Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Održan seminar Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje u organizaciji HO CIRED - Teme 2 i 3 E-mail
Autor Diana Međimorec   
Utorak, 19 Listopad 2010 16:42

 

Sljedeću prezentaciju održala je mr.sc. Marina Čavlović iz HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS), gdje je govorila o optimalnom tehničkom rješenju i tehničkim uvjetima priključenja objekata distribuirane proizvodnje na distribucijsku mrežu u Hrvatskoj. U vrlo nadahnutoj prezentaciji, gđa. Čavlović naglasila je potrebu komunikacije s  HEP ODS-om u najranijoj fazi projekta, prije početka bilo kakvog ishođenja dozvola kako bi se definirala optimalna lokacija objekta i njegova veličina s obzirom na mogućnost priključka. Kao što je prije početka proizvodnje nekog proizvoda potrebno istražiti mogućnost njegovog plasmana kupcima, tako i prije početka proizvodnje električne energije treba istražiti mogućnost priključenja kojim će se onda ta energija dostavljati njezinim kupcima. Gđa. Čavlović dala je i nekoliko prijedloga tehničkih rješenja priključenja, te nekoliko prijedloga unaprjeđenja zakonskih propisa vezanih za distribuiranu proizvodnju električne energije.

 

Treću temu prezentirao je ponovno g. Zmijarević,  gdje se osvrnuo na cijeli spektar pitanja povezanih sa zakonskim okvirom za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj. Posebno se osvrnuo na potrebne mehanizme kontrole (npr. kako utvrditi da se u bioelektrani zaista koristi biomasa za koju je deklarirana, a ne neko drugo gorivo), na neusklađenost energetskih, prostorno-planskih i građevinskih propisa (npr. solarna elektrana se može graditi samo na području koje je prostornim planom definirano za takvu namjenu, a ne u stambenom području, čime se isključuje bilo kakva mogućnost postavljanja solarnih panela na privatne kuće),  potrebu za promjenom postojećih propisa, potrebu za definiranjem točnog opsega i sadržaja potrebne dokumentacije, itd.

 Index članka
Održan seminar Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje u organizaciji HO CIRED
Teme 2 i 3
Teme 4 i 5
Tema 6
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?