorima energije. Zasada jedini poznati rizik od sun?eve energije je da, kad se jedan dan probudimo, Sunce više ne iza?e. Dok god je tako, energetske zadruge imaju dobre šanse za uspjeh.

Tags:     energetske zadruge      održivi razvoj      okoliš      Sunce      obnovljivi izvori energije      emisije CO2
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?