Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Ecos PowerCube E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 13 Studeni 2014 22:32

Najnoviji koncept kompanije Ecosphere Technologies maksimalno iskorištava sun?evu energiju na maloj površini, a posebno je zanimljiv jer ga je brodom, željeznicom ili zrakoplovom mogu?e transportirati u bilo koji kutak zemlje.

Prema rije?ima proizvo?a?a Ecos PowerCube® je najve?i na svijetu, pokretni, generator na sun?evu energiju, odnosno rije? je o kontejneru u kojem su smješteni izvla?ni fotonaponski moduli, a proizvedena energija skladišti se u baterijama koje se nalaze u sklopu kontejnera. Sama jedinica dizajnirana je kako bi stala unutar standardnih kontejnera za transport, te je dostupna u duljinama od oko 3, 6 i 12 metara. Kada se fotonaponski moduli u potpunosti razvuku veli?ina kontejnera trostruko se pove?ava, što omogu?ava pove?anje snage za 400% u odnosu na obi?ne kontejnere koji na krovovima imaju postavljene standardne fotonaponske sustave.

Ecos PowerCube

Unutar samog kontejnera nalaze se mnoge korisne aplikacije kao što su: sustav za komunikaciju, sustav za pro?iš?avanje vode i distribucijski sustav. Sustav za komunikaciju u mogu?nosti je osigurati internetsku i satelitsku vezu u radijusu od 5.3 km, sustav za pro?iš?avanje vode osigurava pitku vodu, a distribucijski sustav omogu?ava spajanje vanjskih jedinica kao što su bolnice ili škole.

Sam koncept prvenstveno je osmišljen za korištenje prilikom humanitarnih i vojnih operacija, te u slu?ajevima klimatskih i drugih katastrofa. Samo uvla?enje fotonaponskih modula u spremnike odvija se relativno brzo, što je zna?ajna prednost kod klimatski nepovoljnih podru?ja, a jedinicom je mogu?e upravljati i satelitskim putem, isti?u iz Ecosphere Technologies.

 

Izvor: http://inhabitat.com/

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?