Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 OĹľujak 2014 21:52

Nedavni indikatori pokazuju da fotonapon dostiže to?ku u svome razvoju i kojoj bi mogao postati jedan od glavnih izvora elektri?ne energije u mnogim dijelovima svijeta.

Solar je 2012. godine imao udio od samo 0,6% u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije, ali postoje naznake da bi fotonaponske elektrane uskoro mogle postati  jedan od bitnijih izvora elektri?ne energije, pošto analiti?ari o?ekuju eksploziju rasta solara kada on postigne paritet elektroenergetske mreže na mnogim svjetskim tržištima.

Svjetsko tržište za fotonapon je raslo otprilike 30 GW godišnje 2011. i 2012. godine, ?ime je ukupna instalirana snaga došla na otprilike 100 GW do po?etka 2013. Prošle godine je dodano otprilike još 39 GW solara, pri ?emu je samo Kina dodala 12 GW. Ali to je samo po?etak, s obzirom da Njema?ka banka o?ekuje instalaciju 46 GW ove godine i ?ak 56 GW 2015. godine, ?ime bi se dostiglo 250 GW do po?ekta 2016. Glavni razlog za to je da je mrežni paritet postignut u barem 19 svjetskih država.

Jedan od takvih primjera je Njema?ka gdje je solar na krovu ve? sada konkurentan sa kombiniranom proizvodnjom iz plinskih elektrana, a veliki sustavi bi trebali biti konkurentni sa svim fosilnim gorivima u južnoj Njema?koj do 2030. godine. U Španjolskoj, gdje fotonapon ?ini 3,2% ukupne elektri?ne proizvodnje prošle godine je developer Enerpro po?eo prodavati solarnu energiju direktno na mrežu bez ikakvog oblika financijske podrške. Enerpro ?e ove godine instalirati 12 MW fotonapona, dok idu?e godine planira instalirati 300 MW uz vjeru da isporuka elektri?ne energije iz solara može biti jeftinija od bilo kojeg drugog izvora u zemlji.

Troškovi solarnih panela

Solarni paneli se danas prodaju ?ak 80% jeftinije nego prije pet godina, a do kraja desetlje?a bi troškovi mogli pasti još 50%. U isto vrijeme banke o?ekuju otvaranje solarnog financiranja tokom ove godine. Investicijska banka Goldman Sachs tako ima osigurano 40 milijardi dolara za investicije u obnovljive izvore energije, te je ve? sada investirala u SolarCity, First Solar i SunEdison.

S druge strane Mercom Capital Group, konzultantska tvrtka za ?istu energiju je objavila da je ukupno korporativno financiranje u solarni sektor, uklju?uju?i rizi?ni kapital i zajam raslo 25% prošle godine, na ukupno 10 milijadi dolara. Top pet tvrtci financiranih rizi?nim kapitalom su prošle godine bili Kineski developer Heifei Golden Sun, fotonaponski financijaš Clean Power Finance, proizvo?a? modula Slexel, tvrtka koja se bavi instalacijama sustava Sungevity i rezidencijalni specijalist za fotonaponske sustave OneRoof Energy.

Poboljšano financiranje

Kombinacija nižih troškova i boljeg financiranja postavlja temelje za konstantan rast i daljnju penetraciju fotonaponskih sustava. Fotonapon tako postaje sve konkurentniji na nekim od najve?ih svjetskih tržišta, pa se na primjer u Indiji o?ekuje da bi solar trebao biti u potpunosti konkurentan do kraja destelja?a, a ve? sada je atraktivan velikim potroša?ima elektri?ne energije. Solar ?e postati u potpunosti konkurentan za sve potroša?e, uklju?uju?i one sa snagom manjom od 1 MW, kada ?e mo?i koristiti svoje krovove na na?in da im to omogu?i uštedu na ra?unima.

Lux Research procjenjuje da ?e fotonapon biti konkurentan sa prirodnim plinom u 10 velikih regija do 2025. godine. Prema njima je glavni dokaz konkurentnosti nekog izvora kada on to postiže bez financijskih poticaja. Prema njima solar u razvijenoj mreži može imati udio od 10 do 20% uz vjetar i druge obnovljive izvore energije.

Ovo se ne odnosi samo na fotonaponske tehnologije nego i druge solarne tehnologije. CPV recimo tako?er postaje sve jeftiniji, dok tehnologija tankog-filma dobro napreduje na novim tržištima kao što je Južnoafri?ka Republika.

Izvor: http://news.pv-insider.com

Tags:     fotonapon      elektri?na energija      glavni izvor      solar      indija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?