Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Sastav, priprema sirovine za digestor, i način punjenja digestora - #4 E-mail
Autor Ljudevit Emić   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

Sastav, priprema sirovine za digestor, i način punjenja digestora

  • Organski otpad se u grubo može podijeliti u dvije grupe.
  • Otpad bogat ugljikom: Trave, žetveni ostaci, itd. (Kompostiranje)
  • Otpad bogat amonijakom i dušikom: Urin, ljudski izmet, izmet peradi, klaoničarski otpad (bez masnoća molim).
  • Otpadne, ugljikom bogate tvari sadrže veliki postotak ugljikoceluloze od koje nastaje plin, a otpad životinjskog porijekla služi kao hrana anaerobnim bakterijama.

Eksperimenti su pokazali da je za optimalan rad digestora potreban pravilan odnos ugljika i dušika u sirovini koja ulazi u digestor. Bez obzira može li se sirovina do digestora dopremati gravitacijskim kanalima ili na neki drugi način apsolutno je preporučljivo sirovinu "dobro pripremiti". Sjeckanje sjeckanje sjeckanje, drobljenje, mehaničko miješanje, razrijeđivanje vodom.

Taj način omogućava da sva sirovina bude fermentirana, na izlazu AD-a neće se pojaviti nefermentirana materija i dobiti će se kvalitetniji i čišći humus. Dakle apsolutno je potrebno sirovinu prvo obraditi u bazenima za pripremu sirovine.

Vratimo se ponovno odnosu Ugljik / Dušik.

Prvi uvjet koji mora ispuniti sirovina za digestiju je proizvodnja plina. Da se to može ostvariti odnos Ugljik/Dušik se mora kretati u određenim granicama. S biološke točke gledišta digestor se može usporediti s organiziranim društvom malih životinjica koje se „prežderavaju“ i pretvaraju sirovinu u metan, ugljični dioksid i humus. Ugljik (u obliku ugljikohidrata) je bakterijama "kruh", a dušik (u obliku proteina) je "meso i riba". Bakterije koriste ugljik za energiju, a dušik za rast. Bakterije troše ugljik 30 puta brže nego dušik. Slično kao i kod ljudi. I mi koristimo 30 puta više tjestenine nego mesa. Pri tom odnosu dobit ćemo i najveću produkciju plina. U suvišku odnosa C/N preko 60 dušik će biti brzo utrošen i ostat će neiskorišteni ugljik. To će usporiti proizvodnju plina. Kada je odnos C/N ispod 10, ugljik će biti brzo utrošen, digestija će se usporiti, a višak dušika će biti izgubljen u obliku amonijaka koji smrdi, a ne gori.

Gubitkom dušika gubi se na kvaliteti humusa.

Prosječni odnos C/N u izmetu pojedinih organizama

Izmet po vrstama

C

N

Svinja

13

20

Govedo

20

25

Muzna krava

18

30

Kokoš

7

15

Patka

27

 

Ovca

22

29

Konj

24

 

Čuvjek krutina

3

10

Čovjek mokrača

1

 

Riba, meso(bez masnoće)

5

 

Pšenična slama

85

150

Ječmena slama

48

83

Kukuruz stabljika/lišće

50

60

neleguminozne biljke

11

19

Zeleno bilje

18

30

Otpalo lišće

40

80

Trava

12

40

Novine

8

12

 

Ova tablica će vam biti od velike koristi pri spravljanju sirovine za vaš AD, stoga je nemojte zanemariti. Uglavnom treba težiti odnosu C/N 30 - taj odnos omogućava najbolju digestiju. Donja granica odnosa C/N bi trebala biti 15. Naravno da to u velikoj većini slučajeva nije moguće, ali je dobro poznavati tu vrijednost i nastojati je postići.

Kao najgrublji pokazatelj ispravnog rada vašeg AD-a treba biti slijedeće. Ako vaš AD proizvodi kroz 24 sata približno 1 m3 plina, po m3 svoje zapremine, stvar je OK. To je karakteristika negrijanog AD-a po toplom vremenu. Kada uvedete grijanje, podići ćete proizvodnju plina na približno 2 m3 plina. Za eventualnu korekciju pH u AD-u koristiti hidraulično vapno. To se treba obaviti vrlo pažljivo. Dodati 02–03 grama vapna razmućenog u vodi, na litru pripremljene sirovine. pH mora biti između 7 i 8. Provjera lakmus papirom.

Problemi koje može stvoriti neodgovarajući  pH u AD-u.

pH

Pojava

Bioplin

Rješenje

Nizak

Ispod 7

Slaba proizvonja plina, ne gori, efluent slabo fermentiran.

Visok postotak Co2, H2S, malo Ch4.

Dodati vapno, ili malo amonijaka.

Dobar 7- 8

Ptičice cvrkuću

Plina ko u priči.

Smješak molim.

Možete na pivu

Visok iznad 8

Rijetka situacija. Otkriva se lakmus papirom

Mala produkcijaCH4 ostali plinovi variraju

Pričekati. Obično se situacija sama popravi.

 

Također, problemi mogu nastati u slučaju liječenja životinja (vrijedi i za ljude), naročito antibioticima, te još nekim lijekovima.

Pitajte veterinara kada vam liječi  životinje. Ne koristite niti izmet niti urin. Možete si napraviti takvo s....e da će vam pomoći jedino detaljno pražnjenje i još detaljnije pranje i dezinficiranje kompletnog digestora. Ima nekih škola koje tumače da antibiotici nakon što svoje odrade, mogu pomoći produkciju plina, ali ja se ne bih s time igrao. Lijepo molim da ne pomišljate na korištenje vode od strojeva za pranje koji koriste deterdžente u bilo kojem obliku, boji i količini. Vrlo nepovoljno djeluju i sapuni koje koristi čovjek za pranje. Najbolje bi bilo kada bi se što se čovjeka tiče, koristio samo otpad iz klozeta, s tim da uvedete bide. Dakle, ne koristiti toalet papir.

Jelovnik digestora Po 1 m3

Lišće, izmet goveda 1 : 5,5 : 7,3

List (kompostirano)

1.8 kg

Svježi izmet

10.0 kg

Vode ne manje

13.2 kg

Lišće kuhinjski otpad 1 : 2.4 : 15.8

Lišće (kompostirano)

1.3 kg

Kuhinjski otpad bez masnoća

3.1 kg

Vode ne manje

20.6 kg

Novine i kuhinjski otpad 1 : 1.6 : 10.5

sjeckane novine**

1.9 kg

Kuhinjski otpad bez masnoće

3.1 kg

Vode ne manje

20.0 kg

Mlada trava i list 1 : 3.9 : 8.2

Lišće (kompostirano)

1.9 kg

Mlada trava

7.5 kg

Vode ne manje

15.6 kg

Razne kombinacije

Izmet kokoši/voda *

1:1.5-2.5

Kokoš/trava svježa/voda

1:2:9-15

Kokoš/novine/buča/voda

1:4.5:4.5:40

Svinja/kukuruzna stabljika/voda

3:1:8-10

Svinja/palo lišće/voda

2:1:6:8

Svinja/grah stabljike/voda

1:2:6-8

*ovisi o količini vode u izmetu. ** Novinski papir prvo namočiti, pa osušiti. Tada se lagano da sjeckati.

Niti ti podaci nisu Sveto Pismo. C/N zna varirati jer to najviše ovisi o vrsti hrane koju organizam konzumira, i količini koja je upotrijebljena. Pa, na kraju, ne mjeri se to apotekarskom vagom. Kineska iskustva pokazuju da ukoliko se koristi i humani izmet, najbolji rezultati se postižu miješanjem 10% humanog, 30% životinjskog, 10% biljne mase, i 50% vode.Index članka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i način punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pročitajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?