Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor   
Utorak, 16 Listopad 2012 10:21

U suradnji sa Hrvatskom stru?nom udrugom za Sun?evu energiju ?emo vam povremeno prenositi vijesti i ?lanke iz ?asopisa "Solarna tehnologija" koji izdaje udruga, a u obliku kolumni ?ete mo?i ?itati i predgovore koje tom ?asopisu piše predsjednik udruge i glavni urednik ?asopisa, g. Ljubomir Majdandži?. Tre?i predgovor koji prenosimo pro?itajte u nastavku.

Poštovani ?itatelji,

U povodu godine Zelene ekonomije i dvadeset godina od UN Konferencije o održivom razvoju  u Rio de Janeiru pod nazivom „Rio+20“ znakovit je doga?aj puštanje u pogon, do tada najve?eg, fotonaponskog sustava snage 400 kW, 14. lipnja 2012. godine uz nazo?nost predsjednika Republike Hrvatske prof. dr.sc. Ive Josipovi?a.

Obzirom da ?e na pitanjima zaštite okoliša, klimatskih promjena i globalnog zatopljenja tijekom ovog stolje?e padati, ne samo ministri, ve? i Vlade pojedinih država, jer su pitanja proizvodnje energije i sklada s okolišem civilizacijsko pitanje 21. stolje?a, ali i test inteligencije stupnja razvoja našeg društva nazo?nost institucije Predsjednika države u tvrtki Petrokov i puštanje u pogon fotonaponskog sustava zasigurno ?e ohrabriti poduzetnike i investotore te poru?iti hrvatskoj, a i svjetskoj javnosti da ?e Hrvatska u budu?nosti imati sigurno ve?i udio dobivanja energije iz obnovljivih izvora, dakako i iz energije Sun?eva zra?enja.

Razvitak korištenja obnovljivih izvora energije, središnji je cilj energetske politike Europske unije i vrlo važna zada?a za Republiku Hrvatsku. Pove?anje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije pove?ava gospodarski rast i ukupnu održivost te doprinosi sigurnosti opskrbe energijom u vremenima sve ve?e rastu?e ovisnosti o uvozu energije i nestabilnosti cijena energije i energenata.

Prema novom Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, br. 88/12), Tarifnom sustavu za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine”, br. 63/12), Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije („Narodne novine”, br. 88/12) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim gra?evinama i radovima („Narodne novine”, br. 81/12) procedura dobivanja Ugovora o otkupu elektri?ne energije za integrirane sun?ane elektrane, osobito one do 30 kW je doista olakšana i pojednostavljena. O?ekuju se prvi koraci od HEP- Operatora distribucijskog sustava da to i ostvari.

I ove godine se želimo zahvaliti Gradu Zagrebu i Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivom razvoju koji ve? tradicionalno organiziraju Zagreba?ki energetski tjedan, koji je ove godine održan od 14. – 19. svibnja pod sloganom „Razvoj ne želimo zaustaviti ali one?iš?enje možemo“.

Lijep i sun?an pozdrav!

Hrvatska stru?na udruga za Sun?evu energiju

Glavni urednik

Doc. dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.

Tags:
 
Komentari (2)
Easy Loan Offer Apply Now
2ÄŚetvrtak, 18 Studeni 2021 14:35
Mike Morgan
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: muthooth.finance@gmail.com
Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
KAKO DANAS DOBITI KREDIT OD 1000 EURA NAD
1Utorak, 16 OĹľujak 2021 11:36
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?