Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Traži
Pretraži Samo:

Ključna Riječ aukcija

Ukupno rezultata: 16.

Meksiko je potpisao ugovore o otkupu elektri?ne energije za 1,8 GW solarnih elektrana pri ?emu je postignuta prosje?na cijena elektri?ne energije od 31,70 dolara po MWh. Te podatke je objavila Meksi?ka ...
2.
(Vijesti/Svijet)
4.
(Vijesti/Svijet)
... v sa obveznim certifikatima za OIE) biti zamijenjen sa CfD shemom koja ima manji fond i u kojoj se razli?iti OIE izvori suprostavljaju u procesu aukcija. CfD model ?e davati prednost inovativ ...
5.
(Vijesti/Svijet)
6.
(Vijesti/Svijet)
... ih nekoliko godina, aukcije mogu postati kontra produktivne zbog preniskih ponu?enih cijena koje mogu prouzro?iti neisplativost projekta. Indija je jedan od svjetskih predvodnika u aukcijama, a pr ...
7.
(Vijesti/Svijet)
... ti ?e mo?i imati snagu od 10 do 50 MW, a jedna tvrtka ?e maksimalno mo?i osvojiti 100 MW. Od ukupno 1.500 MW tre?ina ?e morati koristiti lokalne solarne ?elije i panele. Aukcija ?e i?i u dva dijela  ...
11.
(Vijesti/Svijet)
12.
(Vijesti/Svijet)
... avi ogroman. U 2009. je na aukcijama predano 71 projekata ukupne snage 1.805 MW. Planiraju se i nove aukcije za vjetroelektrane krajem ove godine. Zanimljivost tih aukcija je da je postignuta cije ...
15.
(Vijesti/Svijet)
... CO2. Jedan od glavnih izvora javnih fondova EU bi trebala do?i preko aukcija emisija CO2 pomo?u njihove sheme za razmjenu emisija od 2013. do 2020., koja bi mogla donijeti do 28,8 mi ...

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?