Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 09 Studeni 2012 20:02

Novi izvještaj Me?unarodne energetske agencije (IEA) prigovara ideji koja se spominje u medijima i koju prezentiraju pojedini stru?njaci da su hidroelektrana sada na vrhuncu svoje instalirane snage, te tvrdi da ekonomije u razvoju imaju poprili?an potencijal za proizvodnju elektri?ne energije iz velikih hidroelektrana.

U izvještaju pod nazivom Technology Roadmap Hydropower IEA i Brazilsko Ministarstvo rudarstva i energije predvi?aju da bi duplo ve?a instalirana snaga hidroelektrana do 2050. (radi se o 2.000 GW) proizvodila oko 7.000 TWh elektri?ne energije. Izvještaj navodi što je potrebno napraviti od strane politi?ara da se omogu?i udvostru?enje proizvodnje i koji se uvjeti moraj ispuniti, a koji uklju?uju probleme s okolišem i prihva?anje takvih projekata od strane javnosti.

Same hidroelektrane su najrazvijenija tehnologija obnovljivih izvora energije, imaju dobru isplativost, mogu pomo?i lokalnim zajednicama u ekonomskom razvoju, ali tako?er teško dobivaju financiranja te vlade moraju stvoriti uvjete za industrijski razvoj. U izvještaju se tako?er navodi da razvoju hidroelektrana treba pristupiti holisti?kim pristupom u kojem se u obzir uzimaju drugi aspekti upravljanja vodom.

Ukratko novi izvještaj poti?e vlasti da:

  • utvrde ili nadograde svoj portfolio potencijalnih hidroelektrana uklju?uju?i mogu?nosti nadogradnje postoje?ih elektrana ili dodavanje turbina i ostale opreme na brane koje su izgra?ene za druge potrebe;
  • postaviti plan razvoja hidroelektrana sa odre?enim ciljevima te razviti politi?ki okvir i tržište za projekte;
  • osigurati da developeri i operatori dokumentiraju na?in kako ?e posti?i održivost projekta uklju?uju?i studije utjecaja na okoliš i izvještaj o implementaciji istog te druge protokole;
  • uklju?iti financiranje hidroelektrana u planove vlade, te razviti nove metode financiranja sa minimalnim udjelom rizika što je posebno važno za zemlje u razvoju;

 

Izvor: www.renewableenergyfocus.com

Tags:     iea      hidroelektrane      elektri?na energija      izvještaj      brazil
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?