Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 20 Rujan 2012 19:35

EWEA je danas objavila izvještaj u kojem tvrde da pravila za tržište elektri?nom energijom u EU moraju reflektirati energetski miks budu?nosti, te tako posti?i fleksibilni mrežni sustav sa velikim udjelom energije vjetra i drugih obnovljivih izvora energije.

Paul Wilczek, konzultant EWEA-e za energetske mreže je izjavio da, ako se Europa želi riješiti CO2 u energetskom sektoru mora stvoriti tržište koje ?e omogu?iti tu transformaciju. EWEA-in novi izvještaj pokazuje kako bi jedinstveno tržište moglo pomo?i proizvo?a?ima i potroša?ima te integrirati obnovljive izvore.

Ovaj izvještaj dolazi 25 godina nakon Odluke o jednom tržištu – ?iji je cilj bio napraviti jedinstveno tržište za ljude, kapital, usluge i sva druga dobra, ali koja se nije ostvarila za elektri?nu energiju. ?lanice EU su dogovorile da bi se to moralo ostvariti do 2014., ali EU nije na putu da to ostvari.

Sam izvještaj preporu?a slijede?e:

  1. Stvoriti ravnopravno tržište za obnovljive izvore energije i to tako da se riješe strukturalni deficiti tržišta kao što su:
    • uklanjanje reguliranih cijena i pretjerane centralizacije tržište da bi se omogu?ilo malim i srednjim proizvo?a?ima da u?u na tržište
    • ukloniti poticaje za ugljen, plin i nuklearnu energiju prije nego što se isti uklone za razvijene obnovljive izvore, kao što je energija vjetra na kopnu
  2. Stvoriti tržište koje funkcionira na velikim geografskim podru?jima unutar Europe kako bi se smanjila potreba za balansiranjem varijabilne proizvodnje iz vjetra i solara
  3. Razviti unutardnevno i balansirano tržite na državnom i me?udržavnom nivou
  4. Stvoriti novo tržište za „servis i potporu elektir?noj mreži“ koje pomaže funkcioniranju mreže kako bi se zadovoljila sigurnost opskrbe elektri?nom energijom

 

U listopadu bi Europska komisija trebala objaviti Komunikaciju o unutrašnjem energetskom tržištu koje bi trebalo imati akcijski plan za jedinstveno energetsko tržište Europe.

Izvor: www.ewea.org

Tags:     energetsko tržište      jedinstevno      energija vjetra      mrežni sustav      energetski sektor
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?