Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE za početnike

Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #4 - Procjena utjecaja na okoliš E-mail
Autor Diana Međimorec   
Subota, 23 Listopad 2010 20:49

Sada ćemo malo usporiti i pojasniti situaciju. Naime, Republika Hrvatska je u listopadu 2007. godine donijela Uredbu o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske sa sustavom ekološki značajnih područja i ekoloških koridora s ciljevima očuvanja i smjernicama za mjere zaštite koje su namijenjene održavanju ili uspostavljanju povoljnog stanja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i/ili divljih svojti. Detaljnije podatke o ekološkoj mreži i njezinom obuhvatu možete naći na stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode (http://www.cro-nen.hr). Najvažniji mehanizam zaštite područja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPPPZEM) koji je obvezan za sve planirane zahvate koji mogu imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže (prema Uredbi NN 118/09). Obavezno je sagledati moguće utjecaje planiranih zahvata, planova i programa na ciljeve očuvanja određenog područja ekološke mreže zatim sagledati kumulativni utjecaj s ostalim planovima, programima i zahvatima te razmotriti alternativne mogućnosti i utvrditi mjere ublažavanja. Ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu daju Ministarstvo kulture ili županije (detaljno objašnjenje: http://www.dzzp.hr/ocjena-prihvatljivosti/najcesca-pitanja/najcesca-pitanja-730.html).

Moguće je i da postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu nećete trebati obavljati kao zasebni postupak, već unutar procedure procjene utjecaja na okoliš. Procjena utjecaja na okoliš obavezna je za sve elektrane veće od 100 MW električne snage, kao i za sve vjetroelektrane veće od 20 MW (Uredba o procjeni utjecaja na okoliš NN 64/08 i 67/09). Za objekte obnovljivih izvora energije veće od 10 MW električne snage potrebna je ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za objekte manje od 10 MW nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, pa se ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu obavlja kao zasebni postupak. Nadležna institucija za procjenu utjecaja na okoliš je MZOPUG. Studiju utjecaja na okoliš mogu raditi samo ovlaštene institucije, prema popisu: http://www.mzopu.hr/doc/POPIS_ZO_Pravilnik.pdf.

Procjena utjecaja na okoliš će možda utjecati na vaš idejni projekt time što ćete trebati unijeti neke izmjene. Moguće je da ćete trebati premjestiti neki objekt ili prilagoditi predviđena rješenja kako biste izbjegli utjecaj na značajnu floru, faunu, arheološko nalazište na lokaciji ili slično.

Postupak procjene utjecaja na okoliš pokreće se jedino ako je vaš objekt u skladu s dokumentima prostornog uređenja. To znači da ako se vaš objekt ne nalazi u zoni predviđenoj za tu namjenu, do donošenja novog prostornog plana, generalnog urbanističkog plana ili sličnog dokumenta, nećete moći pokrenuti proceduru procjene utjecaja na okoliš. Zato, prije pokretanja investicije u studiju utjecaja na okoliš i/ili idejni projekt provjerite namjenu zone u kojoj se nalazi vaš objekt. To možete učiniti u županijskom ili gradskom uredu za prostorno planiranje.Index članka
Želim izgraditi (malu) elektranu na obnovljive izvore. Kako da krenem? #4
Lokacijska dozvola
Procjena utjecaja na okoliš
Priključak i imovinsko-pravni odnosi
Sve stranice
 
Komentari (4)
Svjedočanstvo o načinu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com
4Petak, 07 Svibanj 2021 16:46
Joseph Eric
Svjedočanstvo o načinu primanja kredita od 2% (Frank Loans Services) k.frankloans@gmail.com

Bez rezerve preporučujem suradnju s Frank Loan Services ako kupujete hipoteku za kuću. Razgovarao sam sa mnogim brokerima dok sam kupovao svoj hipotekarni kredit putem interneta. Od prvog kontakta mogao bih reći da je tip osobe kojoj mogu vjerovati da mi pomogne da donesem najbolju odluku za mene i moju porodicu. Oni nude i kratke i dugoročne rokove pozajmica u roku od 1-30 godina, sa ili bez kolaterala, ali bez provjere kredita, a njihove usluge su brze, pouzdane i pouzdane, jer sam ih testirao i imao povjerenje za razliku od drugih kompanija. E-pošta: k.frankloans@gmail.com

Njihove usluge uključuju zajmove za refinanciranje, zajmove za kamione, zajmove za obrazovanje, studentske zajmove, lične zajmove, zajmove za automobile, zajmove za konsolidaciju dugova, poslovne zajmove, osigurani i neosigurani zajam, hipotekarni zajam, zajmove za stanovanje, kontaktirajte ih danas za dodatne upite putem e-pošte. : k.frankloans@gmail.com
OBAVIJEST: BOŽIĆNA KREDITNA PONUDA PRIJAVI SE ODMAH
3Utorak, 10 Rujan 2019 00:20
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
Hrote
2Nedjelja, 08 Srpanj 2012 10:21
Josip Horvat
Imam objekt na kojem bi se mogla instalirati solarna energana. Želim ga dati u najam investitoru koji bi ga koristio za proizvodnju obnovljive solarne energije ( struje).
Postoji li još danas takav model?
Pozdrav!
interesira me investicija u elektranu
1Srijeda, 18 Travanj 2012 20:25
andelko
koliko bi bila cijena 10 kw elektrane i koji paneli su za montažu ko ih proizvodi i kolika bje garancija

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?