Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Gospodarski aspekt distribuirane proizvodnje iz kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu E-mail
Autor Edo Jerkić   
Petak, 25 Svibanj 2012 14:39

U suradnji sa dr. Nikolom Čupinom prezentiramo vam njegov rad o gospodarskim aspektima distribuirane proizvodnje energije iz kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu.

U referatu se, najprije, daje pregled energetskih karakteristika pojedinih obnovljivih izvora, te navodi njihov potencijal u Hrvatskoj, u relaciji na primarnu energiju potrošenu u Hrvatskoj u 2006. godini. Ističe se gospodarska i energetska vrijednost biomase. Napominje se da OIE valja promatrati kroz gospodarski doprinos, budući da gledanje kroz energetski , posebno elektroenergetski aspekt ne daje pravu sliku o njihovoj korisnosti. S obzirom da su OIE, posebno biomasa, nacionalni resurs Hrvatske, njihovo korištenje treba biti u skladu s društvenim, a ne privatnim interesom. U tom smislu zagovara se 'novi pogled na energetiku', koji počiva na intenzivnom korištenju OIE, energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša, za razliku od današnje organizacije energetskog sektora, koji postoji još 'od Edisona'. Navode se 4 vrste tehnologije za proizvodnju toplinske i električne energije iz biomase, od kojih je najfleksibilnija tehnologija bloka:  parni kotao-turbina s oduzimanjem-generator. Na kraju se zagovara razvoj tzv. lokalne energetike, za koju u Hrvatskoj postoje šanse s obzirom na veliki potencijal šumarstva, poljoprivrede i energetske industrije.

Dr. Čupin pri tome zagovara model nove energetike koja se bazira na lokalnoj komponenti, prvenstveno sa aspekta korištenja drvne biomase, međutim i model koji se može dijelom preslikati i na druge obnovljive izvore energije.

Želja svake zemlje je da bude energetski neovisna, što uz činjenicu da su OIE lokalnog karaktera, dovodi do realizacije energetski neovisnih područja (Austrija). Pri tome se koriste posebno poljoprivredni i šumski potencijali, solarna energija i proizvodnja bioplina. U Hrvatskoj postoje uvjeti za takovu orjentaciju, budući da pored velikog šumskog bogatstva, na raspolaganju stoji oko milijun ha obradive površine, koja se ne obrađuje !?, što je svojevrsni kuriozitet i šansa za povećanje zaposlenosti.

Cijeli referat u pdf formatu se nalazi na adresi: www.obnovljivi.com/pdf/PDF_OBNOVLJIVI_COM/Cupin-biomasa.pdf

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za početnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Zadnje vijesti

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?