Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 05 SijeÄŤanj 2015 16:27

Tajna upravljanja urbanim okolišom na duge periode je da postane održiv kroz infrastukturne promjene što zahtjeva dugoro?na planiranja i provedbu koraka prema tome cilju - a to znaju u Freiburgu.

Freiburg (230.000 stanovnika) koji se nalazi u Njema?koj regiji Baden-Württemberg je ve? 30 godina i više pionir u održivom razvoju. Tokom 1970-ih su lokalni protesti protiv nuklearne elektrane potaknuli studiju izdanu 1980-ih koja se zvala "Energiewende", te je sama po sebi postala okosnica Njema?ke elektroenergetske tranzicije. Kasnije je u Freiburgu otvoren najve?i Europski istraživa?ki centar za solarnu energiju - Fraunhofer ISE, a dodatno su u Freiburgu napravljene PlusEnergy pasivne ku?e  sa solarnim krovovima oko 2000. godine. Te zgrade (na slici) mogu proizvesti više energije nego što njihovi stanovnici potroše tokom jedne godine.

Freiburg je u zadnjih 20 godina razvijao i druge projekte osim vlastite proizvodnje elektri?ne energije, te se tako puno radilo na efikasnosti u toplinskom i transportnom sektoru. Na primjer grad trenuta?no proširuje svoje biciklisti?ke staze u koje je uložena prili?na koli?ina sredstava. Ispod jedne od glavnih prometnica se gradi tunel koji omogu?uje biciklistima i pješacima da ne moraju ?ekati na semaforima. Ovaj specifi?ni projekt je dio kampanje izgradnje "autoceste" za bicikliste kako bi mogli putovati kilometrima bez zaustavljanja. U Freiburgu se sve ?eš?e brže putuje biciklima nego autima.

Freiburg je puno uložio i u javni promet, tj. u ovom slu?aju tramvaje koji staju na platformama koje se dižu na razinu vrata tako da se lakše koriste sva vrsta kolica, te stoga nigdje nema nikakvih stepenica. Tramvaji i autobusi tako?er voze jako ?esto tako da su uglavnom brži od automobila, posebno ako tražite i parkirno mjesto.

Zona za pješake u gradu se pove?ava, te ?e prakti?ki cijeli centar uskoro biti u potpunosti bez atuomobila. Od 1982. godine je udio korištenja automobila pao sa 38% na otprilike 30% danas, a 80% svih stanovnika grada živi u krugu od 500 metara od stanice za javni prijevoz.

Pri izgradnji novih kvartova grad se trudi da je spoj na javni transport spreman i prije nego što se zgrade dovrše, te se aktivno razvija grad na na?in da se prvo popune rupe u prostoru u gradu.

Industrija u gradu je tako?er važna. Industrijski dio grada na sjeveru troši 21% ukupne elektri?ne energije. Gradska elektroprivreda je tako prošle godine napravila mapu na kojoj je pokazala koji su krovovi adekvatni za fotonapon, gdje ima viška otpadne topline iz industrijskih procesa, te gdje se mogu graditi male geotermalne elektrane. Osim toga planiraju se bolje rapore?eni restorani u tom predjelu kako bi se potaknulo ve?e korištenje bicikala i pješa?enja na pauzi za ru?ak.

Freiburg je stoga pravi primjer grada koji promišlja o budu?nosti svojih gra?ana i koji bi trebao biti primjer drugim gradovima kako da rade na svojoj održivoj budu?nosti. S obzirom na svoju veli?ini bi mogao biti dobar primjer nekim gradovima u Hrvatskoj (Osijek, Split, Rijeka...).

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     freiburg      njema?ka      održivi razvoj      obnovljivi izvori energije      efikasnost      solar      bicikli      pješa?enje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?