Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti - Energija plime i oseke E-mail
Autor Leo Jerki?   

Tehnologija za iskorištavanje energije plime i oseke je ipak više uznapredovala od tehnologija za korištenje energije valova. Naime postoji ve?i broj projekata na plimu i oseku koji su u pogonu ili koji su u fazi razvoja, a neki od njih su i ve? duže vrijeme u komercijalnoj upotrebi.

Za ovaj oblik energije se procjenjuje da ima ukupni potencijal od 3000 GW, ali manje od 3% tog potencijala se nalazi na podru?jima gdje je trenutno isplativo proizvoditi elektri?nu energiju. Stoga je procijenjeno da se realno može dobiti oko 100 GW instalirane snage elektrana na plimu i oseku. Razlog za relativno malu iskoristivost tog potencijala je specifi?nost tehnologije za iskorištavanje energije plime i oseke koja zahtjeva posebne lokacijske uvjete (dovoljno velika razlika plime i oseke, blizina estuarija rijeke ili zaljeva i sl.).  Jedna od najve?ih prednosti energije plime i oseke je da se može bez problema predvidjeti to?na proizvodnja iz takvih elektrana, zbog predvidljive prirode nastajanja iste, no tu ujedno leži i jedan od glavnih problema iskorištavanja te energije – a to je da mogu dnevno raditi samo 10-tak sati.

U svijetu postoji ve?i broj projekata koji su u razvoju, i to najviše u Južnoj Koreji, Velikoj Britaniji (Wales), Francuskoj, Rusiji, Kini i još nekim zemljama. Ta podru?ja su i najpovoljnija za razvoj takvih projekata odnosno imaju najve?i potencijal uz SAD, Argentinu i još par mjesta na svijetu.

Uglavnom se radi o projektima koji imaju po nekoliko desetaka odnosno stotina megavata (Incheon od 1440 MW i Ganghwa od 813 MW u Južnoj Koreji, Garorim od 520 MW u istoj državi, par manjih projekata do 50 MW u Walesu...), do megalomanskih prijedloga projekata u Velikoj Britaniji (8640 MW, Severn Barrage), odnosno 87000 MW u Rusiji (Penzhinskayski zaljev na dalekom istoku).

Ganghwa i Incheon elektrane na plimu i oseku
Ganghwa i Incheon projekti na plimu i oseku u razvoju u Južnoj Koreji (izvor: koreawetlands.blogspot.com)

Ukupno gledaju?i  potencijala za korištenje energije plime i oseke ima, ali samo u ograni?enim podru?jima i u unaprijed odre?enim koli?inama, te ?e ta tehnologija ostati rezervirana samo za neke svjetske zemlje. Isto tako nikad ne?e postati razvikana i sveprisutna kao sada energija vjetra, ali ?e pridonijeti ukupnom udjelu obnovljivih izvora energije u energetskom miksu budu?nosti.

Tags:     energija oceana      valovi      plima i oseka      zna?aj i vizija      elektri?na energija


Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti
Energija plime i oseke
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?