Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Ponedjeljak, 16 Srpanj 2012 17:07

Prenosimo vam inervju Arthourosa Zervosa, predsjednika Europskog vije?a za obnovljivu energiju, koji je dao za ?asopis Renewable Energy World.

Interview Arthourus ZervosProfesor Arthouros Zervos vode?a je li?nost u sektoru obnovljivih izvora energije, ?ije je mišljenje uvijek traženo od strane državnih vlada i regionalnih tijela. Uvjeren je da su obnovljivi izvori energiji postali dio tzv. mainstream-a, iako još uvijek trebaju odre?enu potporu kroz poticaje, a razvoj tehnologije i integracija napredne mreže klju?ni su za daljnji rast sektora.

Smatra da je od vitalne važnosti ostvariti dijalog izme?u razli?itih energetskih sektora, a gledaju?i budu?e opcije u Europi, obnovljivi izvori energije sigurno ?e biti prisutni.

REW: Koja je najzna?ajnija stvar u trenutnom razvoju?

AZ: Vidjeli smo prazno tržište koje je postalo glavni izvor, odnosno jedna od investicijskih mogu?nosti koju menadžeri mogu staviti u svoj portfelj. To nije bio slu?aj prije deset godina, stoga je to velika promjena.

REW: Da li je u pitanju kombinacija zakonodavstva i gospodarstva?

AZ: Klju?ni ?imbenik koji utje?e na razvoj je zakonodavstvo, i op?enito okviri poticanja koji su razli?iti u razli?itim zemljama. U Europi su važnu ulogu u razvoju odigrale Direktive.

REW: Trebaju li obnovljivi izvori energije još uvijek poticaje?

AZ: Svakako, u smislu da trebamo ciljeve, posebice za 2020. godinu. Oni održavaju sigurnost kontinuiteta jer imamo Europske zakonodavstvene okvire i nacionalne zakonodavstvene okvire vezane na njih koji su zadani do 2020. godine. Postavlja se pitanje što ?e se dogoditi 2021. godine? Vrlo je važno imati kontinuitet politike, ne zna?i da uvjeti moraju biti jednaki kao i 2020. godine, no važno je imati cilj. Kako ostvari taj cilj je druga stvar koja ovisi od zemlje do zemlje. Osnovni element su obvezuju?i ciljevi. To je prvi signal koji država mora dati investitorima, a pojedinosti je mogu?e odrediti naknadno.

REW: Što je sa ulogom uglji?nog dioksida?

AZ: Cijena uglji?nog dioksida danas ne ?ini veliku razliku za investitore. U tom smislu potrebno je ispraviti ETS shemu Europske unije. U poslijednjih nekoliko godine Komisija je pokušavala ispraviti shemu, no postoji mnogo reakcija iz razli?itih zemalja. Za 2030. godinu moramo ispraviti shemu kakva je bila za 2020. godinu, uz druga?ije ciljeve za obnovljive izvore i smanjenje emisija.

REW: Koju razinu prodiranja na tržište predvi?ate?

AZ: U europskom sektoru elektri?ne energije u posljednjih nekoliko godina obnovljivi izvori prisutni su sa 70%, što zna?i vrlo veliku prisutnost. No, kada je rije? o sektoru toplinske energije, pri?a je druga?ija. Svaki sektor potrebno je posebno procijeniti, no u sektoru elektri?ne energije dosegli smo vrlo veliku razinu prisutnsti, ?ak i za 2030. godinu.

REW: Što bi moglo obnovljive izvore u?initi atraktivnijima?

AZ: U zemlji gdje se planiraju investicije potrebno je imati dobre zakonodavstvene okvire. Ono što razvoj ?ini težim je pitanje financiranja, što nije bio slu?aj prije tri ili ?etiri godine. Financiranje je sve teže i u mnogim zemljama je sve skuplje. No tu se vra?amo na prvo pitanje, koliko su stabilni zakonodavstveni okviri važni za investicije i ho?e li banka zbog njih lakše davati novac?

REW: Kako je mogu?e ohrabriti dugoro?ne investitore?

AZ: Sve ovisi o tome tko je investitor. U gospodarskom smislu, velika prednost obnovljivih izvora energije naspram drugih investicija u elektroenergetskom sektoru je u ?injenici da je uvijek poznat financijski prora?un za slijede?ih 20 godina iz razloga što u ra?unici ne postoji cijena fosilnog goriva. Kod investicija u energiju vjetra ili Sun?evu energiju je poznato da po?etna investicija iznosi 80% ukupne investicije, dok je kod upotrebe fosilnih goriva obrnuto – 20% ?e biti po?etna investicija, a ostalih 80% biti ?e cijena goriva koje ?e se koristiti u slijede?ih 20 ili 30 godina. Kolika ?e biti cijena plina za deset godina? To nitko ne može odgovoriti, stoga se preuzima rizik. To je vrlo važan ?imbenik, posebice ako gradite portfelj.

REW: Postoji li zabrinutost da se zbog projekata na razvijenim tržištima propustila prilika za investicije u drugim regijama?

AZ: Razvoj je pozitivan u smislu da je cijela pri?a uglavnom zapo?ela u Europi i Americi, no širi se na razvijeni svijet. To je važno za industriju i okolinu, pa tako vidimo da Kina snažno ulaže u obnovljive izvore. Vodstvo su do sada imala europske zemlje, i ono ?e biti tamo gdje postoje inovacije i investicije jer se time smanjuju cijene. Naravno, konkurencija ?e biti znatno ve?a s kineskim i brazilskim kompanijama na tržištu, no velika prednost europskih kompanija je u napretku tehnologije.Index ÄŤlanka
Interview – Arthouros Zervos: obnovljivi još uvijek trebaju poticaje
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?