Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 12 SijeÄŤanj 2013 08:47

Njema?ka energetska agencija je identificirala više od 100 tržišta za fotonapon, pri ?emu je Latinska Amerika isplivala kao tržište koje najbrže postaje jako zanimljivo. Kriterij za razvoj tržišta je uklju?ivalo sigurnost investicija, pristup mreži te integracije obnovljivih izvora energije u tržište elektri?ne energije. Za solarno grijanje ima otprilike upola manje tržišta, dok se CSP bori za svoj udio.

Osim ve? uspostavljenih tržišta u Europi, Australiji i Japanu, 101 interesantno fotonaponsko tržište identificirano od strane DENA uklju?uje Kanadu, SAD, Kinu, Indiju, Izrael, Južnu Koreju i Tajvan. Glavna tržišta za rast u Europi pak uklju?uju Bugarsku, Gr?ku, Veliku Britaniju, Austriju, Portugal, Slova?ku i Ukrajinu. Tržište je procijenjeno na osnovu planirane sigurnosti koju daju faktori kao što su pristup mreži i kompenzacija za projekte koji koriste solarnu energiju. Procjena je tako?er uklju?ivala lokalni udio, certifikaciju za pristup tržištu, i integraciju obnovljivih izvora u normalno tržište elektri?nom energijom.

Identificirano je i 19 drugih Europskih država koji su „spavaju?i divovi“ – države sa dobrim potencijalom za korištenje energije Sunca, pove?anom potrošnjom energije i velikim udjelom uvoza energije. Latinska Amerika je tako?er procijenjena kao veliki potencijal, te se u toj regiji o?ekuje rast od 45% do 2017. godine. Fotonapon u Meksiku, Brazilu i ?ileu ubrzano postaje kompetitivan sa konvencionalnim izvorima energije. Postoji i 30 država gdje bi se dobro mogli iskoristiti solarni sustavi koji nisu spojeni na mrežu.

DENA je identificirala i 11 uspostavljenih tržišta za solarno grijanje – dva više nego za fotonapone. Najve?e tržište je Kina, pa Njema?ka, Austrija, Gr?ka, Malta, Švicarska, Turska, Cipar, Australija, Izrael i Jordan. Broj solarnih tržišta za grijanje sa jakim rastom je zapravo ve?i od onih sa fotonaponom. Solarno grijanje se razvija u 13 država Europe, Brazilu, ?ileu, Meksiku, Urugvaju, Indiji, Tajlandu, Namibiju i Tunisu. Potencijal za to tržište je ipak puno ve?i, jer ima 37 zemalja sa velikim potencijalom, a i ?esto ga promoviraju regionalne vlasti, a ne one na razini države. Posebno je slab razvoj solarnog grijanja za sustave hla?enja koje prakti?ki još ni ne postoji.

Što se ti?e koncentrirane solarne energije (CSP) on se samo u dvije države koristi u ve?em obujmu. Španjolska ima 1,1 GW CSP-a, te gradi 1,5 GW i ima 500 MW u planu. SAD pak ima 509 MW u pogonu i 1,2 GW u gradnji. Cijena fotonapona je pala puno ispod cijene CSP-a, ali se one mogu uspore?ivati jedino ako se fotonaponu doda cijena pohrane energije jer CSP elektrane mogu proizvoditi elektri?nu energiju na zahtjev pošto se solarna energija sprema kao toplina.

Interesantno je da Hrvatska unato?e svome potencijalu nije identificirana kao trenutno perspektivno tržište.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     solarno grijanje      solarni fotonaponski sustavi      pregled tržišta      csp      njema?ka      latinska amerika      europa      kina
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?