Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Iskorištavanje energije vodotoka u energetici - strana 2 E-mail
Autor Leo Jerkić   

 

Hidroelektrana Itaipu
Slika 3: Hidroelektrana Itaipu (izvor: ga.water.usgs.gov)

Najveća hidroelektrana na svijetu je dugo vremena bila hidroelektrana Itaipu koju su zajednički izgradili Brazil i Paragvaj, a čija je ukupna snaga 14 000 MW. Sada je najveća hidroelektrana u Kini. Zove se Three Gorges Dam (Brana tri klanca) i trenutačno joj je snaga 18 300 MW, a kada bude dovršena će imati snagu od čak 22 500 MW. Unatoč tome ukupna proizvodnja električne energije iz te hidroelektrane će biti manja od Itaipua.

U top 10 najvećih hidroelektrana na svijetu se još nalaze jedna iz Kine, dvije iz Kanade, jedna iz SAD-a, još jedna iz Brazila i dvije iz Rusije koje su i najveće u Europi sa snagom od 6 000 MW.

Jedna od prednosti energije vode je što izgradnjom brana nastaju jezera koja se mogu iskoristiti u različite rekreacijske svrhe kao što su pecanje, skijanje na vodi, kupanje, rafting i slično. Druga prednost je što mogu pomoći u reguliranju toka rijeka, čime se mogu smanjiti neželjeni događaji kao što su poplave. Mana hidroelektrana (pogotovo velikih) je da mijenjaju tok vode, zauzimaju veliki prostor sa svojim akumulacijama, te time mijenjaju sliku prirodnog okoliša.

U Hrvatskoj su trenutačno u pogonu 23 veće  hidroelektrane:

  • HE na rijeci Dravi : HE Varaždin (2 x 43 MW), HE Čakovec (2 x 40,3 MW), HE Dubrava (2 x 37,5 MW),
  • HE u slivu rijeke Kupe: HE Ozalj (3 x 1,34 + 2 x 1,3 MW), HE Gojak (3 x 16,8 MW), HE Zeleni Vir (2 x 0,9 MW)
  • HE u slivu rijeka Ločvarke i Ličanke: HE Vinodol (3 x 28 MW), CHE Fužine (1 x 4,9 MW) i CHE Lepenica (1 x 1,14 MW),
  • HE na rijeci Rječini: HE Rijeka (2 x 19,28 MW)
  • HE u slivu rijeka Like i Gacke: HE Senj (3 x 72,5 MW) i HE Sklope (1 x 23,5 MW),
  • HE na rijeci Zrmanji: RHE Velebit (2 x 140/125 MW),
  • HE na rijeci Krki: HE Golubić (2 x 2,75 MW), HE Miljacka (3 x 6,7 + 1 x 4 MW), HE Jaruga (2 x 2,94 MW)
  • HE na rijeci Cetini: HE Peruća (2 x 21,3 MW), HE Orlovac (3 x 79 MW), HE Đale (2 x 20,4 MW), HE Zakučac (2 x 110,5 + 2 x 138,3 MW)  i HE Kraljevac (2 x 20,8 + 1 x 12,8 + 1 x 4,8 MW), i
  • HE na slivu rijeke Trebišnjice: HE Dubrovnik (2 x 108,2 MW) i HE Zavrelje (1 x 1,9 MW).

Hidroelektrane u RH
Slika 4: Pregled hidroelektrana u Hrvatskoj (izvor: www.fer.hr)

Također je izgrađeno HE Lešče (42,3 MW), a planiraju se još HE Podsused, HE Kosinj, HE Novo Virje i HE Ombla. Ukupna snag svih instaliranih HE na teritoriju Republike Hrvatske je 2063,3 MW.

U Hrvatskoj je instalirano još nekoliko malih hidroeletrana, a postoje planovi za veći broj novih malih hidroelektrana koje koči jako duga i komplicirana procedura za dobijanje potrebnih dozvola tako da nijedna nije blizu početka gradnje.

Tags:     energija vodotoka      iskorištavanje      energetika      hidroelektrane


Index članka
Iskorištavanje energije vodotoka u energetici
strana 2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?