Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Ovo sve morate znati - bioplin - Ovaj dio obvezno pročitajte - #5 E-mail
Autor Ljudevit Emić   
Nedjelja, 24 Travanj 2011 13:57

 

OVAJ DIO OBVEZNO PROČITAJTE

VRLO VRLO VRLO važni podaci za pripremu sirovine. Organski otpad (životinjski, ljudski, biljni) ulazi u digestor pomiješan sa vodom. Preporučljivo je koristiti filtriranu vodu iz lagune za filtraciju da vam sa AD ne pretvori u velikog potrošača vode.

Koliko sirovine (izmet, bilje i voda) u koju veličinu digestora.

Svježi biljni i životinjski otpad već sadrži neku količinu vode.

Tako je na primjer svježi svinjski izmet trostruko teži nego osušen.

Različiti otpad sadržava različite postotke vlage.

Goveđi sadržava više vlage nego svinjski.

Izmet peradi manje od svinjskoga, itd.

  • PONOVNO: odnos, kruta tvar/voda = kruta tvar 8 - 10 % / voda 92 - 90 %.
  • Digestor mora jesti u obrocima koji garantiraju zadržavanje sirovine u njemu kroz 40 dana.
  • Znači, "ukupni dnevni obrok" mora biti 1/40 zapremine digestora.
  • Za svinje to znači otprilike 10kg vlažnog izmeta dnevno+25 lit vode / 1 m3 digestora.
  • Za orijentaciju: 1 - 1,5 dio vode : 1 dio svinjskoga izmeta.
  • Ako mjerite težinu izmeta i vode posudama, ne zaboravite odbiti težinu posude.
  • Apsolutno je preporučljivo dnevni obrok podijeliti na nekoliko i dodavati u jednolikim vremenskim razmacima. AD se ne voli prežderati.
  • Ne povećavati količinu (barem ne dugoročno) iznad kapaciteta digestora.

Kako stojimo sa svinjama i digestorom?

Tablica miješanja – svinje

Digestor

Zadržavanje

x

Krutina / tekućina * - Dnevni obrok

Dana

x

 

1

40

x

10 kg izmeta

+

15 kg tekućine = 25 litara

2

40

x

20 kg izmeta

+

30 kg tekućine =50 litara

3

40

x

30 kg izmeta

+

45 kg tekućine =75 litara

5

40

x

50 kg izmeta

+

75 kg tekućine =125 litara

10

40

x

100 kg izmeta

+

150 kg tekućine =250 litara

20

40

x

200 kg izmeta

+

300 kg tekućine =500 litara

30

40

x

300 kg izmeta

+

450 kg tekućine =750 litara

40

40

x

400 kg izmeta

+

600 kg tekućine =1,000 litara

50

40

x

500 kg izmeta

+

750 kg tekućine =1,250 litara

60

40

x

600 kg izmeta

+

900 kg tekućine =1,500

litara

 

Upotrebljavati čistu ili filtriranu vodu iz digestora. Vrijedi za sve sirovine.

Pri korištenju bilja potrebno je povećavati količinu tekućine. Osnovno je pravilo: ŠTO NEKA TVAR SADRŽAVA MANJE VODE, TO JE VIŠE TREBA DODATI. Sirovina pri ulazu u digestor mora imati izgled "tankog" vodenog mulja. Koliko je sirovine ušlo u digestor, toliko efluenta mora i izaći.

Da se uzgajivač krava ne osjeti oštećenim, evo i te računice. Svaka od vaših 25 kvalitetnih muznih krava, a vaše su naravno takve, dnevno u prosjeku izbaci 9 kg izmeta, a pošto izmet krave sadrži veći postotak vode, razrijeđujemo ga u odnosu 1 : 1. Znači, računica vam je:

25 kravica x 9 kg izmeta = 225 kg izmeta + 225 litara vode = 450 litara sirovine za digestor.

Pomoću te računice možete orijentaciono izračunati i potrebnu zapreminu vašeg AD-a. Kako je ciljano zadržavanje (retencija) sirovine u AD-u 40 dana, to onu dobivenu vrijednost od 450 pomnožite s 40 dana i vaš AD će biti mrcina od 18 m3. Zaokružite na barem 20 m3.

Dnevna količina izmeta glavne vrste

Vrsta

Težina vrste/kg

Količina/kg

Ovca

45

1,80

Mliječna krava

450

36

Govedo

450

27

Svinja

90

4,5

Konj

450

20,5

Kokoš

2

0,90

Približne prosječne količine suhe tvari

u nekim sirovinama (svježa)

biljni otpad, općenito

75%

trava

30-80%

morsko bilje

33%

pileći izmet

35%

pileći izmet star 1 dan

90%

svinjski izmet

14%

ljudski izmet

27%

novinski papir

93%

 Index članka
Ovo sve morate znati - bioplin
Postrojenja za anaerobnu digestiju - #2
Teorija i praksa digestije - #3
Sastav, priprema sirovine za digestor, i način punjenja digestora - #4
Ovaj dio obvezno pročitajte - #5
Bomeometar - #6
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?