Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

CSP sektor dobija pomo? od lidera u zrakoplovnoj tehnologiji E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 11 Ožujak 2012 12:53

Pratt & Whitney Rocketdyne (PWR) je tvrtka koja se ina?e bavi tehnologijom visoko produktivnih motora i raketa, ali se sada odlu?ila i uklju?iti u sektor solara i to posebno u CSP gdje ?e iskoristiti svoju stru?nost prilikom rada u uvjetima ekstremne topline.

PWR se odlu?io fokusirati na obnovljive izvore energije kada je postalo o?ito da raketni sustavi na kojima rade u sklopu svog svemirskog programa mogu dati prednosti zemaljskim solarnim sustavima. Od svih solarnih toplinskih tehnologija za sada su se uklju?ili u CSP (koncentriranu solarnu energiju) koja koristi tehnologiju spremanja energije pomo?u otopljenih soli o ?emu smo nedavno pisali ovdje.

CSP trenuta?no nije u najboljoj trinoj poziciji poto postoji odre?eni skepticizam da li ?e CSP ikad biti dovoljno jeftin da bude konkurentan fotonaponu i da li prednosti CSP-a (spremanje topline) mogu opravdati dodatne trokove. PWR je po?etkom 1990-ih pomalo testirao tehnologiju, ali su tada odustali zbog toga to nije bila dovoljno razvijena. S obzirom na mnogo iskustva koje PWR ima u tehnologijama hla?enja pomo?u teku?eg metala i otopljenih soli u sektoru nuklearne energije, te im je prelazak na OIE bio logi?an idu?i korak.


Slika 1: Lokacija CSP elektrane Crescent Dunes

Tvrtka Solar Reserve je licencirala PWR-ovu tehnologiju topljenih soli, te sada radi 110 MW komercijalni solarni projekt u Nevadi za koji su dobili i financiranje od Ameri?kog odjela za energiju u iznosu od 737 milijuna dolara. U PWR-ovom konceptu CSP tehnologije koristi se sol, a rad takvog sustava je opisan u ?lanku ?iji link moete na?i iznad. PWR ima mnogo iskustva s takvom tehnologijom, odnosno pri projektiranju ovakvih sustava koji prenose toplinu na vrlo visokim temperaturama. Ova CSP tehnologija je jedinstvena po tome to je sustav u potpunosti zatvoren, te skoro nikada ne treba dodavati soli. Kod topljenih soli nema prelaska iz teku?eg u plinovito stanje kao kod vode, jer je pri svim temperaturama u teku?em stanju - toplija ili hladnija, te zbog toga i nema velikih promjena u volumenu i tlaku soli. Optimiranjem takve elektrane u smjeru vie spremanja energije se moe posti?i da takav sustav radi i 8, 10 ili 24 sata bez Sunca, odnosno cijelu no?.

Postoje i druge konfiguracije CSP elektrana koje koriste topljive soli, ali su to sustavi koji su pridodani elektranama pri ?emu se ne mogu posti?i tolike temperature, te naj?e?e ne prelaze 700 stupnjeva. Konfiguracija PWR-ove CSP elektrane je slijede?a: u sredini se nalazi visoki toranj (do 200 metara), a okolo njega je polje puno ogledala (reflektora) koji reflektiraju sun?evu svjetlost na prijemnik koji se nalazi na tornju i ima visinu od 30,5 metara. Sam prijemnik sun?eve svjetlosti je napravljen prema dizajnu PWR-a. Prijemnik se sastoji od 14 panela koji imaju po 66 cijevi koje su formirane u cilindar. Svaka cijev ima duinu od 80 stopa (oko 25 metara), te je obloena sa slojem koji apsorbira sun?evu svjetlost. Cijevi tokom dana mogu pobijeliti od vru?ine te je PWR morao staviti zatitu od topline koja se nalazi iznad i ispod panela ?ime se sprje?ava da drugi dijelovi prijemnika postanu topli. Okolo tornja se nalazi tisu?e pomi?nih ogledala, tzv heliostata koji se svakih 10 sekundi pomi?u kako bi reflektirali sunce prijemniku koji grije sol na 1.050 stupnjeva. Osim same tehnologije PWR isporu?uje i kontrolni sustav koji upravlja pomicanjem ogledala.


Slika 2: Toranj budu?e CSP elektrane Crescent Dunes

Osim projekta Solar Reserve, PWR ima i odvojeni ugovor sa Odjelom za energiju SAD-a vrijedan 15 milijuna dolara, a ?iji je cilj smanjiti trokove ovakvih elektrana u budu?nosti. Projekt Solar ReserveCrescent Dunes bi pak trebao biti dovren do prosinca idu?e godine.

PWR osim u CSP tehnologiju planira pomalo ulaziti i u druge obnovljive tehnologije kao to su CPV, biomasa i sli?no. Svojim ulaskom u CSP tehnologiju PWR poja?ava povjerenje u taj sektor, te mu pove?ava anse da s vremenom postane konkurentan na tritu bez poticaja.

Izvor: http://e-ditionsbyfry.com/

Tags:     csp      elektrane      pwr      crescent dunes      topljive soli      solar reserve
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?