Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Predvi?anja za tri glavna trenda u solaru tokom 2012. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 09 SijeÄŤanj 2012 18:28

Tokom turbulentne prošle godine kada je unato? rekordnim prodajama nekoliko velikih tvrtki propalo tema razgovora fotonaponskog tržište su bili sami paneli i njihovi dijelovi, a nije se naglašavala važnost montiranja i ugradnje sustava. Montiranje je iznimno važno kod fotonaponskih sustava jer loša instalacija može dobrano uzdrmati integritet sustava.

2012. godina bi stoga trebala biti godina kada ?e se kona?no shvatiti važnost infrastrukture u solarnom sustavu. Ostali mogu?i trendovi su:

1. Ukupni troškovi vlasništva (TCO – Total cost of Ownership) ?e zamijeniti troškove po wattu pri procjeni projekta

TCO daje precizniju vrijednost cijelog projekta nego trošak po wattu. On ura?unava i troškove održavanja i pogona. Zbog toga se industrija okre?e standardizaciji solarne infrastrukture i to na na?in da se ona mora mo?i lagano postaviti i održavati (odnosno da nema visoko specijaliziranu i skupu radnu snagu) i da ima radni vijek od nekoliko desetlje?a uklju?uju?i u to i ekstremne vremenske uvjete. Time se po?inje dugoro?no misliti o projektu, a ne kratkoro?no kako se uglavnom dosada mislilo.

2. Pojavit ?e se prvi solarni infrastrukturni proizvodi koji zadovoljavaju industrijske standarde

Dok za proizvodnju modula ve? dulje postoje standardi nije postojao univerzalni standard za solarnu infrastrukturu do po?etka 2011., kada je prihva?en ICC-ES Acceptance Criterica (AC428) za modularne sustave koji podupiru solarne fotonaponske module u SAD-u.

Bez standarda su svi na svoj na?in tuma?ili informacije pri ?emu je moglo do?i do velikih pogrešaka, što je veliki problem jer ako infrastruktura nije dobro projektirana i istestirana onda ne?e izdržati teret vremena koji uklju?uje tu?e, snijeg i jake vjetrove.

Tokom ove godine ?e se pojaviti sustavi za montiranje u skladu sa kriterijima ICC-ES AC428. Ti kriteriji propisuju kako raditi u skladu sa Me?unarodnim pravilnikom za gradnju (ICB), te propisuje uvjete za materijale, komponente, snagu itd. Glavna mana ovih kriterija je što nisu specificirali to?nu metodu prora?una tereta vjetra za sustave na krovu ku?a. To ?e morati biti dodatno testirano u tunelima za vjetar.

3. Predmontirana oprema ?e preuzeti glavnu ulogu na tržištu

Kako ?e se postavljati sve više solarnih FN sustava morat ?e se pove?ati efikasnost njihovog postavljanja. Ve?ina gra?evina se sada radi na terenu ru?no, ali treba pretpostaviti da ?e se s rastom industrijom po?eti koristiti oprema koja je ve? predmontirana. Time se minimizira vrijeme postavljanja na terenu kao i troškovi rada na terenu, ?ime pak pada cijeli trošak projekta uz brže vrijeme montiranja cijelog sustava.

Ovaj ?lanak prikazuje trendove za SAD, ali za o?ekivati je da bi se sli?ne stvari trebale dogoditi i u ostatku svijeta.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     solar      predvi?anja      troškovi      montiranje      projekti      solarni infrastrukturni proizvodi
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?