Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 20 OĹľujak 2014 21:07

Studentska udruga za promicanje energetske u?inkovitosti i savjetovanje - SUPEUS je neprofitna udruga osnovana 2011. godine ?iji su glavni ciljevi promicanje energetske u?inkovitosti, održive gradnje i upotrebe obnovljivih izvora energije. Kao takva sadržajno je jedinstvena na razini studentskih udruga u Republici Hrvatskoj. Svi projekti Udruge tematski su usmjereni k podizanju svijesti me?u studentima, ali i šire, o nužnosti korištenja obnovljivih izvora energije, održivih rješenja u gradnji te važnosti energetske u?inkovitosti. Najzna?ajniji takvi projekti su SUPEUS Case Study održani 2011., 2012. i 2013. godine, zatim izdavanje ?asopisa SUMA, te seminari za studente 'Budu?nost ugodnog stanovanja – BUS' održani 2012. i 2013. godine.

Ove godine, tre?i put za redom, Udruga organizira seminar Budu?nost ugodnog stanovanja - BUS.

Budu?nost ugodnog stanovanja cjelodnevni je besplatni seminar namjenjen studentima, a pokriva podru?ja obnovljivih izvora energije, energetske u?inkovitosti i održive gradnje.

Ideja je studentima omogu?iti prisustvovanje seminaru na kojem ?e predavati profesori, renomirani stru?njaci i predstavnici tvrtki, te prezentirati najvažnije i najaktualnije teme iz svijeta energetske u?inkovitosti, obnovljivih izvora energije i održivosti.

Održan 2011. i 2012., seminar je polu?io veliki uspjeh sa ukupno više od 450 studenata i 27 predava?a, a projekt su vrijedim prepoznale i mnoge tvrtke i medijski pratitelji.

BUS 2014 održati ?e se u subotu, 29. ožujka na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva s glavnom temom „Integracija obnovljivih izvora energije“.

Tijekom cjelodnevnih predavanja, studenti ?e imati priliku detaljno se upoznati s mogu?nostima, inicijativama, strategijama, ali i poteško?ama pri široj primjeni obnovljivih izvora energije, nau?iti o tehni?kim konceptima i aspektima obnovljivih izvora energije te vidjeti primjere uspješnih projekata integracije obnovljivih izvora energije.

Osim edukativnog karaktera, svrha seminara „Budu?nost ugodnog stanovanja“ je tako?er povezivanje studenata i tvrtki, koje ?e imati priliku predstaviti svoje djelovanje ili proizvode kroz predavanja ili izložbeni prostor ispred predavaonice.

Planirana agenda:

29.03.2014. god., 09:30 – 16:30 sati

Fakultet elektrotehnike i ra?unarstva Sveu?ilišta u Zagrebu, dvorana D2

Uvod

15 min

Mogu?nosti, inicijative, strategije i problemi šire primjene obnovljivih izvora energije

60 min

Tehni?ki koncept i aspekti obnovljivih izvora energije

130 min

Primjeri uspješnih projekata integracije obnovljivih izvora energije

60 min

 

Da su ovakvi doga?aji potrebni studentima pokazuje posje?enost i rezultati ankete o korisnosti i zanimljivost predavanja, te cijelog seminara. Oni ukazuju na potporu za budu?u organizaciju ovog i sli?nih projekata, kao i na želju za ponovnim sudjelovanjem na istima. Sukladno tome, SUPEUS i ove akademske godine o?ekuje velik odaziv i zadovoljstvo studenata.

Više o samom seminaru, na?inu sudjelovanja i prijavama, te i o Udruzi SUPEUS saznajte na njihovim web i face stranicama.

Tags:     supeus      studentska udruga      energetska u?inkovitost      budu?nost stanovanja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?