Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 12 SijeÄŤanj 2015 16:41

Temeljem provedenog 2. kruga natje?aja za prikupljanje ponuda fizi?kih osoba za subvencioniranje projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama – Zeleni grad“, Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju ponuda i Zapisnika o kona?noj bodovnoj listi, izvršen je odabir korisnika subvencije.

Korisnici ?e za nabavu i ugradnju sustava OIE u svojim obiteljskim ku?ama dobiti 50 % bespovratnih sredstava, ali ne više od 15.000,00 kn po sustavu, te za najviše dva sustava po ku?anstvu. Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama iznose 750.000 kuna, pri ?emu Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost sudjeluje sa 600.000 kuna (40%), a Grad Šibenik sa 150.000 kuna (10%).

U prvom krugu natje?aja Ugovor o ugradnji sustava za korištenje OIE u ku?anstvima obiteljskih ku?a potpisalo je ?etvero korisnika, dok se na 2. krug natje?aja javilo svega 11 zainteresiranih gra?ana, od kojih jedna zaprimljena prijava nije udovoljila formalnim uvjetima natje?aja.

Tijekom ovog mjeseca Grad Šibenik ?e raspisati i 3. krug natje?aja kako bi se namjenski utrošila  predvi?ena sredstva za subvencioniranje projekta „Korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku?ama – Zeleni grad“.

Više informacija o samom odabiru i popisu odabranih ku?anstava može se prona?i ovdje.

Tags:     šibenik      sufinanciranje      obnovljivi izvori energije      obiteljske ku?e
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?