Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Predstavljen Green Paper Europske Unije koji poziva na klimatske i energetske ciljeve za 2030. E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 27 Ožujak 2013 23:15

Europska komisija je objavila Green Paper koji je zapo?eo debatu o klimatskoj i energetskoj politici Europske Unije za period od 2020. do 2030. godine. Popunjavanje vakuuma u politici od 2020. na dalje je klju?no kako bi se smanjili regulatorni rizici i nesigurnost investitora, te kako bi se u isto vrijeme otvorili novi poslovi, te omogu?io rast i i inovacija do 2030.

Ovaj Green Paper ozna?ava po?etak potrebnog procesa postavljanja politike nakon 2020., kako bi se ostvarila odriva energetska budu?nost za Europu ?ija su osnova obnovljivi izvori energije. Potrebno je postaviti okvir za 2030. za tri cilja Europske Unije, i to obnovljive izvore energije, stakleni?ke plinove i energetsku efikasnost.

EREC-ov (Europsko vije?e za obnovljive izvore energije) predsjednik Rainer Hinrichs-Rahlwes je povodom toga izjavio slijede?e: Javne konzultacije koje su sada otvorene daju inicijalnu osnovu za potrebnu raspravu o ambicioznim i obvezuju?im obnovljivim ciljevima za 2030. u kontekstu holisti?ke klime i energetskog okvira. Ovo je vrsta dugoro?nog razmiljanja koje je potrebno od strane EU kako bi se postigla dekarbonizacija trita do 2050., te u isto vrijeme kako bi se stabilizirale potroa?ke cijene. Dugoro?no obveza prema obnovljivim izvorima energije vodi do niih trokova, te je prikazana od strane Europske Komisije kao put naprijed bez kajanja. Idu?i korak je da Vlade drava EU zatrae detaljnu analizu utjecaja kako bi se odredio najbolji na?in izme?u ciljeva za OIE, smanjenja emisija i energetske efikasnosti.

Izvor: www.erec.org

Tags:     europska komisija      energetski ciljevi      europska unija      green paper
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?