Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

Strategija niskouglji?nog razvoja bi trebala otvoriti do 80.000 "zelenih" radnih mjesta u Hrvatskoj E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 01 Travanj 2015 11:59

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo priop?enje za javnost u kojem tvrdi da bi Hrvatska Strategija niskouglji?nog razvoja Hrvatske koaj se temelji na ciljevima Europske Unije mogla otvoriti do 80.000 "zelenih" radnih mjesta.

Možemo se samo nadati da ?e Strategija biti provodiva u Hrvatskoj kada bude donešena te da ne?e biti samo mrtvo slovo na papiru. Tako?er se prema priop?enu ?ini da je premali naglasak stavljen na elektri?nu i toplinsku energiju iz obnovljivih izvora energije naspram energetske u?inkovitosti. Cijelo priop?enje prenosimo ispod.

„Gospodarski razvoj Hrvatske treba se uskladiti s klimatskim i energetskim ciljevima EU. Zbog toga smo krenuli s izradom Strategije niskouglji?nog razvoja Hrvatske uz ?iju bi primjenu do 2050. mogli otvoriti 80.000 'zelenih' radnih mjesta. To ?e biti temeljni dokument u podru?ju ublaženja klimatskih promjena ali i krovna gospodarska, razvojna i okolišna strategija. Ta strategija otvorit ?e prilike da se inovacijama, prijenosom naprednih tehnologija i strukturnim promjenama potakne rast gospodarstva.“ – izjavila je pomo?nica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Š?ulac Domac na današnjem predstavljanju plana izrade Strategije niskouglji?nog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050. održanom u prostorijama HGK.

Europska unija postavila je klimatske i energetske ciljeve za 2030. u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskouglji?nog gospodarstva. Obvezuju?i ciljevi uklju?uju smanjenje emisija stakleni?kih plinova za 40 posto u odnosu na 1990. i udio obnovljivih izvora energije od najmanje 27 posto u ukupnoj potrošnji energije. Kao poželjan premda ne i obvezuju?i cilj isti?e se pove?anje energetske u?inkovitosti za 27 posto. Gledaju?i iz tog konteksta izrada Strategije niskouglji?nog razvoja RH predstavlja klju?ni dokument društveno-gospodarskog razvoja Hrvatske.

Provedba te Strategije proteže se kroz mnogobrojne sektore gospodarstva i djelatnosti – prvenstveno energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo i gospodarenje otpadom – te je u njenu izradu potrebno uklju?iti brojne dionike. Posebice je važno uklju?ivanje poslovnog sektora obzirom na ?injenicu da promjene ?esto zna?e i dodatne troškove. No, benefiti koje njenom primjenom može ostvariti su dalekosežniji. UNDP je, naime, u svojoj studiji izra?unao da se do 2050. u Hrvatskoj može otvoriti 80.000 zelenih radnih mjesta.

Niskouglji?na strategija daje osnovu za politi?ke odluke i smjernice koje ?e morati provoditi svi sektori kako bi se zna?ajno smanjile emisije stakleni?kih plinova. Ova strategija trebala bi omogu?iti tranziciju prema niskouglji?nom i konkurentnijem gospodarstvo ?iji se rast temelji na održivom razvoju.

Projekti energetske u?inkovitosti prepoznati su kao jedan od naju?inkovitijih alata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i dio su programa Vlade kojim se poti?e gospodarstvo. Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost ove godine projekte zaštite okoliša i energetske u?inkovitosti subvencioniraju sa 600 milijuna kuna kojima ?e se pokrenuti investicije vrijedne više od 1,2 milijarde kuna. Provode se mjere kojima se poti?e energetska u?inkovitost u zgradarstvu, obiteljskim ku?ama, komercijalnim zgradama, turizmu i prometu.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?