Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Zastarjela europska energetska infrastruktura E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 19 Studeni 2010 00:00

U svojem izvješ?u „Prioriteti energetske infrastrukture do 2020. i dalje“ Europska komisija priznala je da Europska unija pla?a cijenu za svoju zastarjelu i loše održavanu energetsku infrastrukturu. EWEA vjeruje da je cilj komisije, razvitak integriranog sustava europske energetske mreže, od presudne važnosti za budu?i napredak Europe.

Christian Kjaer, izvršni direktor EWEA-e, upozorio je da ukoliko vlade ne shvate ovo upozorenje ozbiljno, mogli bi se suo?iti sa apsurdnom situacijom u kojoj se kapacitet obnovljivih izvora pove?ava, ali ne postoji adekvatna energetska mreža koja bi ostvarila cilj Europske unije u isporu?ivanju 34% elektri?ne energije pridobivene obnovljivim izvorima do 2020. godine. Bez europske mreže nije mogu?e ostvariti jedinstveno energetsko tržište, i ne?e biti mogu?a efektivna konkurentnost elektri?ne industrije, što bi se moglo negativno odraziti na velike i male potroša?e.

Kjaer je nadodao da Europska unija ne?e uspjeti ostvariti svoje energetske i klimatske ciljeve ukoliko ne poboljša procedure za energetsku mrežu i infrastrukturne projekte. EWEA vjeruje da je od zna?ajne važnosti za Europsku komisiju predložiti nova financijska riješenja za infrastrukturu, uklju?uju?i i ure?ene stope povrata za infrastrukturalne projekte od europskog interesa.

Europska komisija predstavila je ambiciozan i dalekovidan plan, a slijede?e godine pokazat ?e se da li zakonski prijedlozi o financiranju odgovaraju ostvarivanju tog plana, rekao je Kjaer.

 

Izvor: www.ewea.org

Tags:     Europska komisija      europska energetska mreža      EWEA
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?